Bijenlint Gordelweg
Gepubliceerd op: 15-07-2021
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/bijenlint/
Ga naar de hoofdinhoud

De bijna twee kilometer lange strook bloemrijk grasland aan de Gordelweg in Rotterdam-Noord is een waar bijenlint. De Gordelweg staat vol met bloemen waar bijen en andere soorten op afkomen.

De strook langs de Gordelweg loopt van het Soetendaalseplein tot voorbij de Schieweg. Het is verdeeld in vakken die gefaseerd worden gemaaid. Om een bloemrijk bijenlint te behouden is het noodzakelijk afwisselend te maaien. Hierdoor krijgt het gras niet de overhand en kunnen bloemrijke soorten weer opkomen.

Door bloemen te maaien en daarna het maaisel te laten liggen, krijgen zaden de kans zich te verspreiden en in de grond te zakken. Met als resultaat: nog meer bloemen. Zij vormen een bron van voedsel voor bijen en andere insecten. Door het maaisel te laten liggen, krijgen insecten en kleine dieren bovendien de tijd om een ander heenkomen te vinden.

Zorgvuldig

Voor het begin van iedere maaironde wordt zorgvuldig per vak gekeken waar behoefte aan is. Stellen we het maaien nog even uit of juist niet? Het bijenlint ligt vlak langs een druk fietspad en een veel gebruikt wandelpad. Voor de veiligheid maaien we een meter langs de rand lekker kort. Zo voorkomen we ook dat er groen over de paden hangt.

Meer insecten en planten

Door deze manier van maaien zagen we diverse zeldzame plantensoorten met mooie bloemen, zoals de ratelaar en hartgespan. Daar komen weer andere insectensoorten op af. Dit helpt allemaal aan meer insecten en planten in de stad. Een belangrijk programmapunt waar de gemeente Rotterdam zich de komende jaren voor inzet: duurzame stadsnatuur in een klimaatbestendige stad.

Meer informatie

Benieuwd naar wanneer en hoe vaak we het openbaar gras in Rotterdam maaien? Ga dan naar de pagina Maaien. Daar leest u hoe we maatwerk leveren en onderscheid maken tussen verschillende typen gazon en gras.