Pilot bordjes QR-code op bomen
Gepubliceerd op: 10-01-2022
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/nieuws/qr-code-bomen/
Ga naar de hoofdinhoud

Charlois start een proef met QR-codes op bomen. Via die code is te lezen waarom de betreffende boom wordt gekapt. Met de boombordjes informeert de gemeente niet alleen direct omwonenden, maar ook voorbijgangers.

Als de pilot goed verloopt dan wordt dit type markering ook in andere delen van de stad op bomen toegepast. De bordjes komen alleen op bomen die dood zijn of niet meer kunnen herstellen. Het gaat om verschillende boomsoorten met elk een eigen gebrek of doodsoorzaak. De 100 bomen die gekapt worden, staan verspreid door Charlois en de omliggende wijken. In totaal staan er 16.282 bomen in Charlois en Heijplaat, waarvan 100 dode of aangetaste bomen worden verwijderd.

Bruikbare snippers

Een gedeelte van het hout van de gekapte bomen wordt hergebruikt. De snippers gaan naar Diergaarde Blijdorp en worden gebruikt als biobrandstof om dierenverblijven te verwarmen. Delen van het stamhout worden ook gebruikt voor natuurspeeltuinen en kinderboerderijen.

Zorgplicht bomen

De werkzaamheden blijven hetzelfde. De gemeente controleert stadsbomen zorgvuldig het hele jaar door, op basis van de zogenaamde 'zorgplicht'. Na deze inspectie worden bomen gesnoeid of verwijderd als ze een risico zijn voor de veiligheid. Pas als onze boomcontroleurs vaststellen dat de boom niet meer valt te redden vraagt de gemeente een kapvergunning aan. De andere gezonde bomen groeien gewoon door en de boomcontroleurs bezoeken en controleren de bomen regelmatig.

Kaart met kapvergunningen

Op de kaart 'kapvergunningen zorgplicht bomen Rotterdam' ziet u voor welke bomen in openbaar gebied een kapvergunning is aangevraagd op basis van de zorgplicht. U ziet welke vergunningen zijn verleend en u kunt de bijbehorende besluiten inzien. Na het verlenen van een vergunning geldt een bezwaartermijn van zes weken.

Nieuwe bomen

Over het algemeen plant de gemeente een nieuwe boom op de locatie waar er een is weggehaald. Dit gebeurt niet meteen na de kap. Een keer per jaar, in de zomer, worden alle locaties waar een boom is verwijderd bezocht. Er wordt dan beoordeeld waar er nieuwe bomen kunnen komen. Op basis hiervan wordt de 'boomvervangingskaart' gemaakt. Die wordt dus jaarlijks vernieuwd en in september online gezet. Dit geldt ook voor de pilot in Charlois: in september is op deze kaart te zien waar nieuwe bomen geplant worden.

Veelgestelde vragen

Dit is een pilot om direct zichtbare informatie te geven over bomen die verwijderd worden. Zodat iedereen, zowel bewoners als voorbijgangers, ervan op de hoogte is dat de boom weggehaald wordt. Als de pilot goed verloopt dan wordt deze manier van markering ook in andere delen van de stad op bomen toegepast.

Dit gebeurt met het oog op veiligheid. Een dode boom kan takken verliezen of een keer omvallen. De oorzaak is bij iedere boomsoort verschillend. Ze zijn dood of aangetast en kunnen niet meer herstellen. Het besluit om te rooien (kappen) wordt uiterst zorgvuldig gemaakt door onze boomdeskundigen. Als blijkt dat een boom dood is of aangetast door een parasitaire schimmel, dan pas wordt de boom weggehaald.

Voor iedere boom wordt eerst een flora-en faunacheck door onze boswachters uitgevoerd. Pas als zeker is dat er geen vogels of andere dieren in de boom nestelen wordt er een kapvergunning aangevraagd. Als die verleend is, dan volgt er een bezwaartermijn van zes weken. Als deze is verlopen en er is geen bezwaar aangetekend, dan wordt de boom verwijderd.

Vul op deze kaart het adres in waar de boom staat en kijk naar de bijbehorende tekst en uitleg:

Binnen zes weken na het verlenen van de kapvergunning kan bezwaar gemaakt worden. Op de kaart 'kapvergunningen zorgplicht bomen Rotterdam' kunt u zien voor welke bomen in het openbaar gebied een kapvergunning is aangevraagd op basis van de zorgplicht. Klik op een boom op de kaart om in de bijlagen het bijbehorende besluit in te zien.

Over het algemeen wel, maar soms is er een reden om dit niet te doen of op een andere locatie verderop. Een keer per jaar, in de zomer, worden alle locaties bezocht waar een boom is verwijderd en beoordeeld waar er een nieuwe kan komen. Op basis hiervan wordt een Rotterdamse 'boomvervangingskaart' gemaakt.Die wordt jaarlijks vernieuwd en in september online gezet.

Boomcontroleurs inspecteren bomen op gezondheid en veiligheid voor de omgeving. Ze kijken onder meer naar de hoeveelheid en de grootte van het blad in de kroon en of de boom er nog goed bijstaat. Gekeken wordt of er wellicht zwammen (paddenstoelen) onderaan de stam groeien, want dat betekent meestal het einde van de boom.

Op de pagina Bomen staat veel informatie over bomen in Rotterdam. Er staan kaarten op (kapvergunning zorgplicht bomen Rotterdam en de Boomvervangingskaart) en een lijst met monumentale bomen waarvan een aantal onderdeel is van de Rotterdamse bomenroute.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze pilot? Bel dan naar 14 010.