Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn in principe lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Rotterdam.

Het werk van een gemeenteraadslid bestaat voor een belangrijk deel uit het voorbereidende werk dat in gemeenteraadscommissies wordt gedaan. In de gemeenteraadscommissies worden onderwerpen die in de stad spelen behandeld, en hier vloeien besluiten uit voort. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan vervolgens over het besluit gedebatteerd en gestemd.

Vergaderingen

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live via rotterdam.raadsinformatie.nl volgen. Lees het overzicht van de vergaderdata.

Voorzitter

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.

Nieuws en actuele onderwerpen

Lees alles over het bestuursmodel op de pagina bestuursmodel 2022.

Gemeentebestuur

Taakverdeling

De gemeenteraad treedt op namens de bewoners, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college van burgemeester en wethouders 'regeert', voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam