Parkeren Vreewijk
Gepubliceerd op: 17-02-2021
Geprint op: 04-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-vreewijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 1 april 2021 geldt in een gedeelte van Vreewijk, namelijk de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt, betaald parkeren. De straten in deze buurten worden toegevoegd aan de bestaande parkeersector 31 (Motorstraatgebied).

Heeft u een auto en bent u bewoner van de Landbouwbuurt of de Valkeniersbuurt of heeft u er een bedrijf? Vraag dan vanaf maandag 1 maart 2021 uw parkeervergunning met uw DigiD aan. Hiermee kunt u vanaf 1 april 2021 parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt. Om als bewoner uw bezoek te laten parkeren voor een lager bedrag kunt u vanaf maandag 1 maart 2021 ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur. Meer informatie zoals de voorwaarden, vindt u op de pagina Parkeervergunning. Bewoners en ondernemers van de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt hebben een brief en folder met informatie ontvangen.

Mantelzorgparkeervergunning aanvragen

Heeft u een indicatie Wet Langdurige Zorg of een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning en woont u in de Landbouwbuurt of Valkeniersbuurt? Dan kunt vanaf maandag 1 maart een mantelzorgparkeervergunning aanvragen voor parkeersector 31.   

Meer informatie

Meer informatie zoals de voorwaarden, vindt u op de pagina Parkeervergunning. Bewoners en ondernemers van de Valkeniersbuurt en de Landbouwbuurt hebben een brief en folder met informatie over betaald parkeren ontvangen. Bewoners en ondernemers van het Motorstraatgebied hebben een brief ontvangen over de aangepaste venstertijden.

Waarom invoering van betaald parkeren?

De gemeente ontvangt sinds een aantal jaar meldingen van bewoners over een hoge parkeerdruk in delen van Vreewijk. Uit de parkeertelling, die naar aanleiding van deze meldingen in februari 2019 is uitgevoerd, blijkt ook een hoge parkeerdruk in delen van de wijk. Een oplossing die de gemeente voor deze problematiek biedt is de invoering van betaald parkeren.

Draagvlakonderzoek

Naar aanleiding van de ontvangen meldingen en de parkeertelling is een draagvlakonderzoek onder de bewoners van Vreewijk gehouden. Hieruit blijkt dat alleen in de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt een meerderheid van de bewoners voorstander is van de invoering van betaald parkeren. Daarom is besloten om in de Landbouwbuurt en Valkeniersbuurt betaald parkeren in te voeren. Betaald parkeren zorgt ervoor dat het aantal geparkeerde auto’s die niet van bewoners in de wijk zijn teruggedrongen wordt.

Waarom worden de venstertijden in parkeersector 31 aangepast?

Het uitbreiden van de parkeertijden dringt het aantal geparkeerde auto’s dat niet van bewoners of ondernemers in de wijk zijn terug. Dit betekent dat bewoners en ondernemers uit de Landbouwbuurt, Valkeniersbuurt en het Motorstraatgebied minder lang hoeven te zoeken naar een beschikbare parkeerplaats.

Het besluit om betaald parkeren in te voeren is een besluit waarin algemene regels zijn vastgesteld die voor iedereen gelden. Dit wordt ook al een algemeen verbindend voorschrift genoemd. Het is niet mogelijk tegen dit besluit in bezwaar te gaan.