Bijstandsuitkering voor 27 jaar en ouder
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bijstandsuitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u hulp?
Ga dan naar de pagina Ondernemen.

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

Een bijstandsuitkering vult inkomsten aan tot het minimum bedrag.
Op de pagina Mijn uitkering staan de hoogte en de voorwaarden.

Online aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering aan via de knop 'Uitkering aanvragen'.
Voor deze online aanvraag heeft u DigiD nodig.

Belangrijk bij de aanvraag

 • Geef uw e-mailadres en telefoonnummer door.
  Na uw aanvraag belt de gemeente u voor een gesprek.
  U wordt gebeld met een anoniem nummer.
 • U krijgt een sms-bericht met de vraag om vragenlijsten in te vullen.
  Die lijsten staan op het portaal.
  Inloggen op dit portaal doet u ook via de knop ‘Uitkering aanvragen’.

Maand

Geld op rekening

september vrijdag 24 september
oktober dinsdag 26 oktober
november woensdag 24 november
december donderdag 23 december

U heeft uw DigiD nodig.

Partner of huisgenoot

Heeft u een partner of huisgenoot?
Dan vraagt u de uitkering voor u allebei aan.
U hebt van u beiden de DigiD en een e-mailadres nodig.

De gemeente ziet een persoon als huisgenoot als u:

 • op hetzelfde adres woont en
 • de kosten van het huishouden deelt.

Dus ook als u familie van elkaar bent.

 • 4 weken voordat uw inkomsten stoppen, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Bijvoorbeeld 4 weken voor het einde van uw WW-uitkering.
 • Het duurt enkele weken voordat u uw eerste uitkering krijgt.
  Dan heeft u waarschijnlijk al kosten als verzekeringen, huur of boodschappen.
  Lees uw mogelijkheden op de pagina Wettelijk voorschot, overbruggingsuitkering en voorschot broodnood.
 • U hoort binnen 8 weken of u een uitkering krijgt.
  U ontvangt dan per brief een besluit.
  Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Te laat besluit

 • Is de gemeente bijna te laat? U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente te laat met besluiten op uw aanvraag of bezwaar?
  Meld dit schriftelijk. Dat heet 'In gebreke stellen'.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten.
  Doet de gemeente dat ook niet?
  Dan krijgt u automatisch een geldbedrag. Dat bedrag heet 'Dwangsom'.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te laat besluit en dwangsom.

Om een bijstandsuitkering aan te vragen moet u:  

 • in Rotterdam wonen
 • ingeschreven staan bij de gemeente (in de Basisregistratie personen)
 • niet genoeg inkomen of eigen vermogen hebben
 • geen kans maken op een andere uitkering
 • recht hebben om in Nederland te wonen
 • bewijzen dat u alles heeft gedaan om aan het werk te komen
 • 27 jaar of ouder zijn en de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
  Bent u ouder dan 18, maar nog geen 27? Ga dan naar de pagina Bijstandsuitkering Jongeren

Meer informatie vindt u bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Iemand anders doet de aanvraag

U kunt iemand anders toestemming geven de aanvraag te doen.
Gebruik hiervoor het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (PDF).
Er moet een handtekening staan van u, uw partner en van de persoon die het voor u aanvraagt.
Aanvragen door iemand anders worden niet behandeld, als er geen machtiging bij zit.

Let op: Het machtigingsformulier geldt alleen voor de aanvrager. En alleen voor deze aanvraag.

Na uw aanvraag krijgt u 3 weken om opdrachten te doen.
Die opdrachten heeft u via het portaal gekregen. Voorbeelden zijn:

 • aanmelden bij een school
 • maken van een curriculum vitae (CV)
 • solliciteren
 • inschrijven bij een uitzendbureau
 • aanmelden bij vacature-websites
 • vragen om urenuitbreiding bij uw werkgever
 • doen van een beroepskeuzetest
 • werken aan schulden

Na de 3 weken heeft u een gesprek met de werkconsulent.
U bespreekt dan het resultaat van de opdrachten.
Ook wordt u verteld over hulp bij het vinden van werk.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Alleen als u binnen de gemeente verhuist, kunt u uw uitkering houden.

Als u verhuist naar een andere gemeente, moet u opnieuw een uitkering aanvragen bij de gemeente waar u naartoe verhuist.

Verandert er iets in uw situatie? Heeft u bijvoorbeeld werk gevonden, of gaat u samenwonen? Dan heeft u misschien geen recht meer op een bijstandsuitkering. Voorkom geldproblemen en vul binnen 2 weken het Wijzigingsformulier in op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Met een eigen huis heeft u recht op bijstand als u voldoet aan de algemene voorwaarden voor bijstand. Daarnaast gelden aanvullende voorwaarden.

Waar u nog meer aan moet voldoen, hangt af van de overwaarde van uw huis: hoger of lager dan € 53.100 (in 2021).

U kunt ook bijstand aanvragen als u in een eigen huis woont, zonder dat u het huis hoeft te verkopen. Ook als u een eigen woonboot bezit, krijgt u misschien bijstand. Een belangrijke voorwaarde is dat u de woning of de woonboot zelf bewoont en dus niet verhuurt. Bij verhuur van de woning of woonboot kunt u die verkopen. Dan kunt u van de opbrengst een bepaalde periode leven.

Wanneer u de woning of woonboot zelf bewoont, bekijkt de gemeente Rotterdam of u een krediethypotheek kunt krijgen. De bijstandsuitkering wordt als lening gegeven in de vorm van een krediethypotheek. Een krediethypotheek is een hypotheek die de gemeente Rotterdam op uw woning neemt. De gemeente neemt alleen een hypotheek op uw woning als er sprake is van overwaarde. Overwaarde is het verschil tussen uw hypotheekschuld en het bedrag dat uw woning op het moment waard is.

Om overwaarde te bepalen wordt uw woning door een beëdigd makelaar getaxeerd. Deze bepaalt ook of u een krediethypotheek kunt krijgen. De makelaar wordt door de gemeente in overleg met u aangewezen. De makelaar bepaalt de waarde van uw woning op dat moment.

Daarna wordt van de getaxeerde waarde een aantal bedragen afgetrokken:

 • het bedrag van uw hypotheek dat nog niet is afgelost. Het gaat hierbij om uw normale hypotheek, die u bij een bank heeft lopen
 • een vrij te laten bedrag

Het bedrag dat na deze berekening overblijft, ziet de gemeente als rest-overwaarde op uw woning. Voor het bedrag van deze rest-overwaarde wordt een krediethypotheek afgesloten en betaalt de gemeente uw uitkering. U krijgt uw uitkering dus in de vorm van een lening. Met andere woorden: u betaalt uw eigen uitkering van de rest-overwaarde van uw woning.

Hierna volgen rekenvoorbeelden, in 2 tabellen:

In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning = € 150.000
Restant hypotheekschuld - € 130.000
Overwaarde = €  20.000
Vrijlating woning - €  51.600
Rest-overwaarde = Nihil
Conclusie Geen krediethypotheek
In de woning of woonschip gebonden vermogen
Taxatie woning = € 150.000
Restant hypotheekschuld - €  75.000
Overwaarde = €  75.000
Vrijlating woning - €  51.600
Restoverwaarde = €  24.200
Conclusie Krediethypotheek voor € 24.200

Heeft u een eigen woning en bijstand nodig, neemt u dan contact op met de afdeling Werk en inkomen. Een medewerker kan u meer informatie geven.

Kunt u buiten uw schuld gegevens niet laten zien, laat dit dan direct bij de aanvraag weten. U krijgt dan de tijd om die gegevens te zoeken of aan te vragen.

Die tijd wordt wel bij de aanvraagtermijn van 8 weken opgeteld. Houd er dus rekening mee dat u langer zonder geld zit. U kunt misschien een voorschot aanvragen.

Als achteraf blijkt dat u de gegevens wél had en bijstand heeft gekregen, dan betaalt u de uitkering terug.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, kijkt de gemeente naar uw bezittingen.
U mag niet teveel eigen bezit hebben.
Bezit is hetzelfde als vermogen.

Het vermogen van thuiswonende kinderen jonger dan 18 telt ook als bezit.

Voorbeelden van vermogen zijn:

 • huis, bedrijf of grond in het buitenland
 • woonboot of caravan
 • onverdeelde boedel
 • contant geld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekering
 • spaargeld
 • aandelen
 • antiek
 • auto of ander motorvoertuig
 • sieraden en waardevolle verzamelingen

Normale spullen horen niet bij het vermogen. Voorbeelden hiervan zijn een wasmachine of televisie.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, worden niet als vermogen gezien.
Bijvoorbeeld een aangepaste auto voor mensen met een handicap.

U mag bezit hebben tot een bepaald bedrag.
Dit heet 'vrij te laten vermogen'.

De maximale waarde van dit vermogen is in 2021:

 • voor gezinnen en alleenstaande ouders: € 12.590
 • voor alleenstaanden: € 6.295
 • max vrijlating waarde eigen woning: € 53.100

De gemeente Rotterdam berekent uw vermogen op het moment dat u een uitkering aanvraagt.
Een gedeelte van uw vermogen wordt vrijgelaten.

 • De gemeente houdt rekening met de landelijk vastgestelde vrijlatingsbedragen.
 • Als u schulden hebt, trekt de gemeente die van uw vermogen af.
 • Heeft u voor toekomstige kosten voor begrafenis of crematie een bijzondere regeling? Dan gelden andere (extra) vrijlatingen.
  Per persoon mag u maximaal € 3.750,- apart zetten voor uw uitvaartkosten.
  De waarde van een mogelijke uitvaartpolis telt mee bij de berekening van de maximale vrijlating.
 • Heeft u een eigen huis of een woonboot?
  Dan gelden daarnaast andere vrijlatingsbepalingen.
  Informeer hiernaar bij uw contactpersoon bij de gemeente.

Heeft u meer vermogen dan het vrij te laten vermogen? Dan krijgt u voorlopig geen uitkering.
Pas als uw vermogen onder het vrij te laten vermogen komt, kunt een uitkering krijgen.

Voorbeeld 1. Gezinnen en Alleenstaande ouders
Bij aanvang bijstand

Vermogen €  8.000 Saldo bezittingen en schulden
Af. Vrij te laten
vermogen
€  12.590 Normbedrag vrij te laten
vermogen gezin en
alleenstaande ouders
Restant vrij te laten
vermogen
€  4.590  
Uw vermogen is minder dan het vrij te laten vermogen. U kunt gewoon een uitkering krijgen.
Voorbeeld 2. Alleenstaanden
Bij aanvang bijstand
Vermogen € 8.000    Saldo bezittingen en schulden            

Af. Vrij te laten
vermogen

€ 6.295    Normbedrag vrij te laten vermogen alleenstaanden
Restant vermogen € 1.705  
Uw vermogen is meer dan het vrij te laten vermogen. U krijgt daarom voorlopig geen uitkering. U krijgt pas een uitkering op het moment dat u dit geld op een verantwoorde wijze heeft opgemaakt. Een verantwoorde wijze wil zeggen dat u per maand ongeveer 1,5 keer de voor u geldende bijstandsnorm mag opmaken.

Als u uw baan kwijtraakt, kan dat gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

 • De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op uw financiële vragen.
 • Op de website Bereken uw recht ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt.
Of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.