Volmacht - verkiezingen 16 maart 2022
Gepubliceerd op: 06-03-2017
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/volmacht/
Ga naar de hoofdinhoud

Kunt u tijdens de verkiezingen op 16 maart 2022 niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmachtstem uit.

Op 16 maart 2022 stemt u voor de gemeenteraad en voor de wijkraad. Voor het aanvragen van een volmacht voor deze verkiezingen gelden de volgende regels.

Verkiezing van de gemeenteraad

 • de persoon die u machtigt mag zelf ook stemmen voor de gemeenteraad
 • de kiezer neemt maximaal 2 volmachten voor de verkiezing van de gemeenteraad mee
 • de persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen

Verkiezing van de wijkraad

 • de persoon die u machtigt mag stemmen voor dezelfde wijkraad als de wijkraad waarvoor u mag stemmen
 • de kiezer neemt maximaal 2 volmachten voor de verkiezing van de wijkraad mee.
 • de persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen

Iemand machtigen kan via een schriftelijke volmacht of met de stempas.

1. Vraag online een schriftelijke volmacht aan

Een schriftelijke volmacht aanvragen kan tot en met 11 maart 17.00 uur 2022.
U heeft hiervoor DigiD nodig.
Bij de online aanvraag voegt u de Verklaring Gemachtigde Volmachtstem (pdf) toe.
Deze verklaring laat u ondertekenen door degene die voor u stemt.

Het schriftelijk volmachtbewijs waarmee kan worden gestemd, wordt opgestuurd aan degene die voor u stemt. U ontvangt zelf ook een bericht.

Bij de aanvraag voor de schriftelijke volmacht zijn uw gegevens gecontroleerd. Daarom hoeft de persoon die voor u stemt geen kopie van uw identiteitsdocument te laten zien.

2. Volmacht via de achterkant van de stempas

U kunt iemand ook eenvoudig machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. De stempas ontvangt u in maart 2022.

De persoon die namens u stemt:

 • neemt uw ingevulde stempas mee naar het stembureau
 • neemt een kopie of een duidelijke digitale foto van uw identiteitsbewijs mee
 • moet zélf ook op dat moment voor dezelfde verkiezing stemmen.

Zet allebei uw handtekening op de stempas. Anders is de volmacht niet geldig.

Aantal volmachten

U mag als kiezer met maximaal 2 volmachten per verkiezing stemmen.

 • voor de verkiezing van de gemeenteraad mag u met 2 volmachten stemmen
 • voor de verkiezing van de wijkraad mag u met 2 volmachten stemmen

De aanvraag volmacht is gratis.

Schriftelijke volmacht

U geeft mee aan de persoon die voor u gaat stemmen alleen de schriftelijke volmacht.

Volmacht achterkant stempas

U geeft mee aan de persoon die voor u gaat stemmen:

 1. Uw stempas
 2. Een kopie of digitale foto van uw geldig identiteitsbewijs

Let u alstublieft op het volgende

Op een volmacht op de achterkant van uw stempas moet staan:

 1. uw eigen handtekening
 2. de handtekening van de gemachtigde
 3. de adresgegevens van de gemachtigde

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Op het bewijs moet bij “geldig tot” dus 17 maart 2017 of een latere datum staan.

Vanaf 1 februari 2022 worden de volmachten verstuurd naar de gemachtigden.

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen als u dat zelf niet kunt.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Geldige identiteitsdocumenten zijn:

 • Nederlands of EU-paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands of EU-rijbewijs
 • Nederlands vreemdelingendocument

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Op het bewijs moet bij “geldig tot” dus 17 maart 2017 of een latere datum staan.

U kunt een aanvraagformulier aanvragen via het gemeentelijk telefoonnummer 14 010.

U kiest zelf de persoon die namens u met een volmacht mag stemmen. De voorwaarde is dat deze persoon zelf ook mag stemmen voor de verkiezing waarvoor u hem of haar machtigt.

 • Voor de verkiezing van de gemeenteraad kunt u iemand machtigen die ook mag stemmen voor de gemeenteraad.
   
 • Voor de verkiezing van de wijkraad van uw wijk kunt u iemand machtigen die ook mag stemmen voor de wijkraad van uw wijk. U mag voor de verkiezing van de wijkraad dus niet iemand machtigen die voor een andere wijkraad mag stemmen.

U kunt de stem van uw volmachtgever alleen uitbrengen als deze zijn handtekening heeft gezet. Is dit niet het geval, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. U neemt de machtiging (als dit kan) weer mee naar huis en de volmachtgever zet alsnog zijn handtekening. Ook kan de volmachtgever besluiten om alsnog zelf te gaan stemmen.
   
 2. U brengt alleen uw eigen stem uit. Dit heeft als gevolg dat de volmachtstem niet meer door u kan worden gedaan. Een volmachtstem moet altijd tegelijkertijd met de stem van de gemachtigde uitgebracht worden. De volmachtgever mag alsnog zelf gaan stemmen.

Ja, dat mag. Een kopie of een goed leesbare digitale foto van ID-documenten bij de machtiging mag ook.

Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. Op het bewijs moet bij “geldig tot” dus 17 maart 2017 of een latere datum staan.

De schriftelijke volmacht kan niet worden vervangen. Er kan helaas niet namens de volmachtgever gestemd worden.

U mag als kiezer met maximaal 2 volmachten per verkiezing stemmen.

 • voor de verkiezing van de gemeenteraad mag u met 2 volmachten stemmen
 • voor de verkiezing van de wijkraad mag u met 2 volmachten stemmen

De volmacht kan worden ingetrokken tot het moment dat de gemachtigde de stem heeft uitgebracht. De volmachtgever moet de stempas terugvragen aan de gemachtigde en kan met deze pas zelf alsnog stemmen.

Let op: een schriftelijke volmacht kan niet meer worden ingetrokken.