Voorlopig Ontwerp Berghaven Noord
Gepubliceerd op: 06-07-2020
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/berghaven-noord/
Ga naar de hoofdinhoud

Er is groen licht voor de bouw van de 14 woningen op de locatie Berghaven Noord. Dit vraagt om een herinrichting van de Havenweg, de Cruquiusweg en het parkje op de hoek van de Stationsweg.

De gemeente heeft een Voorlopig Ontwerp van de buitenruimte gemaakt. Bewoners en ondernemers hebben kunnen reageren op het Voorlopig Ontwerp.

Groot onderhoud

De Havenweg en de Cruquiusweg zijn al een aantal jaar toe aan groot onderhoud en herstraten. De bouw van de 14 woningen is mede-aanleiding voor de herinrichting van beide straten. We zorgen er gelijk voor dat het parkje op de hoek van de Stationsweg wordt opgeknapt.

Hiervoor is een Voorlopig Ontwerp opgesteld.

Vooruitzending Voorlopig Ontwerp

Deze plannen zijn nog niet definitief. Bewoners en ondernemers hebben op 14 juli kunnen reageren op het Voorlopig Ontwerp. Zo’n 6 bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De reacties van deze avond zijn verzameld.

Het Voorlopig Ontwerp ligt in de uitzending. Partijen als de hulpdiensten, Stedin en Eneco krijgen tot begin september de tijd om te reageren op het Voorlopig Ontwerp.

Planning

Na de vooruitzending worden alle reacties verzameld en samengevoegd in een reactiedocument. Daarna wordt het Voorlopig Ontwerp verder uitgewerkt. Als alles volgens plan gaat, wordt het Definitief Ontwerp eind 2020 vastgesteld en zullen wij in 2022 starten met het realiseren van de buitenruimte.

Van maandag 16 augustus tot en met december 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de buitenruimte in uw buurt. We voeren weg- en rioolwerkzaamheden uit aan de Cruquiusweg, de Havenweg en de Stationsweg. De Nutsbedrijven werken aan kabels en leidingen in de grond.

Wat gaan we doen en waarom?

Door de komst van de nieuwbouw aan de Cruquiusweg en de Havenweg moeten er ook werkzaamheden uitgevoerd worden aan de buitenruimte. We hebben besloten om dan ook gelijk het riool aan te pakken.

Rioolwerkzaamheden

Het riool is verouderd en nemen we gelijk mee in de werkzaamheden. Anders moet uw buurt binnen afzienbare tijd weer op de schop en dat willen we voorkomen. We vervangen het gemeentelijk riool aan de Havenweg en kruising met de Cruquiusweg en de Stationsweg tussen de Havenweg en de Harwichweg. We voeren geen rioolwerkzaamheden uit op particuliere terreinen.

Kabels en leidingen

Aan de Havenweg en de Cruquiusweg werken de Nutsbedrijven (Stedin, KPN, Ziggo, Evides) aan nieuwe kabels en leidingen in de grond. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de nieuwbouwwoningen.

Wegwerkzaamheden

Als we klaar zijn met de grondwerkzaamheden leggen we de rijbaan van de Stationsweg opnieuw aan. Aan de Havenweg en Cruquiusweg brengen we naast de rijbaan ook nieuwe bermen en stoepen aan. Door de komst van de nieuwbouwwoningen wordt de Havenweg iets smaller. De buitenruimte rondom de nieuwbouwwoningen tussen de Cruquiusweg en de Havenweg, hogen we iets op.

Verlichting

Tijdens deze werkzaamheden nemen we gelijk de openbare verlichting aan de Cruquiusweg en de Havenweg mee. We vervangen de verlichting voor LED en ook plaatsen we nieuwe palen.

Planning en fasering

Een kaartje met daarop de verschillende fases

fasering-Berghaven-Noord.pngWe verdelen het werk in verschillende fases:

 • In Fase 1 en 2 is de periode 16 augustus tot en met 19 november. Dan werken we aan de Cruquiusweg en de Havenweg.
 • Fase 3 loopt van 22 november tot en met eind december. Dan werken we aan de Stationsweg en leggen we de definitieve trottoirs aan de Havenweg en de Cruquiusweg. 

Deze planning is nagenoeg definitief, onder voorbehoud van slecht weer of onvoorziene omstandigheden. Werk aan de trottoirs kan uitlopen tot en met januari, omdat we afhankelijk zijn van werkzaamheden van de aannemer van de nieuwbouwwoningen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden moeten we wegen afsluiten.

 • Havenweg: 16 augustus tot en met 6 september
 • Cruquiusweg: 7 september tot en met 24 september
 • Stationsweg: eind september tot en met januari 2022

Houdt u er rekening mee dat de genoemde data als gevolg van veranderingen in het werk iets kunnen afwijken.

Omleidingen voor auto’s en vrachtverkeer worden voor de start van het werk met borden op straat aangegeven. Voor fietsers en voetgangers is het gebied waar we werken wel bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden aan de Stationsweg is parkeren niet mogelijk.

Overige maatregelen

 • Geluidsoverlast
  Houdt u er alstublieft rekening mee dat het wegfrezen van het asfalt aan het eind van de Stationsweg en het trillen door het aanbrengen van bestrating enige geluidsoverlast kan geven.
 • Paddenschermen
  U weet ongetwijfeld dat we in Hoek van Holland te maken hebben met beschermde diersoorten. Die moeten we weghouden van ons werkgebied. Net als bij de werkzaamheden aan de Metro aan Zee plaatsen we ook hier paddenschermen. Zijn we klaar in een gebied, dan halen we daar de paddenschermen direct weg.
 • Ophalen afvalcontainer Cruquiusweg en Stationsweg
  Onze vuilnismannen kunnen tijdens de werkzaamheden het afval aan de Cruquiusweg en de Stationsweg niet ophalen. Bewoners aan de Cruquiusweg kunnen hun afvalcontainer neerzetten aan de Stationsweg. Aan de ophaaltijden verandert niets. Zodra we weten waar de eigenaren aan de Stationsweg hun container tijdelijk neer kunnen zetten, informeren we u hierover.

Werktijden

De normale werktijden van de aannemer zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur. Om het werk op tijd af te krijgen kan het voorkomen dat we langer doorwerken.

We proberen overwerk zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Edwin Vermeulen, directievoerder gemeente Rotterdam, mobiel 06 - 204 233 17, e-mail: e.vermeulen@rotterdam.nl.