Prins Alexander
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prins-alexander/
Ga naar de hoofdinhoud

Prins Alexander telt bijna 95.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland, 's-Gravenland en Zevenkamp.

Op deze pagina vindt u informatie uit het gebied.

Gebiedscommissie en wijkcomités

De inwoners van de wijken Nesselande en Zevenkamp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Prins Alexander en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur. Hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en wijkcomités? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Als u de gemeente zoekt en u weet niet waar u moet zijn? Of u heeft vragen, zorgen over uw wijk of iets te melden over buitenruimte of veiligheid? Loop dan even binnen in onze Wijkhub. U hoeft geen afspraak te maken.

In Prins Alexander kunt u al in vier wijken terecht:

 • Lage Land
  • Huiskamer in Het Palet, Duikerstraat 31 (op donderdag)
 • Prinsenland
  • Koffiehuiskamer de Oostster, Huslystraat 134 (iedere maandag tussen 13.00 en 16.00 uur)
 • Nesselande
  • Huis van de Wijk (De Kristal), Korfoepad 233 (elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
 • Zevenkamp
  • De Alliantie op Ambachtsplein 85 (iedere vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur).

Informatie krijgen of zoeken, meedenken en op de hoogte blijven. Hoe wilt u contact met de gemeente? 223 mensen uit Prins Alexander gaven antwoord via een digitale enquête.

Wat opvalt is dat het merendeel (65%) informatie van de gemeente het liefst ontvangt via de mail. De reden: ze hebben dan meteen een contactpersoon bij wie ze later nog eens terecht kunnen met vragen. Daarna volgt de brief (44%), de website (32%) en in persoon (31 %).

Als deelnemers aan de enquête zelf contact leggen met de gemeente doen ze dat vooral via de telefoon (62%), e-mail (43%) of de website (39%). Op de vraag of mensen weten waar ze met hun idee voor de buurt terecht kunnen, geeft 56% aan van niet. De deelnemers beoordelen de communicatie en participatie in Prins Alexander met een 5.7.

Vervolg en meedenken

We nemen de uitkomsten mee om de communicatie en participatie te verbeteren. En dat doen we samen met de inwoners en ondernemers in Prins Alexander.  De deelnemers aan de enquête die hun mailadres hebben doorgegeven, nodigen we uit om na de zomer mee te denken.

Wilt u ook meepraten? Mail naar gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Uitgebreide toelichting uitkomsten enquête

 • Deelnemers en wijken
  Het grootste deel van de deelnemers is bewoner (94%). Slechts 4% is ondernemer en 2% is bezoeker. De meeste deelnemers komen uit het Lage Land (23%). De twee wijken waar niet zoveel respons van kwam zijn: Kralingseveer (1 deelnemer) en ’s-Gravenland (5 deelnemers). De meeste deelnemers zitten in de leeftijdscategorie 25 – 65 jaar (52%). 42% is ouder dan 65 jaar. De enquête is maar door 2 jongeren (<25) ingevuld.
 • Manier van contact
  De meeste deelnemers hebben soms contact met de gemeente (70%). Zij maken voornamelijk gebruik van de telefoon (62%), email (43%) of de website (39%). 19% maakt wel eens gebruik van social media.
 • Media en communicatiemiddelen
  63% van de deelnemers maakt gebruik van de website Rotterdam.nl. Daarna volgt facebook met 48%, landelijke kranten met 33% en de wijkkrant (Havenloods) met 28%. Bij de motivatie wordt regelmatig de Buitenbeterapp genoemd (MeldR wordt soms genoemd) en Nesselande.info.
  Het merendeel van de deelnemers ontvangt informatie van de gemeente het liefst via de e-mail (65%). Daarna volgt de brief met 44%, de website met 32% en in persoon met 31%. In de motivatie staat de reden waarom mensen liever via email communiceren: omdat je dan gelijk je contactpersoon vasthoudt en als je dan later nog vragen hebt kan je ze nog stellen.
 • Hulp bij idee
  69 deelnemers hebben wel eens meegepraat met de gemeente over en/of een bijdrage geleverd aan onderwerpen in hun straat/buurt/wijk. De meerderheid beoordeelt dit contact met het cijfer 7 (28%). Gemiddeld geven ze het cijfer 6,2.
  Op de vraag of de deelnemers weten waar ze met hun idee voor de straat, buurt of wijk terecht kunnen geven de meeste aan dat ze dat niet weten (56%). De hulp die ze daarbij nodig hebben is: heel gewoon van mens tot mens (persoonlijk) en met raad en daad. Ook een aantal mensen geeft aan zich niet gehoord te voelen en dat ze geen antwoord krijgen. Een digitaal platform is ook een keer genoemd.
 • Meedenken
  82 deelnemers geven aan dat de gemeente hen nogmaals mag benaderen om met de gemeente mee te denken over het verbeteren van onze communicatie in Prins Alexander. Ook 82 deelnemers geven aan dat de gemeente hen mag benaderen met vragen of ideeën voor hun wijk.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Prins Alexander, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Sonia Bekker

Sonia Bekker

Gebiedscommissielid (juli 2020)

Telefoon 14 010

E-mail sy.bekker@gebiedscommissierotterdam.nl

Astrid Bol

Astrid Bol

Gebiedscommissielid (januari 2020)

Telefoon 14 010

E-mail aj.bol@gebiedscommissierotterdam.nl

Vanessa Bruin

Vanessa Bruin

Gebiedscommissielid (mei 2015)

Telefoon 06 - 558 952 30

E-mail va.bruin@gebiedscommissierotterdam.nl

Ricardo van Buijtenen

Ricardo van Buijtenen

Gebiedscommissielid (mei 2021)

E-mail r.vanbuijtenen@gebiedscommissierotterdam.nl

Ron Davids

Ron Davids

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 514 759 46

E-mail hm.davids@gebiedscommissierotterdam.nl

Anneke van Dijk

Anneke van Dijk

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 431 724 65

E-mail a.vandijk@gebiedscommissierotterdam.nl

Colette Everse

Colette Everse

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ccpsa.everse@gebiedscommissierotterdam.nl

Shereeva Fabre

Shereeva Fabre

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 578 073 68

E-mail srd.fabre@gebiedscommissierotterdam.nl

René Hoff

René Hoff

Gebiedscommissielid (februari 2017)

Telefoon 06 - 515 184 50

E-mail lwh.hoff@gebiedscommissierotterdam.nl

Pieter van Hoof

Pieter van Hoof

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail pp.vanhoof@gebiedscommissierotterdam.nl

Esther Janse

Esther Janse

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 435 110 56

E-mail ee.janse@gebiedscommissierotterdam.nl

Boris Ludema

Boris Ludema

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail bw.ludema@gebiedscommissierotterdam.nl

Dieudonnee Penning

Dieudonnee Penning

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail dlj.penning@gebiedscommissierotterdam.nl

Antoinette Roetgerink

Antoinette Roetgerink

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail amgls.roetgerink@gebiedscommissierotterdam.nl

Esther van Schaik

Esther van Schaik

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 14 010

E-mail e.vanschaik@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Zo’n honderd bewoners van Ommoord en Zevenkamp gingen vrijdag 19 oktober in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Er kwamen onderwerpen aan bod als veiligheid, woningbouw, de toekomst van De Romeynshof en de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de wijk. Ook voorzieningen en activiteiten voor kinderen en de zorg voor de vele ouderen in de wijken werden besproken. Lees hier het verslag van het collegebezoek.

In de eerste helft van juni 2018 konden Oosterflankers hun mening geven over hun wijk. De plannen voor De Evenaar waren de aanleiding voor deze meningspeiling door de gebiedscommissie. Het eindrapport van de enquête is nu beschikbaar, bekijk de resultaten (pdf).

De Evenaar is een voormalig verzorgingshuis. Humanitas Zorg, Bavo Europoort en Centrum Voor Dienstverlening (CVD) willen er een multifunctioneel woongebouw van maken. Momenteel wonen er negentien ouderen die zorg nodig hebben. Het plan is om er een mix van doelgroepen te huisvesten waaronder 35 personen met een lichte psychische aandoening die geen zeden- of geweldsdelict hebben begaan. De gebiedscommissie Prins Alexander is gevraagd om hierover advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders. De gebiedscommissie wilde deze mogelijkheid benutten om te vragen hoe alle bewoners Oosterflank ervaren. De antwoorden gebruikt de gebiedscommissie ook voor het opstellen van de wijkagenda, waarin de vijf doelen voor de wijk worden vastgelegd.