Extra parkeerplaatsen in Noord
Gepubliceerd op: 06-08-2019
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-in-noord/
Ga naar de hoofdinhoud

Uit onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk in Blijdorp, Bergpolder en de Provenierswijk erg hoog is. Eerder zijn maatregelen genomen om de parkeerdruk te verminderen.

Zoals het gebruik van de stallingsgarage Insulindeplein, de Buurauto, minder vergunningen uitgeven in een groter gebied en een parkeerapp ‘ParkeerSlim’. Dit heeft nog niet tot het gewenste effect geleid. Vooral ’s avonds en ‘s nachts is het vaak moeilijk een vrije parkeerplaats te vinden. Daarom wil de gemeente Rotterdam meer parkeerplekken in Bergpolder en het Liskwartier realiseren.

Vier maatregelen

Dit is mogelijk door een viertal maatregelen. Het gaat vooral om tijdelijke maatregelen voor ongeveer 5 jaar. Als blijkt dat het niet naar wens is, kan het weer teruggebracht worden naar de oude situatie.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is om ongebruikte inritten om te bouwen tot parkeerplaatsen. Onderstaande inritten zijn omgebouwd tot parkeerplaatsen.

 • Willibrordusstraat ter hoogte van huisnummer 56 - 68, 126 en 132

Een andere manier is om ongebruikte bushaltes om te bouwen tot parkeerplaatsen. Onderstaande ongebruikte bushaltes zijn omgebouwd tot parkeerplaatsen:

 • Bergselaan ter hoogte van huisnummer 9, 72 en 180.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is door het parkeren met twee wielen op de stoep legaal te maken. Eigenlijk wordt al lange tijd illegaal geparkeerd op de stoep en is dit door de parkeercontroleurs gedoogd. Door het legaal maken wordt het duidelijker waar je mag staan. Ook worden borden geplaatst en belijning aangebracht. Op de hoeken mag niet geparkeerd worden. Op andere plekken in de stad is eerder goede ervaring opgedaan met het legaal maken van stoepparkeren. Het gaat om de volgende straten:

 • Berkelselaan tussen nummer 102 en 108 (Noordzijde)
 • Berkelselaan tussen nummer 112 en 118 (Noordzijde)
 • Stadhoudersplein tussen nummer 10 en 22 (aan de stoepzijde van de rijbaan)
 • Kappeynestraat (Oostzijde)
 • Van Houtenstraat tussen nummer 3 en 29 (beide zijden van de straat)
 • Nolenstraat tussen nummer 58 en 76
 • Kolkmanstraat aan beide zijden van de rijbaan
 • Statensingel tussen nummer 111 en 123 (Zuidzijde)
 • Doezastraat tussen nummer 2 en 36 (Noordzijde)
 • Jan van Troyenstraat (Oostzijde)

Er wordt nader onderzocht wanneer deze maatregel uitgevoerd wordt.

Eén manier om meer parkeerplaatsen te realiseren is door de 2e rijstrook van de Bergselaan om te bouwen tot parkeerplaatsen. Het gaat om het weggedeelte tussen nummer 271 en 325 en om het weggedeelte tussen nummer 338 en 388. Bij beide weggedeelten gaat het om de rijstrook naast de middenberm.

Het opheffen van deze rijstrook levert meer parkeerplaatsen en heeft volgens verkeersonderzoek nauwelijks invloed op de verkeersdoorstroming. Verder heeft het een snelheid remmend effect. Voor voetgangers is het oversteken korter. Vlak voor de oversteekplaatsen worden geen parkeerplaatsen aangelegd maar wordt het trottoir verbreed, zodat er voldoende uitzicht is voor voetgangers en automobilisten.

De werkzaamheden voor deze extra parkeerplekken zijn gepland in december 2020 en mei 2021.

Extra parkeerplekken

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat in het gebied Noord extra parkeerplekken komen. Als dit ten koste gaat van het groen, moet dat gecompenseerd worden. In principe is de gemeente Rotterdam terughoudend als het gaat om het realiseren van extra parkeerplekken. Parkeren moet namelijk altijd concurreren met andere voorzieningen als groen, fietsparkeren en speelplekken. De gemeente probeert de balans te bewaren tussen de verschillende voorzieningen in de openbare ruimte.

In Bergpolder en het Liskwartier komen nu extra parkeerplekken, in de binnenstad worden straatparkeerplaatsen verwijderd. Zo zorgen we voor een betere spreiding. Ook een deelauto gebruiken of uw auto delen kan bijdragen om de parkeerdruk te verminderen.

Meer informatie

Omwonenden hebben een brief ontvangen over de maatregelen. Voor meer informatie kunt u mailen met projectleider Joppe Kant.