Preventie huisuitzetting
Gepubliceerd op: 16-09-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/preventie-huisuitzetting/
Ga naar de hoofdinhoud

Door haar echtscheiding vorig jaar, zakte het inkomen van Assia. Met corona en een pasgeboren baby kwam Assia in geldproblemen. 'Dankzij de hulp van de woningcorporatie en de gemeente kan ik met mijn baby toch in mijn flat blijven wonen.'

Door het Meldpunt Preventie Huisuitzetting, waarin woningcorporaties en de gemeente Rotterdam samenwerken, lukt het om vele Rotterdammers zoals Assia te helpen. Ondanks de inzet van verschillende partijen kan ontruiming niet altijd voorkomen worden. Sommige gezinnen staan niet open voor hulp, of komen gemaakte afspraken niet na. Soms lukt het simpelweg niet om met deze gezinnen in contact te komen. Rotterdammers die ondanks alle inspanningen bijvoorbeeld dakloos zijn geworden, hoeven niet op straat te slapen. Voor hen is er hulp, mits ze hier open voor staan. ‘We komen steeds dichter bij de ambitie om het aantal huisuitzettingen verder omlaag te brengen tot 0’, licht wethouder Michiel Grauss, van armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg, toe.

Meldpunt preventie huisuitzetting

De gemeente en de woningcorporaties werken al een aantal jaar samen om het aantal huisuitzettingen door huurachterstand te beperken. De samenwerking tussen de partijen is geïntensiveerd. Om te voorkomen dat de betalingsproblemen bij huurders met achterstanden uit de hand lopen, grijpen de corporaties in overleg met de gemeente sneller in. Op het moment dat iemand regelmatig te laat betaalt of een maand huur mist, krijgt deze het verzoek zich te melden bij de Vraagwijzer, de voornaamste toegang voor volwassenen tot zorg en ondersteuning van de gemeente.

Als de huurder zich niet binnen 30 dagen meldt, wordt de melding van dreigende huisuitzetting doorgezet naar het gemeentelijke wijkteam. De wijkteammedewerkers gaan in gesprek met de huurders over hun situatie met als doel uitzetting te voorkomen. Dit doen ze door zorg te dragen voor betaling van de lopende huurverplichting en toe te leiden naar schuldregeling of ondersteuning op andere leefgebieden. Lukt het om de lopende huur na de interventie te voldoen, dan wordt de huisuitzetting voorkomen. Op deze manier verlagen de corporaties voor huurders de drempel om hulp te vragen bij de gemeente en wordt voorkomen dat de huurder huurachterstand oploopt en wordt uitgezet.

Meer informatie

Denkt u dat u het wijkteam nodig heeft? U bereikt hen via Vraagwijzer. Kom langs op het spreekuur. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 010.