Zevenkamp
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zevenkamp/
Ga naar de hoofdinhoud

Zevenkamp is een wijk met uitstekende voorzieningen, een gevarieerd woningaanbod en recreatiemogelijkheden in een groene omgeving. Er wonen 17.000 mensen in Zevenkamp en relatief veel gezinnen met kinderen.

Zevenkamp wordt dan ook getypeerd als kindvriendelijke wijk, waar de belangen van kinderen voorop staan.

Nieuws

Vastgoedeigenaar Orange Capital Partners en de gemeente zijn al enige tijd in gesprek over maatregelen voor het Ambachtsplein in Zevenkamp. Nu is er een voorstel voor het veranderen van het plein.

Waarom veranderen?

Supermarkt COOP is twee jaar geleden vertrokken uit het winkelcentrum. Dit heeft geleid tot leegstand op en rondom het Ambachtsplein. Een onwenselijke situatie voor onder andere ondernemers, wijkbewoners en de eigenaar van het winkelcentrum.

Om het tij te keren is de huidige eigenaar van de noordkant van het winkelcentrum, Orange Capital Partners, in gesprek met de gemeente over diverse maatregelen om de leegstand tegen te gaan. Het belangrijkste onderwerp van gesprek is het toevoegen van een nieuwe supermarkt. De plek en het formaat van de voormalige COOP voldoen niet aan de eisen voor een efficiente supermarkt. Daarom kijken de gemeente en de eigenaar waar in het winkelcentrum ruimte is voor een nieuwe supermarkt.

Het voorstel

Het voorstel is om de nieuwe supermarkt te vestigen naast de plek van de voormalige COOP (meer richting het plein), en de openbare ruimte te gebruiken om een groter oppervlak te maken voor een nieuwe supermarkt. Concreet betekent dit dat de bestaande straat opschuift, weg van de bestaande appartementen. Een deel van de bebouwing aan de overzijde moet daar voor wijken. Hierdoor wordt het Huis van de Wijk meer zichtbaar op het plein.

Reacties op het plan

Aan de omwonenden en winkeliers op het Ambachtsplein is een reactie gevraagd op dit voorstel. Ook andere mensen uit de wijk en omgeving hebben gereageerd. We hebben veel positieve reacties ontvangen, en ook kritische vragen en opmerkingen. Wij zijn heel blij met alle reacties die we ontvingen.

De vragen die zijn gesteld, zijn te lezen in het overzicht hieronder. Veel vragen zijn door meerdere mensen gesteld. De vragen en antwoorden zijn per onderwerp geordend: nieuwbouw supermarkt, verkeer en parkeren, winkels, het plein en de openbare ruimte, overige onderwerpen.

Vragen?

U kunt vragen, opmerkingen en suggesties nog steeds mailen naar Dorine de Koning, communicatieadviseur van de gemeente, via de.dekoning@rotterdam.nl. U krijgt niet direct een reactie. Wij verzamelen de reacties en geven ze mee aan het projectteam. Uiteraard zullen alle opmerkingen anoniem worden verwerkt.

Nu gaan gemeente en Orange Capital Partners verder met het uitwerken van het model en het maken van de daarbij behorende afspraken. Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden resulteren in een ontwerp. Dit ontwerp delen wij ook op deze site. 

Wijkcomité

De inwoners worden vertegenwoordigd door wijkcomité Zevenkamp. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Zevenkamp, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen:

Jette Ale

Jette Ale

Wijkcomitélid (juli 2021)

Telefoon 14 010

E-mail ham.ale@wijkcomiterotterdam.nl

 

Shannon Moore

Shannon Moore

Wijkcomitélid (september 2018)

Telefoon 14 010

E-mail s.moore@wijkcomiterotterdam.nl

Soeshma Pandohi-Mishre

Soeshma Pandohi-Mishre

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail ss.pandohi-mishre@wijkcomiterotterdam.nl

Rashida Vlijter

Rashida Vlijter

Wijkcomitélid (maart 2019)

Telefoon 14 010

E-mail r.vlijter@wijkcomiterotterdam.nl

Peter van der Weel

Peter van der Weel

Wijkcomitélid (september 2019)

Telefoon 14 010

E-mail pj.vanderweel@wijkcomiterotterdam.nl

Verenigingen

De wijk kent een gevarieerd verenigingsleven. Er zijn verenigingen op het gebied van kunst en cultuur. Ook zijn er sportverenigingen voor voetbal en vechtsport. Overige vrijetijdsverenigingen zijn onder andere volkstuinvereniging de Tochten, modelbouwvereniging Zevenkamp, scouting Albert Schweitzer en een klaverjasvereniging.

Bewoners

Veel Zevenkampers voelen zich betrokken bij hun wijk. Dat is bijvoorbeeld te merken aan het aantal mensen dat meedoet met het 'Opzoomeren'. Zevenkamp kent ook verschillende actieve bewonersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan Wollefoppengroen en Co en Centraal Wonen Zevenkamp.

Voorzieningen

In het hart van de wijk ligt het winkelcentrum en zwembad. Een kleinere winkelstrip ligt aan de westzijde. Een volkstuinencomplex, grote speeltuin (Taka Tuka Land) en sportterreinen bieden ruime recreatieve mogelijkheden. Aan de noordzijde ligt het Wollefoppenpark en daarachter de Zevenhuizerplas, de Rottemeren en het Bergse Bos. Drie metrostations garanderen een snelle verbinding met de rest van Rotterdam.