Meer geld voor hulp aan jongeren
Gepubliceerd op: 03-08-2021
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/extra-ondersteuning-jonge/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam trekt 4,8 miljoen euro extra uit voor de hulp aan jongeren. Dat is 1,5 miljoen meer dan eind vorig jaar werd verwacht bij de start van het herstelplan om Rotterdamse jongeren goed door de coronacrisis te laten komen.

Onder de vlag 'Rotterdam. Sterker door jongeren' zijn meer dan 40 initiatieven gestart om jongeren van 16 tot en met 26 jaar een steuntje in de rug te geven. Het wordt steeds duidelijker dat jongeren deze steun ook na corona goed kunnen gebruiken.

De beperkingen en gevolgen van corona hebben grote invloed op jongeren. Ze konden niet naar school, sporten, uitgaan of naar hun bijbaantje. Dat zorgde ervoor dat sommige jongeren niet goed in hun vel zaten of zelfs grote problemen kregen. Rotterdam steunt deze jongeren en helpt hen om problemen op te lossen, zodat ze steviger in hun schoenen komen te staan.

Steuntje in de rug

Jongeren kunnen meedoen met gratis sport- en culturele activiteiten, ontmoetingsgroepen, workshops en motivatiesessies. Daarnaast zijn er nu al meer ontmoetings- en ontwikkelingsplekken in de stad. Ze worden nauw betrokken bij de programmering en de uitvoering. Het advies om deze groep te betrekken bij de invulling van zogeheten jongerenhubs is vorig jaar door de Rotterdamse Jongerenadviesraad Young 010 aangeboden aan het stadsbestuur.

De kracht van de stad

Om jongeren te bereiken en te betrekken werkt Rotterdam samen met een groeiend aantal partijen, zoals sportclubs, culturele organisaties, het jongerenwerk, sociaal ondernemers en niet te vergeten jonge Rotterdammers. Via ons nieuwe digitale Jongerenpanel (u verlaat de site) Rotterdam wordt gevraagd om mee te denken over diverse beleidsthema’s die er voor hen toe doen. Want zij weten als geen ander wat jongeren belangrijk vinden en nodig hebben. Op deze manier gebruiken we de kracht van de stad, voor, door en met jongeren. Voor nu en in de toekomst. Rotterdam. Steker door jongeren.

Meer informatie

Het aanbod van alle projecten van Rotterdam. Sterker door jongeren is te zien op de speciale jongerenpagina van gemeente Rotterdam. Meer weten over de Rotterdamse jongerenadviesraad Young010? Kijk dan op Young010.com. Klik hier om deel te nemen aan het jongerenonderzoek (u verlaat de site).