Taal en geld
Gepubliceerd op: 24-02-2020
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/taal-en-geld/
Ga naar de hoofdinhoud

Armoede en laaggeletterdheid gaan helaas hand in hand. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, lukt het niet om zelfredzaam te zijn. Andersom vergroot armoede de kans op laaggeletterdheid.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 laaggeletterden ten minste 1 jaar onder de armoedegrens leven. Laaggeletterden zijn drie keer vaker afhankelijk van een uitkering dan mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven. 

Veel mensen schamen zich voor hun taal en financiële problemen. Dat leidt onder meer tot stress, gezondheidsproblemen en eenzaamheid. Door het niet kunnen lezen van brieven en niet kunnen invullen van formulieren stapelen vaak schulden op.

De gemiddelde schuld van Rotterdammers is hoog. Hoger dan het landelijk gemiddelde. Het percentage laaggeletterden (21 procent) is ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Genoeg redenen om in Rotterdam een totale aanpak te ontwikkelen. 

Wat doet Rotterdam? 

Gratis cursus taal en geld

Gemeente Rotterdam biedt een gratis cursus 'Taal en geld' aan Rotterdammers die moeite hebben met hun financiële administratie, de post of formulieren invullen. Kijk op de kaart voor een cursus bij u in de buurt

Hulp bij geldzorgen

Het Hulpteam Geldzaken biedt namens gemeente Rotterdam hulp en ondersteuning voor mensen met geldzorgen. Door mensen met geldzorgen actief te benaderen, kan de hulp snel starten. Zo voorkómen we dat problemen verder toenemen.

Meer informatie

Vindt u het aanvragen van toeslagen moeilijk? Steffie helpt online met een duidelijke uitleg.

Herken en handel

Op alle werkgebieden kun je als organisatie te maken hebben met mensen met een (verborgen) taalachterstand.  Ook in de financiële dienstverlening of schuldhulpverlening. Hoe ontdek je of iemand laaggeletterd is? Waar let je op? Hoe praat je er met iemand over en wat kun je adviseren? 

Lees meer informatie op de website beterintaal.nu.

Maak het bespreekbaar en vind een oplossing

Hulpverleners hebben een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van geldzorgen en het vinden van een oplossing. Hoe doe je dat? 

Lees meer informatie op de pagina Geld enzo.

Meer informatie

  • De Stichting Lezen en Schrijven heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van laaggeletterdheid op armoede en schulden. Ook biedt de stichting een aantal oplossingen aan. 
  • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) deed onderzoek naar schulden en gedrag. De conclusie van de Raad is dat problematische schulden vaak ontstaan mede doordat de overheid de financiële zelfredzaamheid van burgers overschat. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld. Er wordt te weinig rekening gehouden met de psychologie van mensen. Het onbedoelde gevolg is dat schuldenaren soms gedwongen zijn nog meer schulden te maken. 
  • Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de Sociaal Economische Raad. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Meer informatie

Voor meer informatie over Taal en geld kunt u contact opnemen met het team Taal van gemeente Rotterdam via taal@rotterdam.nl. Kijk voor algemene informatie over Taal in Rotterdam op de pagina Taal.