Taal en werk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal-en-werk/
Ga naar de hoofdinhoud

Taal en werk zijn nauw met elkaar verbonden. Mensen met een taalachterstand hebben meer moeite om een baan te vinden en lopen een grotere kans hun baan te verliezen.

Zij hebben moeite met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, e-mailen, schriftelijk rapporteren en veiligheidsinstructies lezen.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan de helft van het aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven een baan heeft. Dit betekent dat bedrijven een belang hebben en winst kunnen behalen door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer. De gemeente Rotterdam wil taal en werk meer met elkaar verbinden door:

  • arbeidsontwikkeling: versterken van de arbeidsmarktpositie van werknemers en werkzoekenden met uitzicht op een baan
  • activering: persoonlijke ontwikkeling en arbeidsontwikkeling voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Taalaanbod werk

De gemeente Rotterdam heeft via een Europese aanbesteding taal-, reken- en digitale vaardigheidstrajecten ingekocht, namelijk:

  • formele taaltrajecten: een diploma educatie of een Staatsexamen B1/B2 om doorstroom naar een beroepsopleiding of betere baan mogelijk te maken. De geselecteerde taalaanbieders voor deze trajecten zijn Albeda en Sàgenn
  • maatwerktrajecten: een certificaat gericht op praktische toepasbaarheid van taal op de werkvloer. De geselecteerde taalaanbieders voor deze trajecten zijn:
    • Alsare (in de gebieden: Prins Alexander, Kralingen Crooswijk, Centrum, Noord, Delfshaven, Hillegersberg/Schiebroek, Overschie, Hoek van Holland)
    • NL-Educatie (in de gebieden: IJsselmonde, Feijenoord, Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg).

Wilt u weten welke opleiding het beste bij u of uw medewerker past? Kijk dan op Beterintaal.nu. Hier vindt u ook het andere taalaanbod in Rotterdam.

Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar hebben moeite met de Nederlandse taal. De helft hiervan werkt en veel zoeken werk, bijvoorbeeld in bouw en industrie, de energiesector, handel en horeca, zorg en welzijn of haven, transport en logistiek. In bepaalde sectoren is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Met extra ondersteuning in taal, rekenen en digitale vaardigheden komen werkzoekenden eerder in aanmerking voor bepaalde functies. Door aandacht te besteden aan taal kunnen werkgevers nog meer eigen doelen bereiken. Denk aan minder productieverlies, minder verloop, een veiliger werkomgeving, minder ziekteverzuim, een betere klantcommunicatie, een prettiger werksfeer. Er zijn verschillende routes te volgen, afhankelijk van de situatie waarin iemand zich begeeft. Belangrijk is wel dat de (toekomstige) werknemer aan de volgende voorwaarden voldoet:
• 18 jaar of ouder
• niet meer inburgeringsplichtig
• woont in Rotterdam of de arbeidsmarktregio Rijnmond

Aanbod taal en werk

1. Verbeteren werknemersvaardigheden voor werknemers en werkzoekenden die op
het punt staan aan het werk te gaan.
Kenmerken:
- verbeteren basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden
- vaktaal, communicatie op de werkvloer, veilige werkomgeving, programma op maat, les in het bedrijf zelf of in de buurt
- afsluiting met certificaat: wel toetsen maar geen examen
Aanbieders: Rotterdam noordoever: Alsare Academie; Rotterdam zuidoever en regio: NLEducatie

2. Verbeteren arbeidsmarktperspectief; voor werknemers, die willen doorstromen naar een betere baan of zich willen ontwikkelen in hun huidige baan. En voor werkzoekenden, die beschikken over voldoende beroepsvaardigheden maar wiens kennis van de Nederlandse taal onvoldoende is.
Kenmerken:
- afsluiting: diploma Nederlands op niveau A1, A2, 1F of 2F óf
- een staatsexamen B1, B2 of minimaal twee vaardigheden*
- aandacht voor: omgangsvormen op de werkvloer, werknemersvaardigheden, sollicitatievaardigheden
Aanbieders: Rotterdam noordoever en regio: Albeda, Rotterdam zuidoever en regio: Sagènn Educatie

3. Taal en opleiding voor mensen die een mbo/hbo-opleiding willen volgen en onvoldoende taalvaardig zijn om in te stromen.
Voorwaarden:
- taalniveau A2, 1F of 2F voor instroom in mbo-1 t/m mbo-2
- taalniveau B1 of B2 voor instroom in mbo 3/4 en hbo/wo
Kenmerken:
- afsluiting met officieel examen en erkend diploma
- aandacht voor: studievaardigheden
Aanbieders: Rotterdam noordoever en regio: Albeda, Rotterdam zuidoever en regio: Sagènn Educatie

Definities

Rotterdam noordoever = gebieden: Prins Alexander,
Kralingen Crooswijk, Centrum, Noord, Delfshaven,
Hillegersberg/Schiebroek, Overschie, Hoek van Holland
Rotterdam zuidoever = gebieden: IJsselmonde, Feijenoord,
Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg

Wilt u weten hoe taalvriendelijk uw bedrijf is? Doe de organisatiescan!

Hoe taalvriendelijk is uw bedrijf? Wat gaat er goed? Op welk terrein liggen nog kansen?
'Taal met sterren’ is een instrument voor werkgevers om de taalvriendelijkheid in hun organisatie te testen, inclusief handvatten om deze te verbeteren. Het bestaat uit een blik, in de vorm van een boek, met daarin een aantal kaarten met een recept voor een taalvriendelijkere organisatie. Belangrijke ingrediënten zoals aandacht, herkenning, communicatie en openheid komen uitgebreid aan bod. De eerste versie van Taal met sterren is door gemeente Rotterdam ontwikkeld en gebruikt. Deze nieuwe versie uit 2019 is samen met Stichting Lezen & Schrijven tot stand gekomen. Voor meer informatie over 'Taal met sterren' kunt u contact opnemen met Bo Aarsbergen, projectleider Stichting Lezen & Schrijven, boaarsbergen@lezenenschrijven.nl.

Taalakkoord

Gemeente Rotterdam is aangesloten bij het landelijk werkgeversnetwerk Taalakkoord. Meer informatie vindt u in het ambitiedocument (pdf). Bekijk ook de website taalakkoord.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar taal@rotterdam.nl of bellen naar 14 010.