Coronavirus en sport
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 06-12-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 28 november 5.00 uur gelden nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder kunt u lezen wat dat betekent voor sport (inclusief zwemmen), scouting, speeltuinen en kinderboerderijen.

 • Van 17,00 tot 5,00 is alle niet-essentiële dienstverlening en horeca gesloten. Ook sportaccommodaties (binnen en buiten, speeltuinen, kinderboerderijen en scoutinglocatie).
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht (hiervoor gelden uitzonderingen).
 • In binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht (meer informatie over mondkapjes)
 • De horeca moet tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten zijn. Dus ook sportkantines, scoutingkantines, speeltuinkantines en horeca bij kinderboerderijen.
 • In de horeca geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) vanaf 13 jaar verplicht is. Voor sportkantines geldt en uitzondering en is een CTB vanaf 18 jaar verplicht.
 • Er geldt een placeringsplicht voor horeca, dus ook voor sportkantines, scoutingkantines, speeltuinkantines en horeca bij kinderboerderijen. Dit geldt ook voor de buitenterrassen. Placeren betekent het toewijzen van een vaste zitplaats.
 • Placeren dient plaats te vinden op 1,5 meter tenzij het bewoners van 1 adres betreft.
 • Bij verplaatsing binnen de horeca geldt een mondkapjesplicht. Geplaceerd aan tafel geldt dit niet.
 • Afhalen van consumpties is toegestaan zonder CTB. Het afhaalloket moet goed afgescheiden zijn van de rest van de horeca en consumpties vanuit die afhaal mogen alleen buiten de kantine en het reguliere terras genuttigd worden. Bij afhaal binnen geldt wel dat een mondkapje verplicht is.
 • Alle sportlocaties (binnensport en buitensport) zijn tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten.
 • Uitzondering op de sluitingstijd voor sport is voor trainingen een wedstrijden van topsporters (zoals die qua sporten en niveaus sinds half december 2020 zijn gecommuniceerd, zie ook de website van de rijksoverheid onder Topsport).
 • Bij het betreden van een binnenruimte op een sportlocatie geldt dat een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • De CTB -verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft onder andere onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uit clubs), vrijwilligers.
 • Voor binnensport geldt dat een locatie voor 100% bezet mag zijn zolang deze zo is ingericht dat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • In alle binnenruimtes van sportlocaties geldt een mondkapjesplicht en het houden van 1,5 meter afstand, behalve tijdens de daadwerkelijk sportbeoefening. Dus wel bij overige verplaatsing in de sportschool, de gymzaal, in de kleedkamers, bij de hal/entree etc. Dit geldt ook voor personeel en vrijwilligers, tenzij dit de veilige uitoefening werkzaamheden niet mogelijk maakt en tenzij personeel geplaceerd is (een vaste zit- of staanplaats heeft).
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan.
 • Bij uitwedstrijden horen rijouders (zo beperkt mogelijk) bij de noodzakelijke begeleiding. Zij mogen blijven kijken en voor hen geldt geen CTB -verplichting (behoren tot de noodzakelijke vrijwilligers).
 • Bij thuiswedstrijden, trainingen en lessen (waaronder ook zwemles) mogen ouders niet blijven kijken. Kinderen worden zoveel mogelijk omgekleed naar de sportlocatie gebracht. Indien, zoals bij zwemles voor jonge kinderen, hulp met omkleden noodzakelijk is, geldt een CTB -verplichting voor de ouder/begeleider vanaf 18 jaar die helpt met omkleden.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Bij sportbeoefening in georganiseerd verband kan gedacht worden aan fitness, bootcamp een georganiseerde training van een sportvereniging buiten het normale complex. De sportschool en dergelijke na 17:00 uur naar buiten verplaatsen is dus niet toegestaan. Buitenspelen, zoals een balletje trappen op een openbaar voetbalveldje, en hardlopen op de openbare weg is na 17.00 uur wel toegestaan met meer dan vier personen. 
 • Ook voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenruimte, zoals scouting of welzijnsactiviteiten, geldt dat deze na 17.00 uur alleen zijn toegestaan met maximaal vier personen. Ook hier zijn begeleiders uitgezonderd van het maximaal aantal personen.
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17.00 uur is gewoon mogelijk.
 • Speeltuinen en kinderboerderijen zijn gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur.
 • 1,5 meter afstand houden is verplicht (hiervoor gelden uitzonderingen).
 • In binnenruimtes is het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand verplicht. Uitzondering hierop is tijdens actieve sportbeoefening.
 • Verder gelden voor de kantines de regels zoals vermeld bij Horeca.
 • Scoutinglocaties zijn gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur.
 • Scouting betreft een combinatie van sport en spel. Scouting Nederland heeft de scouting gelijkgesteld aan sportlocaties. Dit betekent dat voor binnenlocaties bij scouting een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar.
 • In binnenruimtes is het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) en het houden van 1,5 meter afstand verplicht. Uitzondering hierop is tijdens actieve sportbeoefening. Voor locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is geldt dat wanneer men geplaceerd is, dus een vaste zitplaats heeft op 1,5 meter van elkaar, er ook geen mondkapje gedragen hoeft te worden.
 • Verder gelden voor de kantines de regels zoals vermeld bij Horeca.
 • Er geldt een verbod op evenementen tussen 17.00 en 5.00 uur.