Beroep belastingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 04-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beroep-belastingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Tegen verschillende beslissingen van de directeur Belastingen is beroep mogelijk. Zo kunt u tegen de uitspraak op een bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechtbank in Rotterdam.

Het beroepschrift moet uiterlijk 6 weken na de datum op de brief van de uitspraak op uw bezwaarschrift door de Rechtbank zijn ontvangen. Op de achterkant van de uitspraak vindt u meer informatie. Lees de contactgegevens rechtbank sector bestuursrecht.

Voor het instellen van beroep moet u griffierecht betalen. Over het bedrag en de manier waarop u moet betalen, ontvangt u bericht van de rechtbank, nadat u het beroepschrift heeft ingediend. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Meer informatie over beroep tegen een uitspraak van de gemeente, kunt u ook vinden op rechtspraak.nl.

Als u in beroep bent gegaan krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. U kunt de gemeente om uitstel van betaling verzoeken. Dit kan per e-mail aan jz.ftzgbr@rotterdam.nl of per post:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000AX Rotterdam

Beslissing op kwijtscheldingsverzoek

U kunt binnen 14 dagen na de datum op de beschikking in beroep gaan. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw beroepschrift. De afhandeling kan 4 maanden duren. Tijdens de behandeling van uw beroep heeft u uitstel van betaling.

Uw beroepschrift kunt u sturen naar:

College van burgemeester en wethouders
per adres directeur Belastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam