Appartementen Langeweg Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 18-05-2018
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/appartementen-langeweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Er zijn 150 vrije sector huur- en koopappartementen gepland aan de Langeweg. Van Omme & de Groot Projectontwikkelaars en Bouwers is door de gemeente Rotterdam geselecteerd voor realisatie van het project.

Hoek van Holland heeft de ambitie uitgesproken zich te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige vierseizoenenbadplaats met een vitale, zelfredzame en zelfvoorzienende woongemeenschap. Deze ambities vertalen zich in verschillende opgaves voor het gebied, onder meer in het investeren in wonen. Bijvoorbeeld voor mensen die graag willen verhuizen naar een huis dat beter bij ze past, maar wel in Hoek van Holland willen blijven wonen. De bouw van de appartementen aan de Langeweg aan de zuidwestkant van Hoek van Holland gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Van monotoon naar perfecte mix

De ongeveer 150 appartementen worden verspreid over zes appartementengebouwen, variërend in hoogte tussen vijf en acht bouwlagen. De grootte van de appartementen verschilt tussen de 70 en 175 vierkante meter. Ze hebben ieder een eigen terras en een parkeerplaats onder de gebouwen. Het ontwerp kenmerkt zich door de sfeer van het bestaande landschap. Natuur en gebouwen worden op een natuurlijke manier met elkaar verweven.

Selectie marktpartij

In december 2018 is de gunning verleend aan Van Omme & de Groot Projectontwikkelaars en Bouwers uit Rotterdam. Samen met architecten LAP Landscape & Urban Design en Groosman diende zij een plan in voor ongeveer 150 huur- en koopappartementen. In aanloop naar de bouw van de appartementen is gestart met het uitwerken van de eerste ontwerpen van de gebouwen en werkt de gemeente aan de aanpassing van het bestemmingsplan, dat wonen op deze plek mogelijk moet maken.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State heeft in mei 2019 het PAS ongeldig verklaard, omdat het PAS de natuur (Natura-2000 gebieden) onvoldoende zou beschermen. Daardoor kunnen vergunningen, die nodig zijn om de bouw te kunnen starten, momenteel niet worden verstrekt. Dit geldt ook voor de woningbouwplannen aan de Langeweg. Momenteel maakt de gemeente Rotterdam inzichtelijk wat de eventuele negatieve effecten zijn op het nabij gelegen natuurgebied Kapittel Solleveld. Alles wordt in het werk gesteld om spoedig duidelijkheid te krijgen over de voortgang van de woningbouwplannen aan de Langeweg. Daarvoor is de gemeente ook afhankelijk van de landelijke wetgeving, die hiervoor in het leven is geroepen.