Wob-verzoek
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/verzoek-wob/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een Wob-verzoek vraagt u de gemeente om informatie over een bestuurlijk onderwerp openbaar te maken.

Veel informatie die de gemeente heeft, staat op de website of in folders.
Maar niet alle informatie is openbaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u de gemeente vragen informatie openbaar te maken. Dan dient u een Wob-verzoek in.

Wob-verzoek of toch iets anders?

Of u er zeker van bent dat u een Wob-verzoek in wil dienen of toch iets anders, volgen nu een paar vragen.

Meer informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Hier kunt u lezen over bijvoorbeeld:

 • waarom sommige informatie niet openbaar hoeft te zijn
 • grenzen aan het geven van overheidsinformatie

U geeft in uw Wob-verzoek het volgende aan:  

 • over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post)
 • uw contactgegevens
 • uw verzoek moet om informatie gaan wat de gemeente in bezit heeft.
  U hoeft niet uit te leggen waarom u informatie vraagt.
  Maar de reden helpt de gemeente met uitzoeken.
 • dient u een Wob-aanvraag in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon?
  Voeg dan bij de aanvraag een Machtiging Wob-verzoek (pdf) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs, paspoort)

Uiterlijk 4 weken. Deze periode kan met 4 weken worden verlengd als er redenen zijn.

Als de gemeente niet op tijd beslist over uw Wob-aanvraag of bezwaarschrift tegen een Wob-besluit, dan kunt u bezwaar maken.
Daarnaast kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam.
Om in beroep te gaan, moet u eerst de gemeente schriftelijk in gebreke stellen over het niet tijdig beslissen van uw aanvraag of bezwaar.

Op de webpagina van de rijksoverheid Officiele bekendmakingen leest u dat Wob verzoeken alleen via een online formulier of per post ingediend mogen worden.

Na ontvangst van uw Wob-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Wob staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vindt u in de databank WOB-verzoeken en WOB-besluiten.

Ja. Stuur de gemeente een mail. U hoeft niets in uw mail te schrijven.
Dan krijgt u een automatisch antwoord met daarin het overzicht van afgelopen maand.