Uitlaatzones
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/uitlaatzones/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam hebben veel inwoners een hond. Die willen zij prettig kunnen uitlaten. En anderen willen daar geen overlast van hebben. Daarom zijn er in Rotterdam uitlaat- en losloopzones en geldt een opruim- en aanlijnplicht.

Bekijk alle hondenuitlaatzones op de kaart hieronder. Het is mogelijk dat er op straat wijzigingen in de hondenuitlaatplaatsen zijn aangebracht, die nog niet in de kaart zijn verwerkt.

In een uitlaatzone moet u uw hond wel aanlijnen, maar u hoeft de poep daar niet op te ruimen.

Ziet u de kaart niet meteen? Klik dan op 'ik accepteer cookies'.

Het college van burgemeester en wethouders wijst de uitlaat- en losloopzones aan. Deze zones zijn gemarkeerd met borden. De gemeente vernieuwt langzamerhand de borden, maar zowel de oude als de nieuwe borden zijn altijd van kracht.

Als u de hond uitlaat, moet u meteen de hondenpoep opruimen. Houdt u zich niet aan deze opruimplicht, dan krijgt u een boete van 140 euro. Als u de hondenpoep vervolgens nog niet opruimt, laat de gemeente de poepzuiger komen en worden de opruimkosten van 115 euro verhaald op degene die de hond uitliet.

Er zijn twee uitzonderingen:

  1. De opruimplicht geldt niet voor eigenaren van geleidehonden en sociale hulphonden
  2. In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden die zones markeren waar dat wel of niet verplicht is.

In Rotterdam geldt een aanlijnplicht voor honden. Overal in de stad moeten honden aangelijnd zijn, behalve in losloopzones. Deze gebieden zijn met borden aangegeven. Voor het niet aanlijnen van honden geldt een boete van 95 euro voor de eigenaar of houder van de hond. Als honden aanwezig zijn in een gebied waar dat verboden is, zoals een speelplaats of een zandbak, wordt een boete van 140 euro opgelegd. Net als bij de opruimplicht controleren politie en handhavers van de gemeente Rotterdam of degene die de hond uitlaat zich houdt aan de aanlijnplicht.

Let op als u met uw hond gaat wandelen tussen maart en augustus. Zorg dat u geen broedende vogels stoort. Lijn uw hond aan als dat nodig is. Ook als u in een losloopgebied bent.

Meer informatie

Klachten over de ligging van een uitlaatzone, het niet schoon zijn, het onderhoud of een tekort aan afvalbakken kunt u indienen via het reactieformulier.

De uitlaatzones zijn aangewezen op basis van artikel 2.57 en 2.58 van de APV: Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012.