Kosten en vergoeding kinderopvang
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-01-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kosten-en-vergoeding-kinderopvang/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt van de Belastingdienst kinderopvangtoeslag krijgen als uw kind naar kinderopvang gaat die is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij kinderen tot 4 jaar die naar kinderdagopvang gaan, is het recht op toeslag berekend op 140 procent van die gewerkte uren. Voor kinderen vanaf 4 jaar is dat percentage 70 procent, omdat deze kinderen minder uren naar de kinderopvang gaan omdat zij ook naar school gaan. U krijgt maximaal 230 uur per kind per maand vergoed.

Situatie Aantal opvanguren per jaar
Dagopvang bij kinderdagopvang of gastouderopvang 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Reistijd telt niet als gewerkte uren.
Buitenschoolse opvang via kinderopvang of gastouderopvang 70 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. Reistijd geldt niet als gewerkte uren.

Hoe wordt de kinderopvangtoeslag berekend?

U krijgt via de Belastingdienst voor elk kind een vergoeding per maand. De vergoeding wordt berekend over een maximaal uurtarief en de opvanguren.

Als de uurprijs van uw kinderopvang hoger is dan het maximale uurtarief of uw kind heeft meer opvanguren per maand dan het wettelijke maximum van 230 uur per maand, dan moet u dat verschil volledig zelf betalen. Ook werkgevers en de Belastingdienst dragen hier niet aan bij. Is uw kinderopvang goedkoper of heeft u minder uren nodig? Dan wordt uw vergoeding over de lagere uurprijs of over het lagere aantal uren berekend.

Meer informatie

Zie voor meer informatie, een proefberekening of aanvraag van de kinderopvangtoeslag op toeslagen.nl.

Lees meer over tegemoetkoming kosten kinderopvang op de pagina Bijzondere bijstand.