Islamitisch en hindoeïstische rustplekken
Gepubliceerd op: 18-11-2021
Geprint op: 01-12-2021
https://www.rotterdam.nl/nieuws/rustplekken/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft plek gevonden voor een islamitische begraafplaats aan de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid. Ook komt er een permanente as-uitstrooiplek voor de Rotterdamse hindoegemeenschap bij het Eiland van Brienenoord.

Een islamitische en hindoeïstische laatste rustplek is een wens van Rotterdammers. De gemeente heeft daarom onderzocht of het mogelijk is om die plekken aan te leggen. Uit haalbaarheidsonderzoeken kwamen deze twee locaties naar voren.

Islamitische begraafplaats

De locatie voor de islamitische begraafplaats grenst aan de Zuiderbegraafplaats. Er komt ruimte voor 2500 graven. De plek bestaat uit een dichtbegroeid bosplantsoen, is volledig omringd door water en tot nu toe niet toegankelijk voor publiek.

Om de begraafplaats te realiseren worden parkeerplaatsen op het terrein aangelegd en komt er een aparte ontsluitingsweg vanaf de Maeterlinckweg. Er moeten bomen gekapt worden voor de begraafplaats.  Bomen waarvoor een herplantplicht geldt, komen op een andere plek terug.

De islamitische begraafplaats garandeert eeuwige grafrust voor moslims. De plek wordt eigendom van de islamitische geloofsgemeenschap, die wordt vertegenwoordigd door de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). De gemeenschap krijgt de grond in erfpacht en zorgt voor de aanleg en het beheer.

De gemeente wil bij de islamitische begraafplaats een straat vernoemen naar voormalig raadslid Fatima Talbi (1972-2019). De gemeenteraad heeft hiervoor in 2020 een motie aangenomen. Talbi heeft zich sterk gemaakt voor een islamitische begraafplaats in Rotterdam.

Uitstrooiplek voor as en offers van de hindoegemeenschap

Voor de hindoegemeenschap is een geschikte vaste uitstrooiplek gevonden aan de noordkant van het Eiland van Brienenoord. De plek ligt aan stromend water voor as en offers.

De gemeente denkt eraan om de uitstrooiplaats op een klein drijvend ponton te maken. Hiervandaan kan de as uitgestrooid worden. De ponton wordt vanaf het Eiland van Brienenoord bereikbaar met een loopbrug of steiger.

De uitstrooiplek blijft openbaar gebied en is voor iedereen toegankelijk. De gemeente betaalt de aanleg van een ponton of steiger, omdat het om een openbare plek gaat die voor iedereen toegankelijk blijft. De grond blijft in bezit van de gemeente.

De gemeente gaat in overleg met SPIOR voor de erfpacht voor de begraafplaats en start de bestemmingsplanprocedure voor de uitstrooiplek. Beide rustplekken zijn naar verwachting binnen een paar jaar klaar.