Sneller nieuwe huizen bouwen
Gepubliceerd op: 21-12-2018
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sneller-huizen-bouwen/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars willen de komende jaren samen sneller nieuwe woningen in de stad bouwen. Dat is nodig omdat het aantal inwoners sterk groeit en daarvoor nu te weinig woningen zijn.

Hoe de partijen de bouw willen versnellen, staat in het Woningbouw Akkoord Rotterdam 2018-2022 dat eind 2018 is gepresenteerd. De betrokken partijen hebben onderzocht welke bouwmaatregelen nodig zijn. In de loop van 2020 worden de bouwmaatregelen geëvalueerd.

18.000 woningen

Omdat er te weinig huizen zijn, is er nu te weinig doorstroming op de Rotterdamse woningmarkt. Daardoor lopen de wachttijden voor een huis op, stijgen de verkoop- en verhuurprijzen en is het voor starters en mensen met een kleine portemonnee moeilijker om een huis te vinden.

De coalitiepartijen spraken daarom af dat deze collegeperiode aan de bouw van 18.000 moet worden begonnen. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.500 nieuwe woningen. Dat kan nieuwbouw zijn, maar ook transformatie van bestaande gebouwen als kantoor- of winkelpanden. ‘Maar het gaat ons om meer dan bouwen. De kwaliteit is leidend’, staat in het akkoord.

Bouwen voor iedere Rotterdammer

Ongeveer 20 procent van de nieuwe woningen is sociale woningbouw, 30 procent zijn huizen in het middensegment, 30 procent is in het hogere segment en 20 procent bestaat uit het topsegment. In een brief aan de raad schrijft het college dat de woningen ‘moeten passen bij het karakter van een woonmilieu en uiteraard van goede kwaliteit, spraakmakend en flexibel moeten zijn’.

Daarnaast zet college in op geschikte woonruimte voor ouderen en studenten. De plannen sluiten bovendien aan bij de ambities voor een groen en duurzaam Rotterdam.

Hoogbouw

Bouwplannen worden vooraf nauwkeurig onderzocht om zo snel en efficiënt mogelijk alle gemeentelijke procedures te doorlopen. Zodra plannen rond zijn, komen er geen wijzigingen meer die tot vertraging kunnen leiden. Ontwikkelaars en bouwers met een goed plan, komen sneller in aanmerking om te ontwikkelen als hiervoor gemeentegrond nodig is. De gemeente wil hiervoor het gronduitgiftebeleid aanpassen.

Ook is in 2019 de hoogbouwvisie voor Rotterdam aangepast. Er mag onder andere op meer plekken in de stad hoogbouw worden gebouwd. De mogelijkheid om op meer plekken in de stad woontorens te bouwen, draagt bij aan het doel om te starten met de bouw van 18.000 huizen.

Niet in beton gegoten

Wethouder Kurvers (Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving) is blij met de inzet van de marktpartijen. 'Deze afspraken zijn een typisch Rotterdamse prestatie. Samen met de markt brengen we snelheid in de bouw, met behoud van kwaliteit van de huizen en woonwijken. Daarvoor bedenken we geen nieuwe regels, maar maken we heldere afspraken waar alle partijen van profiteren. De gemeente kan meer bouwplannen tot ontwikkeling brengen, de bouwers hebben duidelijkheid over hun plannen, omwonenden krijgen duidelijke informatie en Rotterdammers kunnen sneller in het nieuwe huis wonen.'

Gemeente, ontwikkelaars en corporaties bekijken in de loop van 2020  of er nieuwe maatregelen nodig zijn om de bouw te versnellen. Die worden dan toegevoegd aan het pakket van maatregelen. Kurvers roept alle partijen, groot en klein, op om mee te doen met dit bouwakkoord.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bouwakkoord 2018-2021 van de gemeente Rotterdam kunt u contact opnemen met bouwcoördinator Mattijs Rommelse, e-mail mjl.rommelse@rotterdam.nl. Bij hem kunt u ook een exemplaar van de nota over het bouwakkoord opvragen.