Coronawet
Gepubliceerd op: 30-11-2020
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coronawet/
Ga naar de hoofdinhoud

In heel Nederland gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om mensen die zich niet aan deze maatregelen houden hierop te kunnen aanspreken geldt de tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

Oftewel: de coronawet. Deze wet vervangt de noodverordeningen waarin de maatregelen tegen corona waren vastgelegd. Met de coronawet kunnen de Eerste en de Tweede Kamer de regering controleren. Ook krijgen burgemeesters meer bevoegdheden voor lokaal maatwerk.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de coronamaatregelen. Zowel de politie als toezichthouders kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de coronamaatregelen. Er kan handhavend worden opgetreden indien men handelt in strijd met de Tijdelijk wet maatregelen COVID-19.

Ontheffing

De burgemeester is bevoegd om in zeer bijzondere gevallen ontheffing te verlenen op bepaalde landelijke maatregelen. Een ontheffing kan betrekking hebben op groepsvorming, publieke plaatsen en evenementen en kan alleen aangevraagd worden onder specifieke voorwaarden. Kijk op de pagina Ontheffing Coronawet voor meer informatie over het aanvragen van een ontheffing.