Centrum
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/centrum/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam Centrum wonen ruim 34.000 inwoners verdeeld over vijf wijken.

Dat zijn: Cool, Dijkzigt/Nieuwe Werk (inclusief Scheepvaartkwartier), Het Oude Westen, Central District en Stadsdriehoek (inclusief Maritiem District).

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Centrum. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

De gebiedscommissie geeft minimaal iedere vier jaar haar doelstellingen aan het college van B&W. De doelstellingen worden uitgewerkt in wijkactieplannen. Ook geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke zaken in het centrum en stimuleert zij bewoners om initiatieven voor en met elkaar te ontplooien.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opgedragen tijdelijke opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam worden 250 asielzoekers voor ongeveer 4 maanden opgevangen op 4 locaties. De eerste locaties openen in de week van 27 december.

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Centrum, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. Hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Simon Becker

Simon Becker

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sjc.becker@gebiedscommissierotterdam.nl

Daniël Bouw

Daniël Bouw

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 185 555 09

E-mail d.bouw@gebiedscommissierotterdam.nl

Jan-Willem de Bruin

Jan-Willem de Bruin

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail rjw.debruin@gebiedscommissierotterdam.nl

Danny Cabrita dos Santos

Danny Cabrita dos Santos

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 252 776 86

E-mail d.cabritadossantos@gebiedscommissierotterdam.nl

Kees de Gruiter

Kees de Gruiter

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 010 - 436 21 71

E-mail cj.degruiter@gebiedscommissierotterdam.nl

Rosanne Joosse

Rosanne Joosse

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 241 391 07

E-mail rs.joosse@gebiedscommissierotterdam.nl

Carl Klaverweide

Carl Klaverweide

Gebiedscommissielid (december 2019)

Telefoon 14 010

E-mail c.klaverweide@gebiedscommissierotterdam.nl

Cees Ottevanger

Cees Ottevanger

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail cm.ottevanger@gebiedscommissierotterdam.nl

Arja den Ouden

Arja den Ouden

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 524 937 05

E-mail a.denouden@gebiedscommissierotterdam.nl

Jim Pedd

Jim Pedd

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 532 315 72

E-mail jr.pedd@gebiedscommissierotterdam.nl

Hennie van Schaik

Hennie van Schaik

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 14 010

E-mail hc.vanschaik@gebiedscommissierotterdam.nl

Peter Sluijters

Peter Sluijters

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 542 740 35

E-mail pa.sluijters@gebiedscommissierotterdam.nl

Bülent Ünlü

Bülent Ünlü

Gebiedscommissielid (juni 2018)

Telefoon 06 - 204 435 30

E-mail b.unlu@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.