Overschie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overschie/
Ga naar de hoofdinhoud

Overschie ligt ten noorden van Rotterdam centrum, net buiten de stadsring. Het is een van de dunst bevolkte gebieden van Rotterdam: zestien vierkante kilometer voor ongeveer 19.201 Overschieënaars.

De bewoners noemen Overschie 'het dorp'. Het heeft dan ook een kleinschalig en vriendelijk karakter. En toch sta je vanuit dit dorp in een kwartiertje in het bruisende centrum van Rotterdam.

Al in de 10e eeuw wordt Overschie genoemd. De kleine nederzetting heette toen Ouwer Schie. Vier 'Schieën' komen op deze plek bij elkaar: de Delfshavense, de Delftse, de Rotterdamse én de Schiedamse Schie. Overschie ligt in een mooi wandelgebied en ‘s zomers vaar je met je bootje zo naar Delft of Schiedam. De kade achter de karakteristieke Grote Kerk Overschie is na een flinke opknapbeurt nu een mooi uitzichtpunt geworden. Van daaruit kijk je uit op de Schie, het Veerhuis en het weidse achterland.

Levendig en sociaal

Overschie heeft vijf wijken: Kleinpolder, Landzicht, Noord Kethel, Overschie en Zestienhoven. Ook Rotterdam The Hague Airport hoort erbij. Er wonen actieve en betrokken bewoners met goede ideeën, die mooie plannen bedenken voor hun gebied. Zij organiseren, met financiële steun van het bewonersinitiatief, jaarlijks verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo is er de Truckrun, Drijf in de Schie, het Sprookjesfestival én het internationaal bekende Schone Schie waarbij deelnemers gewapend met grijpstok en vuilniszak, in een middag een deel van de kade van de Schie schoonmaken.

Voor de winters van 2021-2022 en 2022-2023 is het pand aan de Volkelstraat 9 op het bedrijventerrein Zestienhoven in gebied Overschie aangewezen als tijdelijke winteropvanglocatie.

Waarom?

Wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul graden zakt, organiseert de gemeente extra opvang (de winteropvang) voor dak- en thuislozen. Dit om te voorkomen dat mensen zonder eigen huis de nacht in de vrieskou op straat moeten doorbrengen en hen te beschermen voor mogelijke gezondheidsschade door het weer. De winteropvang is ook toegankelijk voor dak- en thuislozen die normaal geen recht hebben op opvang..

Wanneer?

De winteropvang gaat open als de gevoelstemperatuur lager is dan nul graden. Dit is meestal in de periode tussen 1 november en 1 april. Voor de winteropvang wordt gebruik gemaakt van het bestaande pand aan de Volkelstraat 9. Naast het pand zijn portocabins op het buitenterrein geplaatst. Tot half december kunnen er nog werkzaamheden op de locatie plaatsvinden om de verbouwing van het bestaande pand af te ronden. Er zijn ongeveer 100 tot 120 plekken.

Zorg voor kwetsbare Rotterdammers

De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf redden. Soms met wat hulp van familie, buren of  vrienden. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Denk aan stadgenoten die geen mensen in hun omgeving hebben op wie ze (voldoende) kunnen terugvallen als het leven even tegenzit. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, omdat zij in de war zijn, niet voor zichzelf kunnen zorgen, of in sommige gevallen zelfs dakloos zijn.

Hoe werkt het?

De dak- en thuislozen mogen niet op eigen initiatief naar de opvang komen of gaan, maar worden vanaf een centrale verzamelplaats in het stadscentrum met busjes naar de locatie vervoerd. Ze komen op de locatie vanaf 18.00 uur aan en verblijven daar de hele avond en nacht. De volgende ochtend worden zij uiterlijk rond 9.00 uur ‘s morgens weer terug vervoerd naar het stadscentrum. Er is te allen tijde toezicht en begeleiding op de groep. De Nico Adriaans Stichting (NAS) organiseert samen met de gemeente de opvang. Ervaren medewerkers van de NAS zorgen voor een verantwoord en veilig verloop.

Aanspreekpunt NAS

De winteropvang is geopend bij gevoelstemperaturen lager dan nul graden. Bij opening kunt u het volgende mobiele telefoonnummer van de NAS 24 uur per dag bereiken voor vragen en / of meldingen: 06 - 863 629 11.

Vragen?

Voor vragen over de winteropvang kunt u een e-mail sturen naar gebiedoverschie@rotterdam.nl.

Veel mensen vinden het fijn om vogels te voeren. En het is vaak goed bedoeld. Maar het is niet goed voor de vogels om gevoerd te worden. Op sommige plaatsen in Overschie is het verboden om duiven, eenden, ganzen en andere vogels te voeren. U krijgt een boete als u vogels voert op plekken waar een voederverbod is. Kijk op de kaart waar voederen verboden is:

De aanleg van de speelplek aan de Ziedewijstraat gaat op 4 oktober van start en duurt naar verwachting tot 12 november. Dat is afhankelijk van het weer.

Ontwerp

Dit is het ontwerp voor de nieuwe speelplek aan de Ziedewijstraat. Alle reacties die we van u en uw buurtgenoten hebben ontvangen, waren de inspiratie voor het ontwerp. De wensen met de meeste stemmen wogen het zwaarst.

Gras niet meteen betreden

Na de aanleg van de speelplek plaatsen we om het deel met gras hekken. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het gras in alle rust kan opkomen en sterk genoeg wordt om op te spelen. Dat duurt ongeveer 6 weken.

Tijdelijke parkeerplaats opgeheven

Op dit moment is de locatie van de nieuwe speelplek in gebruik als tijdelijke parkeerplaats. Er wordt immers aan het riool gewerkt.

Eind september wordt deze parkeerplaats weggehaald, zodat we de speelplek kunnen aanleggen. Parkeren wordt dan mogelijk aan een deel van de Hoogenwaardstraat, waar we dan gedeeltelijk klaar zijn met de rioolwerkzaamheden.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via e-mail: ZiedewijSB@Rotterdam.nl. Of bel 14 010.

De linde aan het Saenredamplein

De grond waar de herdenkingslinde in staat, op het Saenredamplein, wordt verbeterd. Een groeiplaatsverbetering. Het eerste werk duurt van 20 tot 24 september 2021. Het gaat om de linde die tussen huisnummers 24 en 15 staat.

De monumentale koningslinde is ruim 50 jaar. Voor die leeftijd is de boom wat aan de kleine kant, 13 meter hoog. De linde groeit al jarenlang niet verder. Uit onderzoek blijkt dat het komt, doordat er te weinig goede grond is voor de boom om in te wortelen.

De grond van de linde wordt de komende tijd verbeterd. Dat doen we in twee fasen, om de boom rustig te laten wennen aan de veranderingen.

Dit doen we in fase 1 (september 2021)

In de eerste fase, in september, brengen we een mulchlaag (voedingsstoffen) aan en prikken we het worteldoek door dat in het ommuurde plantvak ligt.

We breken een deel van het trottoir buiten het muurtje op om goede grond voor de wortels van de boom aan te brengen. En we leggen een beluchtingsdrain aan.

Dit doen we volgend jaar, in fase 2

In 2022 hoeft het trottoir niet meer open. Dan vervangen we de grond rondom de boom in het ommuurde plantvak. Mogelijk plaatsen we planten onder de boom, die van schaduw houden.

Geschiedenis van de boom

De koningslinde is in 1970 aangeplant ter ere van koningin Juliana. Het muurtje rondom de boom is met metaal gedecoreerd met de letter J en een kroon. Het hekje plaatsen we na de werkzaamheden weer terug.

Oproep: fietsen elders plaatsen

We verzoeken u om fietsen die aan het sierhek en de lantaarnpaal vastgemaakt zijn, ergens anders te zetten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op per e-mail, via _sb_investeringsprogrammabomen@rotterdam.nl of bel 14 010.

Gebiedscommissie

De leden van de gebiedscommissie zijn de vertegenwoordigers van de inwoners. De gebiedscommissie vergadert eens per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. Overschie heeft ook een Jongerenraad die zich bezighoudt met belangen van jongeren en activiteiten voor de jeugd organiseert.

Vergadering online volgen?

U kunt de vergaderingen van de gebiedscommissie thuis volgen. Zodra de vergadering begint kunt u meekijken via gebiedscommissies.notubiz.nl. Op deze website vindt u ook de planning van de vergaderingen, de agenda en de vergaderstukken. Inspreken kan via e-mail tot 12 uur op de dag van de vergadering. Mail uw inspreektekst naar gebiedoverschie@rotterdam.nl U krijgt na afloop van de vergadering een schriftelijke reactie.

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Overschie, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Abdel El Allouchi

Abdel El Allouchi

Gebiedscommissielid (oktober 2020)

Telefoon 14 010

E-mail a.elallouchi@gebiedscommissierotterdam.nl

Cees van der Kleij

Cees van der Kleij

Gebiedscommissielid (september 2019)

Telefoon 06 - 295 107 73

E-mail j.c.vanderkleij@gebiedscommissierotterdam.nl

Edwin Kaptein

Edwin Kaptein

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 144 328 58

E-mail e.kaptein@gebiedscommissierotterdam.nl

Kees van der Meer

Kees van der Meer

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 412 963 40

E-mail c.vandermeer@gebiedscommissierotterdam.nl

Dries Mosch

Dries Mosch

Gebiedscommissielid (oktober 2020)

Telefoon 06 - 413 791 16

E-mail d.mosch@gebiedscommissierotterdam.nl

Ada van Noordwijk

Ada van Noordwijk

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 126 787 05

E-mail a.vannoordwijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Cock Ouwens

Cock Ouwens

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 445 741 35

E-mail cm.ouwens@gebiedscommissierotterdam.nl

Anne Snoeck Henkemans

Anne Snoeck Henkemans

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 511 049 49

E-mail ag.snoeckhenkemans@gebiedscommissierotterdam.nl

Jeroen van der Steen

Jeroen van der Steen

Gebiedscommissielid april 2014)

Telefoon 06 - 416 080 80

E-mail j.vandersteen@gebiedscommissierotterdam.nl

Latif Tali

Latif Tali

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 423 989 95

E-mail l.tali@gebiedscommissierotterdam.nl

Sarah Wilton

Sarah Wilton

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sy.wilton@gebiedscommissierotterdam.nl

Alle leden van de gebiedscommissie Overschie

Leden van de gebiedscommissie Overschie

Gebiedscommissie Overschie 2014-2018

Bekijk de film waarin bewoners vertellen wat de gebiedscommissie van Overschie in vier jaar tijd heeft kunnen doen:

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij de gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief. Deze bewonersinitiatieven kunnen vaak op steun rekenen van de gebiedscommissie Overschie.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Het horecagebiedsplan voor Overschie is in concept klaar. Wilt u de gebiedscommissie Overschie laten weten wat u ervan vindt? Misschien mist u nog iets in het concept? Tot 24 september 2021 kunt u op het concept plan reageren. Uw mening, positief of negatief, telt mee!

Voor de zomervakantie vroegen we bewoners om een online enquête in te vullen over horeca in Overschie. Ook gingen gebiedscommissieleden de straat op om meningen van bewoners op te halen en gingen zij in gesprek met horecaondernemers. Er is een rapport gemaakt waarin de resultaten van de enquêtes duidelijk op een rijtje gezet zijn. Die resultaten zijn meegenomen in het concept horecagebiedsplan.

U kunt het concept horecagebiedsplan en het rapport over de enquêtes vanaf nu opvragen door een mailtje te sturen naar gebiedoverschie@rotterdam.nl. Ook uw vragen of opmerkingen kunt u tot 24 september 2021 mailen naar hetzelfde e-mailadres.

Planning

U kunt tot 24 september 2021 reageren op het concept plan. Daarna worden alle reacties bekeken en wordt er overlegd of het concept eventueel moet worden aangepast. In de openbare gebiedscommissievergadering van 4 oktober wordt het concept horecagebiedsplan vastgesteld. Daarna wordt het aangeboden aan het College van B en W voor de definitieve vaststelling. Dit gebeurt voor 1 februari 2022.

Benieuwd naar het huidige horecagebiedsplan 2019-2021? Dat vindt u op de pagina Horeca.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? Ga naar de pagina Melding, vraag of klacht, hier kunt u ook een compliment achterlaten. Wilt u iets regelen bij de gemeente, ga dan naar Mijn Loket.