Provenierswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/provenierswijk/
Ga naar de hoofdinhoud

De Provenierswijk grenst aan de noordkant van het Centraal Station. Het is daar een levendige plek met veel passanten. Een fiets- en voetgangerstunnel voert direct naar het centrum van Rotterdam.

Tegelijkertijd heeft de Provenierswijk een rustig karakter, met statige huizen langs mooie groene singels en kleinere woningen in tussenliggende straten.

De ongeveer 4.600 bewoners blijven hun wijk meestal trouw. Als ze al verhuizen is dat vaak binnen de wijk. Er is een grote diversiteit aan culturele achtergronden, inkomens- en opleidingsniveau. Veel bewoners zijn huiseigenaar.

Nieuws

De gemeente Rotterdam heeft veel meldingen ontvangen over de verkeersveiligheid op de Walenburgerweg. In de eerste helft van 2021 zijn door de gemeente Rotterdam plannen opgesteld voor het opnieuw inrichten en veiliger maken van de Walenburgerweg voor fietsers en voetgangers.

Rotterdam wil veilige straten

Rotterdam wil in woonwijken veilige straten en ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers zich veilig en prettig kunnen bewegen in het verkeer. Zo kunnen veel verkeersongevallen voorkomen worden. Daarom onderzoekt de gemeente hoe we straten veiliger kunnen maken en wat het betekent als de maximumsnelheid in woonwijken verlaagd wordt naar 30 km per uur.

Wat is er besproken over de Walenburgerweg?

Een van de verzoeken was om bij het opnieuw inrichten van de Walenburgerweg nu al te kiezen voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Met de nu geldende wettelijke eisen kan dat niet. In juli 2021 werd daarom besloten om dan toch al een aantal veranderingen door te voeren op de Walenburgerweg. Dit is in juli met de wijkraad Provenier besproken en de gemeente is met de voorbereidingen van de werkzaamheden begonnen.

Een paar weken later volgden een petitie en aanvullende vragen van de Gemeenteraad over dit project. Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord en dinsdag 26 oktober in het College van Burgemeester en Wethouders besproken.

Wat is nu besloten?

Er is besloten dat het niet verstandig is om de Walenburgerweg op dit moment opnieuw in te richten. Eerst moeten de nieuwe regels worden opgesteld voor het aanpassen naar 30 km per uur. Daarom pauzeert de gemeente Rotterdam de herinrichting van de Walenburgerweg om te voorkomen dat de Walenburgerweg twee keer opnieuw wordt ingericht.

Wat betekent dat voor de Walenburgerweg?

We werken verder uit hoe straten in Rotterdam veiliger kunnen worden ingericht. Hiervoor onderzoeken we ook de nieuwe regels en afspraken die nodig zijn voor het invoeren van een maximumsnelheid van 30 km per uur. Dit doen we onder andere in overleg met de hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) als het gaat om regels voor zogenaamde 'aanrijdtijden', om op tijd een bestemming te kunnen bereiken.

Als de nieuwe oplossingen voor een veilige inrichting duidelijk zijn, kan de Walenburgerweg in één keer aangepast worden.

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over deze informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 14 010.

Wijkraad

De wijkraad Provenierswijk bestaat uit vijf bewoners die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

De wijkraad vergadert elke maand (behalve in augustus). Meer informatie over:

Wijkagenda

De wijkraad maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in Provenierswijk gaat gebeuren.

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Provenierswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen:

Ingeborg Absil

Ingeborg Absil

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 06 - 466 361 83

E-mail i.absil@wijkraadrotterdam.nl

Klaas van der Burg

Klaas van der Burg

Wijkraadslid (oktober 2018)

Telefoon 14 010

E-mail k.vanderburg@wijkraadrotterdam.nl

Marjan van Hoorn

Marjan van Hoorn

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 06 - 596 903 93

E-mail m.vanhoorn@wijkraadrotterdam.nl

Matthijs Sandmann

Matthijs Sansmann

Wijkraadslid (maart 2021)

Telefoon 14 010

E-mail m.sandmann@wijkraadrotterdam.nl

Dennis Willemsen

Dennis Willemsen

Wijkraadslid (april 2018)

Telefoon 06 - 547 905 39

E-mail d.willemsen@wijkraadrotterdam.nl

Okach Bouchtaoui wijkmanager o.bouchtaoui@rotterdam.nl 06 - 135 491 00
Geert Renes wijknetwerker ga.renes@rotterdam.nl 06 - 413 522 47

De Provenierswijk leeft

Diverse werkgroepen van bewoners zijn bezig om hun wijk te verfraaien, bijvoorbeeld met kunst op straat. Ook organiseren ze zelf cursussen en sociale activiteiten, bijvoorbeeld in het Huis van de Wijk De Propellor of in activiteitencentrum De Waerschut. Bewoners met groene vingers zijn actief in de Heultuin.

Aan de randen van de wijk, in de Proveniersstraat en de Walenburgerweg, is horeca ruim aanwezig. Theater 't Kapelletje heeft een eigen repetitieruimte en biedt onderdak aan intieme en kleinschalige voorstellingen.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken: