De omgevingsvisie: wat en waarom?
Gepubliceerd op: 21-02-2020
Geprint op: 28-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-waarom/
Ga naar de hoofdinhoud

Wie in Rotterdam woont, ervaart het zelf: Rotterdam verandert snel. De stad groeit en het aantal inwoners ook. Alle Rotterdammers moeten hier goed kunnen leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren.

Daarvoor maken we de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een plan voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien. 

Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. De omgevingsvisie vertelt wat voor stad Rotterdam wil zijn op de lange termijn: sterk, veerkrachtig en toekomstbestendig. 

Waarom maken we een omgevingsvisie?

Rotterdam staat voor een grote uitdaging: de stad groeit en de ruimte binnen onze stadsgrenzen is schaars. De bevolking neemt toe, bedrijven willen zich hier vestigen en verschillende transities vragen om ruimte op en in de grond, lucht, water en tijd. 

Rotterdam krijgt dus te maken met grote opgaven: de trek naar de stad, de mobiliteitstransitie, klimaatverandering, de energietransitie, circulariteit, de digitale transitie, de netwerksamenleving en de vergrijzing. Daar moeten we op voorbereid zijn. Hoe zien de stad en de haven van de toekomst eruit?

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting medio 2022 van kracht is. Alle Nederlandse gemeentes moeten in 2024 een omgevingsvisie hebben vastgesteld.

Benieuwd naar wat een omgevingsvisie is? Bekijk het filmpje:

Leefwereld bewoners en natuur respecteren

We willen iedereen de ruimte geven maar wel met aandacht voor de huidige bewoners en de bestaande stad. Zo willen we 50.000 woningen bouwen om in de woningbehoefte te voorzien. Zo willen we ook goede en nieuwe infrastructuur om je snel en veilig te verplaatsen. Tegelijkertijd willen we de leefwereld van bewoners en de natuur respecteren. De ruimte in de stad staat dus onder druk. Hoe gaan we dan toch ruimte geven aan groei en hoe zorgen we ervoor dat die groei goed is? Dat staat in de eerste omgevingsvisie van Rotterdam. 

Kompas voor de toekomst

De laatste stadsvisie is alweer uit 2007. De omgevingsvisie is een nieuwe, integrale, dat wil zeggen allesomvattende, visie op de stad. Met de omgevingsvisie in de hand hebben we houvast, weten we welke richting we opgaan en hoe we daar kunnen komen. Het is een kader en kompas voor de toekomst, waar Rotterdam over een aantal decennia wil zijn. Dat is niet makkelijk en vraagt denk- en puzzelwerk. We weten niet waar we over een paar maanden of vijf jaar mee te maken krijgen. Daarom maken we een omgevingsvisie die adaptief is, dat wil zeggen dat we hem aan kunnen passen als dat nodig is. 

De vijf perspectieven in beeld weergegeven.

De vijf perspectieven

Belangrijke basis voor de omgevingsvisie zijn de vijf perspectieven. Deze laten zien wat voor een stad we willen zijn:

  • compact
  • circulair
  • productief
  • inclusief
  • gezond