Hulp voor kwetsbare moeders
Gepubliceerd op: 14-10-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/kwetsbare-zwangeren/
Ga naar de hoofdinhoud

Op donderdag 14 oktober ondertekenen wethouder Judith Bokhove, Eric Steegers van het Erasmus MC en Roelof Prins van stichting De Verre Bergen opnieuw een convenant over Moeders van Rotterdam.

Dit is een intensief traject waarbij een coach (aanstaande) moeders en hun partners helpt stress en zorgen over bijvoorbeeld geld, huisvesting en gezondheid weg te nemen. In het convenant leggen de partijen onder meer vast dat de Rotterdamse wijkteams volgens de Moeders van Rotterdam-methode gaan werken. Hierdoor kunnen er meer kwetsbare zwangere vrouwen gerichter geholpen worden. De baby’s krijgen zo een betere kans op een gezonde start in het leven.

Wijkteams

Op de lange termijn levert het minder maatschappelijke kosten voor zorg, jeugdbescherming en criminaliteit op. Het eerste convenant dateert uit 2015.

De professionals die bij de organisatie Moeders voor Rotterdam werken, worden vanaf nu geleidelijk aan bij de 43 wijkteams ondergebracht. Ze gaan vanaf 2022 met de methodiek van Moeders van Rotterdam werken. Kwetsbare zwangere vrouwen die bij het wijkteam aankloppen krijgen dan hulp van een ‘wijkcoach Moeders van Rotterdam’.

Proef in IJsselmonde

In IJsselmonde hebben het afgelopen jaar vier coaches van Moeders van Rotterdam in het wijkteam gewerkt. Met succes. Uit het proefproject blijkt dat netwerkpartners in de wijken elkaar vaker en sneller kunnen vinden. En dat de contacten met de verloskundigenpraktijk, Vraagwijzer, laagdrempelige hulpverleningsinstanties en huisartsen sneller en efficiënter waren. Ook konden de coaches sneller schakelen met de wijkcoaches in het wijkteam, werden Wmo-arrangementen sneller opgepakt, en konden experts op het gebied van licht verstandelijke beperking, jeugd of een gezinscoach makkelijker ingezet worden.

Methodiek Moeders van Rotterdam

Moeders van Rotterdam is een actieve aanpak op maat, waarin coaches vrouwen in kwetsbare situaties begeleiden vanaf de zwangerschap. De coaches slaan een brug tussen het medisch domein (geboortezorg) en het sociale domein (wijkteams en wijknetwerk). Deze methode bevordert een gezonde start van de baby en vergroot de ontwikkelkansen van kinderen van ouders in een (zeer) kwetsbare situatie. De werkwijze is intensiever en gerichter dan de gangbare hulpverlening.