Subsidies Welzijn
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/subsidies-welzijn/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Ze maakt het daarmee mogelijk dat Rotterdammers het maximale uit zichzelf en hun omgeving halen.

Krachtige burgers kunnen anderen steunen en stimuleren om actief te blijven. Dit helpt degenen die minder zelfredzaam zijn om zoveel mogelijk mee te doen aan de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn het bevorderen van de zelfstandigheid van senioren of mensen met een beperking. De gemeente Rotterdam stelt een beperkt subsidiebudget beschikbaar aan organisaties die zich voor deze doelstelling inzetten.