Toetscommissie Interventies Jeugd
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-09-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/tij/
Ga naar de hoofdinhoud

Kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Meestal gaat dat goed; soms is ingrijpen nodig. De Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) kijkt of maatregelen om in te grijpen, goed werken.

Door de maatregelen te laten toetsen, kan de gemeente het beschikbare pakket aan maatregelen verbeteren.

Ambassadeur van kennisgedreven werken

Bijdragen aan een efficiënt en effectief jeugdbeleid in Rotterdam; dat is het doel van TIJ. Dit doen wij door advies te geven over de werking van jeugdinterventies en door opdrachtgevers (accounthouders binnen de gemeente) en uitvoerders van interventies aanbevelingen te geven over mogelijke verbeteringen. We zetten in op een kennisgedreven aanpak binnen de gemeente. Het uitgangspunt is dat bij de start van een beleidsprogramma, een project of de inkoop van interventies goed wordt nagedacht over het doel (beoogd resultaat) en de aanpak die nodig is om dat doel te bereiken.

Onder een jeugdinterventie verstaan we: elke planmatige en doelgerichte aanpak om opvattingen, gedrag en/of vaardigheden van kinderen en jongeren te veranderen en/of hun leefomstandigheden te beïnvloeden.

TIJ hanteert bij haar toetsproces de volgende uitgangspunten: zorgvuldigheid, transparantie, een wetenschappelijke basis en onafhankelijkheid van politieke- en organisatiebelangen.

TIJ heeft de volgende taken:

 • toetsen van interventies gericht op kwetsbare jongeren
 • interventies beoordelen langs de lijnen van wetenschappelijk onderzoek
 • adviseren over de effectiviteit van jeugdinterventies: welke onderdelen van de interventie werken en welke niet
 • aanbevelingen geven over mogelijke verbeteringen aan zowel uitvoerder als opdrachtgever
 • communiceren over de activiteiten van TIJ.

We voeren geen empirisch evaluatieonderzoek uit, maar toetsen interventies op mogelijke effectiviteit. De toetsing heeft het karakter van een audit. We kijken bij het toekennen van de beoordeling vooral of de maatregel met de juiste theorie is onderbouwd, een goede uitvoering heeft én het doel haalt. Ook kijken we of doelen en prestatiecriteria worden gemeten en wat de uitkomsten daarvan zijn. Met de beoordeling weten de gemeente en de uitvoerder van de interventie of een maatregel werkt en hoe deze verbeterd kan worden.

TIJ bestaat uit medewerkers van de gemeente. De leden van de commissie wisselen iedere twee tot drie jaar. Op deze manier wordt het gedachtegoed en de expertise van TIJ gedeeld en verspreid binnen de gemeente.

 1. Selectie van interventies
  We kiezen bij voorkeur voor een cluster van interventies die zich richten op hetzelfde probleem, passen binnen een bepaald thema of een grote doelgroep bereiken.
 2. Toetsing
  TIJ stuurt de opdrachtgever en uitvoerder een vragenlijst samen met een verzoek om informatie over de interventie schriftelijk aan te leveren. Daarna hebben we gesprekken met de uitvoerder en opdrachtgever om deze informatie te verhelderen en aan te vullen. Vervolgens gaan we de informatie analyseren en beoordelen we de interventie op potentiële effectiviteit aan de hand van het TIJ-toetskader.
 3. Beoordeling
  TIJ kijkt bij de beoordeling van de interventie ook naar effectonderzoek of evaluatieonderzoek dat al is uitgevoerd naar de interventie, bijvoorbeeld door het Nederlands Jeugd Instituut. Toetsing door TIJ is ook relevant als er (extern) onderzoek is gedaan. Naast effectiviteit kijken wij namelijk ook naar de kwaliteit van de uitvoering van de interventie en de Rotterdamse resultaten. De uitslag van het onderzoek naar een interventie krijgt één van deze drie beoordelingen:
  • kansrijke interventie
  • interventie ter verbetering
  • kansarme interventie
 4. Communicatie van uitkomsten
  De TIJ-leden bespreken deze aanbevelingen met de uitvoerder en de opdrachtgever. Zij kunnen vervolgens een reactie geven op het toetsoordeel en het proces. De getoetste interventies worden met het toetsoordeel en de aanbevelingen om de interventies te verbeteren opgenomen in een rapport. De reactie van de uitvoerder en de opdrachtgever worden ook opgenomen in het rapport. Het rapport delen we met de wethouder onderwijs, jeugd en zorg, de stuurgroep (het management van de gemeente) en met professionals die soortgelijke interventies uitvoeren. Het rapport is openbaar en wordt gepubliceerd op deze pagina.

Toetsrapporten

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over TIJ en de toetsingen? Stuur dan een e-mail naar TIJ.