Briefadres
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-08-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/briefadres/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u tijdelijk geen woonplek? Verblijft u in een instelling? Of bent u één keer korter dan 8 maanden in het buitenland? Vraag dan een briefadres in de aan.

Een briefadres kan het particuliere adres van een kennis of een familielid zijn die in Rotterdam is ingeschreven. Deze persoon wil voor uw post zorgen. U kunt een briefadres op een particulier adres online of per post aanvragen.

1. Online aanvragen

 1. Download het formulier Verklaring toestemming briefadres
 2. Vul het formulier samen met de briefadresgever in
 3. Voeg het formulier en een kopie van een identiteitsbewijs van de briefadresgever bij de online aanvraag
 4. Vraag het briefadres aan via de knop 'Briefadres aanvragen'. Log in met uw DigiD

2. Per post aanvragen

Download het formulier Aanvraag particulier Briefadres. Kijk onder Meesturen welke documenten u nog meer nodig heeft. Print het formulier en stuur het ingevuld, samen met de andere documenten naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerzaken & Belastingen
Team Migratie / briefadres particulier
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Aanvraag aan de balie momenteel niet mogelijk

U kunt momenteel uw briefadres niet aanvragen aan de balie. Vraag uw briefadres online aan of via de post.

Briefadres bij een instelling

Een briefadres kan ook bij een door de gemeente aangewezen instelling zijn.
U vraagt het briefadres dan aan bij de instelling.

Briefadres bij de gemeente

In sommige gevallen kunt u tijdelijk worden ingeschreven met een briefadres bij de gemeente. Deze inschrijving is altijd in combinatie met ondersteuning door het Wijkteam. Neem hierover contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt voor meer informatie.

U heeft eerder ingeschreven gestaan in Nederland

Staat u nu niet in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven maar heeft u wel ooit ingeschreven gestaan? Maak dan eerst online een afspraak voor hervestiging. Of bel 14 010.

Briefadres eindigen

Inschrijving met een briefadres kan door u of door de briefadresgever worden opgezegd. Dat kan als:

 • u een nieuw adres heeft en dit doorgeeft aan de gemeente. Op de pagina verhuizing doorgeven geeft u uw verhuizing door.
 • u gaat wonen op het briefadres. U laat uw briefadres omzetten naar een woonadres. Op de pagina verhuizing doorgeven geeft u uw omzetting door.
 • de briefadresgever aan u vraagt een ander adres op te geven.
 • de briefadresgever een adres in onderzoek start tegen de inschrijving van uw briefadres

De inschrijving met een briefadres is gratis.

1. Een kopie van uw identiteitsbewijs.

2. Een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die briefadresgever wil zijn.

3. Bewijsstukken. Welke dit zijn hangt af van de reden van uw aanvraag. Een aantal voorbeelden:

 • Wacht u op oplevering van een nieuwe woning? Stuur een aankoopbewijs, verkoopbewijs of huurbewijs mee.
 • Verblijft u in een instelling, bijvoorbeeld een zorginstelling? Stuur een verklaring van de instelling mee.
 • Verblijft u in detentie? Stuur een bewijs van uw detentie mee.
 • Heeft u een varend beroep op een Nederlands schip? Stuur een arbeidsovereenkomst of contract mee.

De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 4 weken. U krijgt bericht als de beoordeling van uw aanvraag langer duurt dan 4 weken.

Iedere inwoner in Nederland moet ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie personen). Het inschrijven met een briefadres kan alleen met de hieronder genoemde redenen. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de briefadresgever woont en ingeschreven staat.

Redenen voor een briefadres

1. u heeft geen woonadres door:

 • dak- of thuisloosheid
 • korte overbrugging tussen twee woonadressen
 • de uitoefening van een ambulant beroep
 • kort verblijf in het buitenland: tijdens een jaar maximaal 2/3e van de tijd
 • korter dan twee jaar in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft

2. u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen)
3. u verblijft in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of detentie
4. u verblijft op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is
5. u verblijft in door de gemeente aangewezen instelling voor opvang

Geen briefadres

Inschrijving met een briefadres kan niet op:

 • een adres waarop niemand staat ingeschreven
 • een adres dat niet voorkomt in de BRP
 • een postbus

Briefadres voor dak- en thuislozen

U kunt met een briefadres worden ingeschreven bij een begeleidende instelling, die door de gemeente is aangewezen als briefadresgever. U vraagt het briefadres aan bij de betreffende instelling of de VraagWijzer.

Een briefadres wordt dan alleen gegeven samen met een begeleidingstraject.

Als u het niet eens bent met de weigering van het briefadres, dan kunt u hiertegen binnen zes weken in bezwaar. Het bezwaarschrift stuurt u per post of fax naar:

Het college van burgemeester en wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer (010) 267 63 00

In het bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam, adres en handtekening
 • uw telefoonnummer om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u bezwaar maakt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) van uw bezwaar

Stuur ook een kopie van het weigeringsbesluit mee.

U kunt uw bezwaar ook online indienen. Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Het briefadres bestaat voor mensen die geen woonadres hebben.

Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van uw situatie. Een briefadres een tijdelijke oplossing. Elke bewoner van Nederland moet zich in de eerste plaats inschrijven met een woonadres.

Een briefadresnemer is degene die het briefadres aanvraagt.

Een briefadresgever is de persoon bij wie u zich met een briefadres inschrijft. De briefadresgever heeft een aantal verplichtingen:

 • hij of zij is verplicht ervoor te zorgen dat post, die bestemd is voor de persoon die op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereikt
 • hij of zij is verplicht om informatie te geven als het gemeentebestuur hiernaar vraagt.

Dit mag niet de reden zijn om u met een briefadres in te schrijven.

Geen financiële gevolgen voor briefadresgever

De briefadresgever is niet verantwoordelijk voor mogelijke schulden van u. Er zijn verder geen gevolgen voor de bijstandsuitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag van de briefadresgever. U staat namelijk niet als bewoner op het adres ingeschreven.

Nee, dat kan niet. U woont niet op het adres. Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd.

Nee, dat kan niet. Een Persoonsgebonden Budget is alleen mogelijk als je als bewoner staat ingeschreven op een adres.