Coronavirus en cultuur
Gepubliceerd op: 24-08-2021
Geprint op: 18-09-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-cultuurbezoek/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier mee te maken.

Het coronavirus heeft grote invloed op de Rotterdamse cultuursector. Kijk voor vragen over de maatregelen in Rotterdam-Rijnmond op de website van de Veiligheidsregio of raadpleeg uw brancheorganisatie over de beschikbare protocollen en sectorspecifieke veel gestelde vragen om veilig en volgens de regels te werken.

Huidige regels (14 augustus tot en met 19 september)

Voor culturele locaties, doorstroomlocaties en actieve kunstbeoefening in de vrije tijd zijn de regels ongewijzigd.

De belangrijkste regels zijn:

 • In culturele locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
 • Met coronatoegangsbewijzen kan twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden. Een vaste zitplaats is wel verplicht. En kinderen tot en met 12 jaar zijn in deze aantallen inbegrepen.
 • De regels gelden voor alle locaties binnen en buiten.

Voor de actieve kunstbeoefening in de vrije tijd (zoals bij muziekscholen, centra voor de kunsten maar ook verenigingen) gelden dezelfde regels als voor de podia, theaters en bioscopen.

In doorstroomlocaties (musea, monumenten, bibliotheken) mag één bezoeker per 5m2 aanwezig zijn en bezoekers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat is inclusief kinderen tot en met 12 jaar.

Zie voor meer toelichting de regels voor theaters, bioscopen, musea en concertpodia en de regels voor actieve kunstbeoefening in de vrije tijd.

Het verbod op meerdaagse evenementen is verlengd tot en met 19 september.

Voor alle overige evenementen blijven de regels tot en met 19 september dezelfde:

 • Voor evenementen binnen die geen gebruik maken van coronatoegangsbewijzen, geldt dat ze altijd geplaceerd moeten zijn en moeten uitgaan van een capaciteit bij 1,5 meter afstand (van schouder tot schouder gemeten) tussen de bezoekers (incl. kinderen tot en met 12 jaar).
 • Evenementen binnen die wel gebruik maken van coronatoegangsbewijzen, moeten eveneens vaste zitplaatsen toewijzen, maar mogen rekenen met 2/3 van de reguliere zaalcapaciteit en afwijken van de 1,5-meterregel.
 • Ongeplaceerde, eendaagse evenementen en festivals buitendie gebruik maken van coronatoegangsbewijzen. Zij zijn vanaf 14 augustus weer toegestaan met een maximum van 750 bezoekers (incl. kinderen tot en met 12 jaar). Wel is bij gebruik van coronatoegangsbewijzen een ticket verplicht, ook als dat ticket gratis is. Meer kaarten uitgeven dan de maximumcapaciteit van 750 personen is niet toegestaan.
 • Ook bij buitenevenementen met een vaste zitplaats zijn activiteiten beperkt tot maximaal 750 bezoekers (inclusief kinderen tot en met 12 jaar), mits gebruik gemaakt wordt van coronatoegangsbewijzen. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Als geen gebruik gemaakt wordt van coronatoegangsbewijzen mag 100% van de 1,5 meter-capaciteit gebruikt worden (incl. kinderen tot en met 12 jaar) en moeten bezoekers 1,5 meter afstand houden (van schouder tot schouder gemeten).
 • Voor grote buitenevenementen geldt dat zij bij gebruik van coronatoegangsbewijzen twee derde van hun reguliere capaciteit mogen gebruiken, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Bezoekers hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar er is wel een verplichting vaste zitplaatsen toe te wijzen.
 • Voor evenementen met een doorstroom van mensen geldt onveranderd dat er maximaal één bezoeker per 5m2 aanwezig mag zijn en dat bezoekers 1,5 meter afstand moeten kunnen houden.
 • Een evenement mag meer dan één keer op dezelfde dag plaatshebben. Voorwaarde is dan wel dat er voldoende tijd tussen de twee activiteiten zit voor opruimen, schoonmaken, publiekswissel enz. en de vertrekkende en inkomende publieksstromen duidelijk gescheiden zijn.
 • Personeel telt niet mee in de toegestane aantallen bezoekers.

De belangrijkste regels voor de horeca (ook in culturele voorzieningen) blijven:

 • Een vaste zitplaats voor bezoekers
 • Geen entertainment, geen livemuziek en geen beeldschermen
 • Voor muziekinstallaties en dergelijke is de maximale geluidsnorm 60dB
 • Horeca moet gesloten zijn tussen 00.00 uur en 6.00 uur.

Meer informatie is te vinden op regels voor horecagelegenheden en evenementenlocaties.

Voor horeca in culturele voorzieningen die vergunningplichtig is, gelden dezelfde regels als voor de reguliere horeca. Voor culturele voorzieningen in het algemeen geldt het Bouwbesluit en is het uitgangspunt: zorg voor optimaal geventileerde ruimtes. Meer informatie over het coronavirus en ventilatie in gebouwen.

Regels voor het onderwijs vanaf 30 augustus

Het mbo en hoger onderwijs kunnen vanaf 30 augustus weer fysiek van start. De 1,5-metermaatregel vervalt, maar per ruimte mogen niet meer dan 75 studenten aanwezig zijn, er is een mondkapjesplicht buiten lokalen en collegezalen en er moeten looproutes zijn. Die regels gelden ook voor studiezalen én voor het gebruik van externe locaties. Daaronder vallen dus ook ruimten die instellingen voor mbo en hoger onderwijs huren van culturele voorzieningen.

Regels vanaf 20 september

Als het goed gaat met besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en vaccinatiegraad, wordt met ingang van maandag 20 september de 1,5-metermaatregel losgelaten. Dat heeft wel consequenties voor al die culturele voorzieningen en evenementen die nu met vaste zitplaatsen werken. Vanaf 20 september moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) namelijk gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats.

Er is nog veel onduidelijk over de regeling die op 20 september van kracht wordt. We zijn gelukkig nauw betrokken bij de precieze inhoud daarvan. En u kunt ervan verzekerd zijn dat we erbovenop zitten om een zo goed mogelijke uitgangspositie voor de cultuursector te bepleiten.