Onderzoek laaggeletterdheid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderzoek-laaggeletterdheid/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft onderzoek laten doen naar het aantal laaggeletterden in de stad. Hieruit kwam het verband tussen niet goed kunnen lezen en schrijven aan de ene kant. En werk en inkomen, gezondheid en zorg en integratie aan de andere kant.

Dit onderzoek is gebaseerd op de meest recente cijfers. Hiermee is met een hoge mate van betrouwbaarheid ook op gebiedsniveau het aantal Rotterdammers dat laaggeletterd is, in kaart gebracht. Maar, omdat laaggeletterdheid nergens geregistreerd staat, zijn alle gegevens schattingen.

Het onderzoek is uitgevoerd door CINOP Advies, OBI, de Universiteit van Maastricht (ROA en ERD), ETIL en Kohnstamm Instituut.

Belangrijkste factoren laaggeletterdheid

Uit de cijfers blijkt dat het aantal laaggeletterden in Rotterdam tussen 80.000 en 96.500 ligt. Dit is gemiddeld 21 procent van de Rotterdamse bevolking. Het opleidingsniveau, de leeftijd, langdurig werkloos zijn en de immigratiegeschiedenis (eerste generatie) zijn de belangrijkste factoren voor laaggeletterdheid.

Hier vindt u de onderzoeksresultaten uit 2015 (PDF).