Parkeren De Esch
Gepubliceerd op: 07-04-2021
Geprint op: 04-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-de-esch/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam ontvangt al enkele jaren meldingen van bewoners en ondernemers over parkeerproblemen in een gedeelte van De Esch. De gemeente overweegt daarom om in dit deel van de wijk betaald parkeren in te voeren.

Eerst wil de gemeente echter weten hoe de bewoners en ondernemers daarover denken. Daarom worden bewoners en ondernemers van het gedeelte van De Esch waar de parkeerdruk hoog is in april 2021 uitgenodigd om deel te nemen aan een draagvlakonderzoek. Hier ontvangen zij een brief en informatiefolder over.

Update 20 april 2021: foutieve toegangscodes brief

Let op! In de brief die bewoners hebben ontvangen staan foutieve toegangscodes voor deelname aan het draagvlakonderzoek. Bewoners ontvangen binnenkort (waarschijnlijk eind week 16) een nieuwe brief met de juiste codes staan waarmee zij het draagvlakonderzoek alsnog kunnen invullen. Excuses voor dit ongemak.

Parkeertellingen

Naar aanleiding van de meldingen, heeft de gemeente in juni 2019 gekeken hoeveel automobilisten hun auto parkeren in De Esch. Uit parkeertellingen is gebleken dat de parkeerproblemen groot zijn in een deel van De Esch. Het gaat om de Bavinckdriehoek en het gebied rond het winkelcentrum aan de Watertorenweg. Overdag én ’s avonds is het aantal parkeerders daar erg hoog. 

Betaald parkeren werkt het best  

De manier om deze parkeerproblemen aan te pakken is het invoeren van betaald parkeren. Dit zorgt ervoor dat er veel minder mensen parkeren die ergens anders wonen of werken.  Bij betaald parkeren kunnen bewoners en ondernemers goedkoop parkeren met een parkeervergunning. Parkeerders die er niet wonen, en dus ook niet over een parkeervergunning kunnen beschikken, betalen de normale kosten voor parkeren op straat. Bezoekers kunnen goedkoper parkeren via een bezoekersparkeervergunning.

Uitkomsten onderzoek

Bewoners en ondernemers van de Bavinckdriehoek en het gebied rond het winkelcentrum aan de Watertorenweg ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het draagvlakonderzoek.  Bij het besluit over het wel of niet invoeren van betaald parkeren, kijkt de gemeente naar drie punten: de uitkomsten van het onderzoek onder bewoners en ondernemers (draagvlakonderzoek), het advies van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, en de resultaten van de hiervoor beschreven tellingen (uit 2019) van het aantal parkeerders.  Verwacht wordt dat er dit najaar een besluit wordt genomen door burgemeester en wethouders.

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen door te mailen naar deesch@rotterdam.nl of te bellen naar 14 010.