Bijzondere bijstand aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u plotseling extra kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Dat heet bijzondere bijstand.

Wilt u weten of u recht heeft op de bijzondere bijstand? Lees dan eerst de pagina Heb ik recht op bijzondere bijstand.

U vraagt bijzondere bijstand aan in 3 stappen:

1. Download het aanvraagformulier

 • U opent het formulier via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen'.
 • Als u het digitaal wilt invullen, moet u het geopende formulier eerst downloaden en opnieuw openen.
 • Print en onderteken het formulier na het invullen.

2. Bewijsstukken verzamelen voor bij de aanvraag

Kijk bij het veld Meesturen. Daar staat wat u moet toevoegen bij het formulier.

3. Per post het ingevulde formulier opsturen

Stuur het formulier met benodigde kopieën op naar:

Gemeente Rotterdam
Team Inkomensondersteuning
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Langskomen voor uw aanvraag

Wilt u een bewijs dat u de aanvraag hebt ingeleverd?
Die kunt u krijgen als u langskomt bij de servicebalie.
De servicebalie vindt u op van een van de locaties Werk en Inkomen.

Noodzakelijke bijzondere kosten

De bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. De bijzondere bijstand krijgt u:

 • als lening (u betaalt het bedrag in delen terug aan de gemeente)
  of
 • als gift (u hoeft niets terug te betalen)

Dit hangt af van wat u aanvraagt. Kijk op de informatiepagina Bijzondere bijstand voor voorbeelden.

Nieuw of gebruikt
Als spullen of kleding nodig heeft, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Gebruikte spullen zijn vaak goedkoper.
Als u bijzondere bijstand heeft geleend, betaalt u minder terug.
Kijk daarom eerst in een kringloopwinkel voordat u een nieuw product koopt.

Belangrijk
Als u minstens 12 maanden een laag inkomen heeft ontvangen, heeft u mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Individuele Inkomenstoeslag.

 • het ingevulde aanvraagformulier bijzondere bijstand
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs).
  Dit hoeft niet als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • een kopie van de rekening. Of een offerte van de kosten. Voor een tweedehands product mag dit ook een ander bewijsstuk zijn
 • kopieën van uw inkomen en vermogen. Behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • of er nog meer informatie van u nodig is, hangt af van wat u aanvraagt

Machtigingsformulier

Iemand anders mag een aanvraag voor u doen. Die heeft wel uw toestemming nodig. Gebruik daarvoor het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (pdf).

Let op:

 • Er moet een handtekening op van u, uw partner en van de persoon die uw aanvraag doet.
 • Het machtigingsformulier mag niet gebruikt worden voor nog iets anders, of voor andere personen.
 • De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.
 • Wilt u het digitaal invullen? Dan moet u het geopende formulier eerst downloaden en opnieuw openen.

 

Binnen 8 weken hoort u of u bijzondere bijstand krijgt. U ontvangt hiervan een besluit per brief.

Bent u het niet eens met het besluit? Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Te laat besluit

 • Is de gemeente bijna te laat? U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente te laat met besluiten op uw aanvraag of bezwaar?
  Meld dit schriftelijk. Dat heet 'In gebreke stellen'.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten.
  Doet de gemeente dat ook niet? Dan krijgt u automatisch een geldbedrag. Dat bedrag heet 'Dwangsom'.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te laat besluit en dwangsom.

Let op: De aanvraag Bijzondere Bijstand staat niet in 'Mijn Loket', het digitale loket van de gemeente.

U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand aan te vragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
 • u geen, of maar heel weinig vermogen heeft
 • de kosten echt nodig zijn
 • u de kosten niet ergens anders terug kunt krijgen
 • u geen verzekering heeft voor de kosten
 • u ergens anders geen geld kunt lenen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw draagkracht: wat kunt u zelf betalen? De gemeente kijkt naar:

 1. de hoogte van uw inkomen
 2. uw vermogen
 3. bijzondere uitgaven als:
 • kosten van de studie of opleiding van uw kinderen
 • onderhoudsverplichtingen voor uw partner, ex-partner of kinderen
 • bijdragen voor Wet langdurige zorg (Wlz)

Lees meer over draagkracht bij Veelgestelde vragen.

Lees over voorwaarden op de pagina Heb ik recht op bijzondere bijstand.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die u echt nodig heeft, zijn geen vermogen. Bijvoorbeeld een aan uw handicap aangepaste auto.

Draagkrachtberekening

De gemeente berekent hoeveel u zelf kunt betalen. Dit heet draagkracht. Er wordt gekeken hoe hoog uw inkomen en uw vermogen is.

 • Als u alleen een bijstandsuitkering heeft, of alleen een minimum inkomen, krijgt u alles vergoed.
 • Als u spaargeld heeft, of een inkomen hoger dan het minimum, wordt er draagkracht berekend.

Er kunnen verschillende berekeningen zijn over uw draagkracht.
Dat hangt af van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt.

Beslissing

Na maximaal 8 weken sturen wij u een brief met het besluit. Daarin staat:

 • of u bijzondere bijstand krijgt
 • de hoogte van het bedrag dat u krijgt
 • een berekening van uw draagkracht

Heeft u geen geld heeft om de kosten eerst zelf te betalen?
U kunt om een prijsopgave (pro forma nota) vragen bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij een winkel.

De gemeente betaalt de direct aan de leverancier, als u dat wilt.