Flexwonen in Rotterdam
Gepubliceerd op: 04-03-2020
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tijdelijke-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Het woningtekort in Nederland wordt geschat op zo’n 300.000 woningen en de verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt.

In Rotterdam is er ook een groot tekort aan woningen, daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040. Naast de reguliere woningbouw wil de gemeente ook flexwoningen realiseren om het woningtekort te bestrijden. Deze woningen worden sneller opgeleverd omdat de bouwtijd korter is dan bij reguliere woningen. Het doel is om op locaties verspreid over de stad 700 tot 1.000 flexwoningen te realiseren in 2021 en 2022.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn kleine woningen die in een fabriek worden gebouwd of zo veel mogelijk voorbereid. De bouwtijd van deze woningen is korter dan bij reguliere bouw. Het gaat om tijdelijke woningen want na 10 tot 15 jaar worden ze verplaatst naar een andere locatie. Omdat de woningen verplaatsbaar zijn, zijn ze flexibel in te zetten. Zo kunnen ze altijd ingezet worden op de plekken waar ze nodig zijn.

De woningen zijn van hoge kwaliteit en duurzaam. De woningen worden gemaakt van materialen die herbruikbaar zijn, dat maakt ze circulair. De tijdelijke woningen zijn CO2 neutraal in gebruik wanneer ze op duurzame energie worden aangesloten. Omdat de woningen in een fabriek worden gebouwd is er weinig bouwoverlast en minder uitstoot op de locatie waar ze komen te staan. De tijdelijke woningen hebben een klein woonoppervlak en hierdoor is er efficiënt ruimtegebruik.

Locaties

In 2020 zijn verschillende locaties bekeken. Nu wordt onderzocht of het mogelijk is om in Delfshaven, Hoogvliet, Vreewijk, Feijenoord, Hoek van Holland en Nesselande flexwoningen te plaatsen. Op elke locatie komen de woningen er anders uit te zien. De locaties in Delfshaven, Hoogvliet en Vreewijk worden nu uitgewerkt met als doel om in de tweede helft van dit jaar te starten met de bouw.

De Kroon in Schiehaven is een terrein met diverse kleine bedrijven. Deze locatie is op de langere termijn gereserveerd voor een eventuele toekomstige brugverbinding. Op korte termijn kan een deel van het terrein worden gebruikt voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. Het gaat om 150 tot 200 flexwoningen.

Impressie van een van vier blokken met flexwoningen die worden geplaatst rondom een hofje.

De locatie Nieuw Engeland aan de Venezuelaweg is een grasveld waar een woonbestemming voor geldt. In de toekomst worden hier reguliere woningen gerealiseerd maar op korte termijn is hier ruimte voor flexwoningen. Er is een ontwerp gemaakt voor 40 flexwoningen in twee lagen. De kleine woningen zijn gegroepeerd rondom een hofje op het oostelijk deel van locatie. De start van de bouw is gepland in het najaar van 2021. Binnen Hoogvliet wordt nog onderzocht of er meer locaties zijn waar woningen geplaatst kunnen worden.

Voor locatie Nieuw Engeland gaat het om 40 kleine sociale huurwoningen. De huurders bestaan vooral uit éénpersoonshuishoudens. Er is nadrukkelijk ook ruimte voor jongvolwassenen uit Hoogvliet.

Bouwplan, omgevingsvergunning en bezwaarmogelijkheid

Het plan gaat uit van twee bouwlagen en omvat naar aanleiding van reacties uit de buurt niet meer dan 40 woningen. Dit past binnen het geldende bestemmingsplan 'Hoogvliet Noordwest' (2009). In de bijlage is een impressie opgenomen.

In september 2021 wordt door bouwbedrijf Hodes Huisvesting een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Rotterdam. Deze vergunning is nodig om de bouw te kunnen starten in het najaar van 2021. De aanvraag wordt gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl waar u deze zelf ook kunt zien (dossiernummer 6262085) en volgen.

Een commissie van de gemeente beoordeelt eerst de ingezonden stukken. Pas na het afgeven van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. Hoe dat gaat kunt u tegen die tijd ook vinden op officielebekendmakingen.nl. De verwachting is dat dit niet voor september aan de orde is, u kunt dit hier in de gaten houden.

Inrichting buitenruimte

De ruimte rondom de woningen blijft openbaar. Dit geldt ook voor de ruimte waar de flexwoningen in de vorm van een hofje omheen staan. Op het ontwerp voor de buitenruimte is inspraak mogelijk. U kunt op twee manieren reageren:

  • U kunt tot uiterlijk 24 september 2021 een e-mail sturen met uw vraag of suggestie naar tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl onder vermelding van buitenruimte Hoogvliet.
  • U kunt een toelichting op het ontwerp krijgen en meedenken over de inrichting van de buitenruimte tijdens een avondbijeenkomst op 7 september, wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een e-mail naar tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl onder vermelding van bijeenkomst buitenruimte flexwoningen Hoogvliet.

In de bijlage 'beplantingsplan' zijn de woningen als vier gearceerde blokken te zien. Daarbinnen lopen voetpaden rondom een groene ruimte met bomen. Rechts is een nieuw pad met een bomenrij ingetekend. Rondom de woonblokjes is beplanting aangebracht. De felgroene lijnen zijn hagen.

Wilt u de gedetailleerde ontwerpen graag per e-mail ontvangen? E-mail uw verzoek dan aan tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl (deze ontvangt u dan begin september). Via dit e-mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de bijeenkomst.

In Vreewijk werd de plaatsing van 40 flexwoningen onderzocht op de locatie Geitenwei, het grasveld tussen de Smeetslandsedijk en de Enk. De aangewezen locatie blijkt om technische en financiële redenen geen goede optie. Dit heeft onder andere te maken met het benodigde rioolgemaal en het verplaatsen en verbeteren van het hondenveld. Ook het voorbereiden van de drassige ondergrond gaat veel tijd kosten. Dit komt niet ten goede aan de snelheid waarmee wij woningen willen plaatsen om zo spoedzoekers aan een tijdelijke woonoplossing te kunnen helpen. Er komen dus vooralsnog geen flexwoningen op de aangewezen locatie in Vreewijk.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er op elke locatie een evenwichtige mix ontstaat.

Inschrijven voor een woning?

Inschrijven voor deze tijdelijke woningen is nog niet mogelijk. De verhuur zal verlopen via een woningverhuurder. Zorg dat u bent ingeschreven via Woonnet Rijnmond. Zodra er meer bekend is over de verhuur, voegen we die informatie toe aan deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag over tijdelijke woningen in Rotterdam? Stuur dan een e-mail aan tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl.