Oude Noorden
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/het-oude-noorden/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Oude Noorden is de grootste wijk van Rotterdam-Noord en telt zo'n 18.000 inwoners. De wijk is al een aantal jaar in ontwikkeling. Er wordt veel gebouwd en gerenoveerd.

Samen met projectontwikkelaars, ondernemers en woningcorporaties probeert de gemeente alle ontwikkelingen te stroomlijnen, zodat het voor iedereen een fijne buurt blijft om te wonen. Daarnaast is er altijd wat te doen in het Oude Noorden. Bijvoorbeeld de wekelijkse Oogstmarkt op het Noordplein en in de zomer zijn er (muziek)festivals op de pleinen en aan de Rotte. De levendige winkelgebieden Zwaanshals en de Noorderboulevard trekken ook mensen aan uit de rest van de stad.

De wijkraad Oude Noorden stelt elk jaar een Wijk Actie Plan (WAP) op. Hierin staan de projecten/thema’s waaraan de wijkraad wil werken. De wijkraad vergadert elke maand en praat dan met actieve bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeenteambtenaren over thema’s die spelen in de wijk. De wijkraad is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren van de bewonersinitiatieven. De vergaderingen zijn online te volgen via Notubiz of via Facebook.

Doe mee!

Alle inwoners van het Oude Noorden kunnen contact opnemen met de wijkraad. Wilt u aandacht voor iets dat speelt in uw buurt? Meld u zich dan aan als inspreker tijdens de vergadering. U kunt een voorstel indienen of de wijkraad om hulp vragen.

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Oude Noorden, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen:

Anja Berkelaar

Wijkraadslid (september 2021)

Martha Harel

Martha Harel

Wijkraadslid (oktober 2019)

Telefoon 06 - 479 429 99

E-mail m.harel@wijkraadrotterdam.nl

Mohammed Menouar

Mohammed Menouar

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.menouar@wijkraadrotterdam.nl

Viola Schaaff

Viola Schaaff

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail v.schaaff@wijkraadrotterdam.nl

Arif Yakişir

Arif Yakişir

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 06 - 180 101 69

E-mail a.yakisir@wijkraadrotterdam.nl

In het Oude Noorden kunt u gebruik maken van onder andere deze voorzieningen:

Voor al uw vragen over het aanvragen van een uitkering, huursubsidie en voor hulp bij schulden, kunt u terecht bij de Vraagwijzer op het Eudokiaplein.

Heeft u een goed idee om uw straat, buurt of wijk nog groener, veiliger of gezelliger te maken? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor een bewonersinitiatief via opzoomermee.nl.

Jacco Bakker wijkmanager j.bakker@rotterdam.nl 06 - 22 22 24 90
Annemiek van Ravens wijknetwerker a.vanravens@rotterdam.nl 06 - 10 21 87 09
Francis Welbedacht wijknetwerker fmj.welbedacht@rotterdam.nl 06 - 83 64 80 59

Klimaat Actie Team

In het Oude Noorden is het Klimaat Actie Team actief: een groep waarin bewoners, de gemeente, woningbouwcorporaties, ondernemers en het waterschap samenwerken aan concrete acties in de wijk. Er zijn actiegroepen gevormd op verschillende plekken in de wijk, zoals de Bloklandstraat en de Blommersdijkselaan. Maar ook rond specifieke thema's, zoals geveltuinen en regenwateropvang. Wilt u met uw straat of buurt meedoen? Neem contact op met de coördinator van het Klimaat Actie Team, Daniël Opbroek via rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Funderingsonderzoek

In het Oude Noorden staan veel huizen op houten funderingspalen. Er is een kans dat deze palen niet meer stevig genoeg zijn om het huis te dragen. In dat geval moeten de palen hersteld worden. Bezit u een woning in het Oude Noorden? Dan kunt u zich aanmelden voor funderingsonderzoek dat voor een deel gesubsidieerd wordt door de gemeente. Meer informatie staat op duikinjefundering.nl.

(Bouw)projecten in de wijk

Het Oude Noorden is volop in ontwikkeling: er worden nieuwe woningen gebouwd en bestaande woningen en winkels worden opgeknapt. In een deel van de wijk wordt de riolering vervangen. In sommige gevallen worden de straten dan meteen opnieuw ingericht in samenspraak met de bewoners. De gemeente probeert u hier zo goed mogelijk over te informeren. Op bouwenaanrotterdam.nl staan alle woningbouwprojecten in Rotterdam. Via de kaart kunt u inzoomen op het Oude Noorden. In de Aan de slag!-app staat informatie over projecten in de buitenruimte.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken: