Van Alexander tot Zuidplein
Gepubliceerd op: 21-10-2021
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/van-a-tot-z/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoe kunnen we wonen en werken ruimte geven in de bestaande stad? Hoe kunnen we oplossingen voor mobiliteit, duurzame energie en klimaatadaptatie hieraan koppelen? En hoe kan dit leiden tot een kwaliteitsverbetering van de bestaande wijken?

Welke ontwikkelkansen levert dit op voor inwoners, bedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en andere partners?

Rotterdam staat voor de opgave om ruimte te vinden voor 20.000 tot 30.000 woningen in het gebied van Alexander tot Zuidplein én om tegelijkertijd de kwaliteit van de wijken in dit gebied te verbeteren. Hiervoor werkt de gemeente aan een samenhangende visie van Alexander tot Zuidplein: van A tot Z Rotterdam.

En dat doen we graag samen met mensen en partijen uit het gebied van A tot Z en andere belangstellenden en geïnteresseerden. Op woensdag 3 november 2021 van 17.00 tot 19.30 uur gaan we hierover graag in gesprek. Met deelnemers uit Hillesluis en Veranda, De Esch, Kralingen-Oost, Lage Land, Boszoom en de Alexanderknoop. En met diverse publieke, private en maatschappelijke partners in het gebied.

Doet u ook mee op 3 november?

We zijn voor de zomervakantie van 2021 de wijken ingegaan, om in gesprek te komen over de kwaliteiten die in de wijken behouden moeten blijven, de urgente kwesties en de kansen voor de wijken binnen A tot Z. Op 3 november staan we stil bij de resultaten van alle omgevingswandelingen die we de afgelopen tijd hebben gelopen, en zoeken we naar de verbinding tussen de wijken. Hoe kunnen we de wijken versterken, en waar zit juist spanning? Hoe gaan we om met de verdichtingsopgave – meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid - en hoe dragen verschillende projecten bij aan de kwaliteiten van de wijk? En wat betekent dit uiteindelijk op de schaal van Alexander tot Zuidplein?

Kom ook naar de Brede Omgevingsdialoog op 3 november en maak kennis met deelnemers uit de verschillende wijken en met onze maatschappelijke en private partners. En breng uw eigen kennis en ideeën in voor de ontwikkeling van de wijken van Alexander tot Zuidplein.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gebiedsuitwerkingAZ@rotterdam.nl. U hoort bij uw aanmelding op welke plek de omgevingsdialoog plaatsvindt.