Nassauhaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenoever-nassauhaven/
Ga naar de hoofdinhoud

De Nassauhaven is veranderd van een ongebruikt havenbekken in een plek met waterwoningen en een natuurvriendelijke oever. Sinds 2020 liggen daar de eerste drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam.

Bouwen op het water heeft de toekomst. Omdat Rotterdam stad groeit, zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. De ruimte om in de stad te bouwen is beperkt. Op het water is nog plek. Om ervaring op te doen met bouwen op het water is de gemeente op zoek gegaan naar een ontwikkelaar van duurzame waterwoningen. De Havenlofts in de Nassauhaven, een ongebruikt havenbekken, zijn daar het resultaat van. Rotterdam hoopt in de toekomst meer waterwoningen een plek te geven. Andere vormen van drijvend bouwen in Rotterdam zijn het Drijvend Paviljoen, het Dobberend Bos, het Aqua Dock en Floating Farm.

Bekijk hieronder de video 'Havenlofts: eerste straat met waterwoningen in Rotterdam' (juli 2020) over het transport van de havenlofts.

Natuurvriendelijk en drijvend wonen in de Nassauhaven.

Havenlofts: 18 drijvende woningen

De woningen gaan mee met eb en vloed. Bovendien zijn ze duurzaam; ze hebben zonnepanelen en wekken warmte op via een biomassa-installatie. De lofts hebben hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet hoeven te worden aangesloten op het riool. Bijzonder is ook dat de banken de Havenlofts beschouwen als huizen (onroerend goed) en bereid zijn er hypotheek op te verstrekken. De woningen zijn gebouwd op een terrein in Rotterdam-Oost en over de Nieuwe Maas naar de Nassauhaven gebracht. Aan het eind van het jaar worden de resterende zes waterwoningen de Nassauhaven in gesleept. Dan is de eerste straat met waterwoningen in Rotterdam een feit.

Eb en vloed

Door de open verbinding met de zee is eb en vloed voelbaar tot in de stad. In de Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee meter. Dit verschil noemen we ‘getij’. Zowel bij de bouw van de drijvende woningen als bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever is met het getij rekening gehouden.

Een natuurvriendelijke oever

De oevers van de Nassauhaven waren tot voor kort recht en hard. Voor planten en dieren was weinig plek. Om het getij beter te kunnen ervaren, legde de gemeente een natuurvriendelijke oever aan. Deze oever grenst aan het bestaande Nassauhavenpark en is trapsgewijs aangelegd, zodat planten kunnen groeien. De oever zorgt voor meer variatie in dieren en planten. En maakt de woonomgeving nog groener. De ontwikkeling van een getijdenoever in een voormalig havenbekken is uniek in Nederland.

Ecologisch onderzoek

De natuurvriendelijke oever is aangelegd in brak water. Een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Tot en met 2022 doen we onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er meer variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) ontstaat, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruitgaat.

Planning

Het project Nassauhaven is sinds januari 2018 in uitvoering. In dat voorjaar hebben baggerwerkzaamheden plaatsgevonden om de haven uit te diepen. Daarna is beplanting op de oever aangebracht. In juli 2019 is de oever voltooid en zijn meerpalen geslagen. Hieraan worden de waterwoningen bevestigd. In de loop van dit jaar worden alle Havenlofts de Nassauhaven in gesleept. De ontwikkelaar gaat daarnaast de komst van deelfietsen en elektrische deelauto’s mogelijk maken. De kopers van de waterwoningen en de andere wijkbewoners kunnen hiervan gebruik maken.

Met deze nieuwsbrieven informeert de gemeente de bewoners over de ontwikkelingen:

Ecologisch onderzoek

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd in brak water. Een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Tot en met 2022 doen we onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er een toename van variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) is, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruit gaat.

Samenwerking

Nassauhaven maakt onderdeel uit van Rivier als Getijdenpark, een programma dat in de regio getijdenparken en -oevers mogelijk maakt.

Financiering

Logo LIFE

Getijdenoever Nassauhaven wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Ook wordt het mogelijk gemaakt met steun van LIFE-financiering van de Europese Unie.

Het programma Bestaand Rotterdams Gebied wil met de omgeving en partners investeren in een groene en schone leefomgeving. Zo kan economische groei hand in hand gaan met de kwaliteit van de leefomgeving in de Rotterdamse regio. De Europese Unie geeft subsidie omdat het project bijdraagt aan het terugbrengen van de natuur in een stedelijke omgeving. LIFE is een subsidieprogramma van de EU. Doel is om projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gemeente Rotterdam nog meer doet met getijdenparken? Kijk dan op de pagina getijdenparken.