Zwart Janstraat
Gepubliceerd op: 26-01-2021
Geprint op: 28-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zwart-janstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

De Zwart Janstraat vormt samen met de Noordmolenstraat de Noorderboulevard, het kloppend hart van het Oude Noorden. In deze winkelstraat bevinden zich maar liefst 191 winkels; van grote landelijke ketens tot kleinschalige speciaalzaken.

De Zwart Janstraat is een drukke winkelstraat met veel verkeer. Er wordt regelmatig te hard gereden. Bovendien wordt er vaak dubbel geparkeerd. Dat zorgt voor onveilige en onoverzichtelijke situaties. Net als tijdens het laden en lossen van het vele vrachtverkeer. In de afgelopen jaren zijn er te veel ongelukken gebeurd, waaronder een paar ernstige. We willen de straat veiliger maken en de leefbaarheid in de straat verbeteren. Zo wordt het fijner om hier te wonen, winkelen, fietsen en lopen.

Pilot éénrichtingsverkeer

De gemeente gaat door middel van een pilot testen of éénrichtingsverkeer in de Zwart Janstraat de straat veiliger maakt. De pilot start waarschijnlijk eind januari 2022 en duurt drie maanden. Gedurende deze periode monitoren we de straat en verzamelen we data. Bovendien vragen we de gebruikers van de straat hoe zij de verkeersveiligheid ervaren. Aan het eind van de pilot worden alle gegevens gedurende een maand geanalyseerd en geëvalueerd. Aan de hand hiervan stelt het projectteam een definitief advies op met de conclusie of eenrichtingsverkeer tot een veiligere straat leidt.

Rijrichting

Samen met een aantal bewoners en ondernemers hebben wij de afgelopen maanden onderzocht wat de beste rijrichting is voor het verkeer (auto’s en vrachtwagens). We hebben geconcludeerd dat dit van de Bergweg richting de Noordmolenstraat is. Het éénrichtingsverkeer geldt niet voor fietsers: zij kunnen in beide richtingen over de Zwart Janstraat fietsen.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de pilot eenrichtingsverkeer in de Zwart Janstraat? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief is voor bewoners en ondernemers in de Zwart Janstraat en omliggende straten. Het projectteam houdt u via de digitale mailing regelmatig op de hoogte.

Veelgestelde vragen

Met de pilot streeft de gemeente naar een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de Zwart Janstraat, zonder nadelige effecten op de omgeving en omliggende straten. De gemeente onderzoekt dit aan de hand van verkeerstellingen en observaties. Daarnaast haalt de gemeente bij diverse partijen ervaringen op: politie, nood- en hulpdiensten, bewoners en ondernemers en de Wijkraad.

Met verkeerstellingen kijken we hoeveel auto's en fietsers de Zwart Janstraat voorafgaand en tijdens de pilot bezoeken. Daarnaast meten we het aantal verkeersbewegingen in de omliggende straten. We nodigen bewoners en ondernemers uit om hun ervaringen aan ons door te geven. Aan het einde van de pilot verzamelen we alle data en toetsen we dit aan de doelstelling.

Dat is een reëel risico. Onze verkeersmodellen hebben te weinig data om daar een sluitend antwoord op te geven. We kunnen slechts indicatief kijken wat de gevolgen zijn. Daarom hebben we ook voor de vorm van een pilot gekozen; zo kunnen we ‘in het echt’ testen wat de gevolgen zijn.

Voordat de pilot begint, voeren we verkeerstellingen uit op een aantal plekken in het omliggende gebied. Dit is de 0-meting. Tijdens de pilot worden er op dezelfde locaties weer tellingen uitgevoerd (de 1-meting). Door de tellingen te vergelijken wordt duidelijk gemaakt wat de invloed van de pilot is voor het omliggende gebied.

Voor een ideale meting zijn alle omgevingsfactoren van de 0- en 1-meting gelijk. Dit is in de praktijk niet mogelijk, bijvoorbeeld door wisselende coronamaatregelen of door verschillende weersomstandigheden. We proberen deze omgevingsfactoren wel te benoemen en er rekening mee te houden. Zo hebben we besloten de pilot na de feestdagen in december in te plannen. We houden bij de metingen ook rekening met vakanties en feestdagen.

De gemeente is hierover in gesprek met de ondernemers. Een aantal ondernemers trekt bijvoorbeeld klanten aan van buiten de stad, die vaak met de auto komen. Samen met de ondernemers moeten we in kaart brengen hoe wij de pilot onder de aandacht brengen van deze klanten.

Corona maakt alles ingewikkelder, ook ons werk. Ondernemers zitten in heel onzekere tijden en zitten niet te wachten op een ingreep in hun straat. Aan de andere kant is de straat ondanks de lockdown nog steeds onveilig en moet de gemeente altijd garant staan voor een veilige verkeerssituatie. We kunnen gedurende de pandemie de verkeersveiligheid niet uit het oog verliezen.

Wij nemen de zorgen van de ondernemers mee en leggen deze voor aan de wethouder die de knoop doorhakt. Iedereen is gebaat bij goed functionerende ondernemers in een winkelstraat. Dat is ook ons gezamenlijke doel: een gezonde winkelstraat. De gemeente denkt dit te realiseren door de straat aantrekkelijker te maken voor fietsers en voetgangers. Ondernemers zijn van mening dat minder auto’s leidt tot minder klanten. Daarom proberen we de situatie tijdelijk uit. Mochten de effecten op de winkeliers aantoonbaar slecht uitpakken, dan nemen we ook die gegevens mee in een definitief besluit.

We nodigen ondernemers uit om mee te denken over hoe we de onzekerheid over de bereikbaarheid voor klanten kunnen verminderen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een goede campagne over de gewijzigde verkeerssituatie, waarin ook aandacht is voor de aantrekkelijkheid van de Zwart Janstraat als winkelgebied.

Een straat autovrij maken heeft zeer vergaande gevolgen, denk aan: bevoorrading van de winkels, bereikbaarheid voor mindervaliden die in de straat wonen of vuilniswagens en hulpdiensten. We willen eerst de gevolgen van éénrichtingsverkeer testen. De optie autovrij is nu niet aan de orde, maar kan in de toekomst overwogen worden bij grote ingrepen in de straat, bijvoorbeeld bij een totale herinrichting. Die vindt plaats wanneer de riolering in de straat wordt vervangen en dat is in de komende jaren (tot zeker 2030) nog niet aan de orde.

De handhavingscapaciteit van de gemeente en de politie is beperkt. Daarnaast is het kostbaar om dit langere tijd in te zetten. Het (wettelijke) uitgangspunt is dat we problemen met straatinrichting oplossen en slechts incidenteel handhaving toepassen. Het kan wel zinvol zijn om tijdelijk extra capaciteit in te zetten, bijvoorbeeld bij de start van de pilot, om mensen bewust te maken van het feit dat de straat is veranderd.

Cameratoezicht is alleen iets waard als er ook een handhaver naar kijkt, dus dat lost het capaciteitsprobleem niet op. De toepassing van flitsers is juridisch heel complex en ook ruimtelijk moet een straat zich ervoor lenen. We gaan er vanuit het hardrijdersprobleem in de Zwart Janstraat met de drempels onder controle te krijgen.

Venstertijden worden bijna nergens in de stad toegepast. Wel geldt er in heel Rotterdam een venstertijd vanuit geluidswetgeving: ’s nachts mogen winkels niet bevoorraad worden, tenzij ze een afgesloten laad- en losplek hebben. Venstertijden hebben ook nadelen: heel veel vrachtverkeer op piekmomenten.

De situatie op de kruising met de Noordmolenstraat is zo ingericht dat fietsers niet zomaar doorrijden richting Noordplein, de straat buigt hier op het einde af om dit te benadrukken. Fietsers die toch doorrijden doen dit waarschijnlijk zeer bewust. Het is een bekend probleem, maar extra bebording gaat daarom waarschijnlijk niet werken. Hier moet buiten het project om naar gekeken worden.

Ja. Bewoners en de wijkraad in Liskwartier hebben via een brief aan het College aandacht gevraagd voor de verkeersdrukte en de verkeersveiligheid in die straat. Beide projecten worden in samenhang met elkaar bekeken.

Bewoners en ondernemers van de Zwart Janstraat en omliggende straten ontvangen een brief. Daarin wordt uitgelegd wat de pilot inhoudt en de planning is. Bovendien worden zij uitgenodigd voor een bewonersavond in januari.

Zij kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief, net als andere betrokkenen. Zie hierboven de link naar de aanmeldpagina. Tot slot, het projectteam deelt af en toe berichten via de gebiedspagina in de Havenloods en via het Facebook kanaal van gebied Noord.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is over de pilot, delen wij dat op deze pagina.