Rijbewijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/rijbewijs/
Ga naar de hoofdinhoud

U vraagt een rijbewijs aan als u geslaagd bent voor uw rijexamen of als uw huidige rijbewijs verloopt.

Lees eerst informatie over medische keuringen en Gezondheidsverklaringen voordat u uw rijbewijs verlengt. Informatie staat op de pagina Medische keuring rijbewijs van de RDW. Hier staat ook informatie over rijbewijsaanvragen vanaf 65 jaar onder het kopje Medische keuring ouderen.

Rijbewijs online verlengen

U kunt uw rijbewijs online verlengen. U haalt uw nieuwe rijbewijs dan al na 2 werkdagen op. Lees eerst de voorwaarden

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'afspraak maken'. Of bel 14 010.

Rijbewijs afhalen op afspraak

 • U haalt uw rijbewijs af tijdens de openingstijden bij de stadswinkel waar u het heeft aangevraagd. U maakt hiervoor bij de aanvraag met de medewerker gelijk een afspraak.
 • U haalt uw nieuwe rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna wordt het vernietigd.
 • Neem het afhaalbewijs en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Bij het ophalen van het nieuwe rijbewijs moet het eerder afgegeven rijbewijs worden ingeleverd. U krijgt deze niet terug.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw rijbewijs aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw rijbewijs af tijdens de openingstijden bij de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. De openingstijden vindt u op de pagina stadswinkels en openingstijden. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

Let op: heeft u uw rijbewijs in een van de overige stadswinkels aangevraagd? Dan maakt u een afspraak.

Spoedaanvraag rijbewijs

Heeft u met spoed uw rijbewijs nodig? Kijk op de pagina spoedaanvraag rijbewijs voor informatie.

Online verlengen

Als u online uw rijbewijs verlengt, dan haalt u uw nieuwe rijbewijs al na 2 werkdagen op. U voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Rotterdam
 • de aanvraag gaat om een verlenging van het rijbewijs of een categorie-uitbreiding
 • u heeft een digitale foto laten maken door een RDW erkende fotograaf
 • u heeft van de RDW een bevestiging ontvangen dat u online uw rijbewijs kunt aanvragen
 • u heeft een geactiveerde DigiD app waarmee een eenmalige controle van uw identiteitsbewijs is gedaan. Voor de eenmalige controle is een Android smartphone met NFC-lezer (Android versie 4.4 of hoger) nodig of een iPhone (model 7 of hoger met IOS 13)

Wilt u online verlengen? Ga naar de pagina Verlenging rijbewijs online aanvragen van de RDW. Daar vindt u ook meer informatie.

Soort aanvraag 2021
Rijbewijs € 41,00
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Gezondheidsverklaring € 39,30

1. Eerste rijbewijs

 • een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • één kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document eisen pasfoto. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat hiervoor naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.

Documenten van het CBR hoeft u niet mee te nemen. De medewerker aan de balie kan deze in het systeem zien.

2. Rijbewijs in verband met categorie-uitbreiding, vernieuwing of duplicaat

U moet in dit geval een nieuw rijbewijs aanvragen. Uw oude rijbewijs moet u laten zien bij de aanvraag.

U neemt mee:

 • Uw oude rijbewijs
 • Een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument
 • Een kleurenpasfoto van maximaal 6 maanden oud waarop u duidelijk herkenbaar bent. Lees waar de foto aan moet voldoen in het document eisen pasfoto. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat hiervoor naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Voor een eerste aanvraag of vernieuwing van een rijbewijs C, D, CE, of DE moet u een verklaring van geschiktheid hebben. Deze wordt door het CBR afgegeven. Om de verklaring van geschiktheid te krijgen moet u medisch worden gekeurd. Informatie over de verklaring en de keuring vindt u op de website van het CBR.

3. Rijbewijs 2toDrive

17 jaar en geslaagd voor categorie B? Dan moet u voor de aanvraag van het rijbewijs bij de  RDW een begeleiderspas aanvragen. Vanaf het moment dat de begeleiderspas staat geregistreerd in het rijbewijzenregister, kan het rijbewijs worden aangevraagd. U hoeft hiervoor dus niet eerst de begeleiderspas in huis te hebben.

4. Gezondheidsverklaring

Heeft u een Gezondheidsverklaring nodig? Dan kunt u deze online aanvragen bij het CBR via de pagina Gezondheidsverklaring

5. Beroepschauffeurs Code 95

Op het rijbewijs C en D van beroepschauffeurs moet een geldige Code 95 staan. Meer informatie vindt u op de website van het CBR.

6. Geen vaste woon- of verblijfplaats?

Hebt u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u in sommige gevallen een rijbewijs verlengen of aanvragen.

1. U woont in Nederland, u heeft geen vaste woonplaats of verblijfplaats en u heeft een rijbewijs.

 • U heeft bij de aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u minimaal 185 dagen per jaar in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld bankafschriften of betalingen van verzekeringen.
 • U bent voor 01-10-1994 uitgeschreven uit een Nederlandse gemeente. U heeft bij de aanvraag een bewijs van uitschrijving van de gemeente Den Haag nodig. U vraagt het bewijs van uitschrijving op bij het Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.

2. U bent een buitenlandse student die in Nederland woont en niet staat ingeschreven in de BRP. U heeft bij de aanvraag aanvullend een bewijs van inschrijving van uw opleiding nodig.

U kunt het rijbewijs vijf werkdagen na aanvraag (wijzigingen voorbehouden) afhalen.

Kiest u voor een spoedprocedure, dan ligt het rijbewijs de volgende werkdag voor u klaar. U moet het rijbewijs dan vóór 14.00 hebben aangevraagd. Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen.

Heeft u uw rijbewijs online verlengd, dan kunt u het nieuwe document na twee werkdagen afhalen.

U kunt een rijbewijs aanvragen wanneer:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) in Rotterdam
 • U bij het CBR staat geregistreerd als rijbevoegd
 • U bij de aanvraag van uw eerste rijbewijs 185 dagen in Nederland bent ingeschreven
 • U in Nederland woont en u geen vaste woonplaats of verblijfplaats. U heeft wel een rijbewijs
 • U een buitenlandse student bent die in Nederland woont en niet staat ingeschreven in de BRP

Kijk onder Meenemen welke documenten u nodig heeft.

Woont u in het buitenland, kijk dan op de website van het RDW naar de mogelijkheden

 • U moet de aanvraag persoonlijk doen
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • Bij eerste aanvraag of categorie-uitbreiding geldt de 185 dagen termijn
 • Meer informatie vindt u op de website van de RDW

Meer informatie vindt u op de website van de RDW

Vanaf de dag ná het examen dient u de aanvraag in. U moet de aanvraag binnen 3 jaar na het slagen voor het rijexamen indienen.

Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. Er zijn rijbewijscategorieën bijgekomen en voor sommige categorieën is de minimumleeftijd veranderd.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De minimumleeftijd is veranderd voor het besturen van voertuigen uit de categorieën A (motor), C (vrachtwagen) en D (bus voor personenvervoer van meer dan acht personen).
 • Het motorrijbewijs heeft drie categorieën gekregen: A1, A2 en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, de leeftijd en de ervaring van de motorrijder.
 • Het vrachtwagenrijbewijs heeft twee categorieën gekregen: C1 en C. Het C1-rijbewijs is voor lichte vrachtwagens en campers (tussen 3500 kg en 7500 kg). Het C-rijbewijs is voor vrachtwagens zwaarder dan 3500 kg.
 • Naast categorie D is er ook een categorie D1 voor lichte bussen (maximaal 16 personen, exclusief bestuurder) bijgekomen.
 • Categorie E (aanhangwagen) is ingevoerd bij C1 en D1.
 • Het maximale gewicht van een aanhanger of oplegger bij rijbewijscategorie BE is beperkt tot 3.500 kg.
 • De nieuwe rijbewijscategorie B+ (code 96) geldt voor personenauto's met een aanhanger zwaarder dan 750 kg en een totaalgewicht tussen de 3500 kg en 4250 kg.

Om te voorkomen dat u geen geldig rijbewijs heeft, vraagt u uiterlijk 5 werkdagen voordat uw rijbewijs verloopt een nieuw rijbewijs aan.

Heeft u voor de verlenging een verklaring van geschiktheid nodig, dan moet u de aanvraag eerder doen. De geschiktheid vraagt u aan bij het CBR.

U kunt slechts in het bezit zijn van één Nederlands rijbewijs. Een uitzondering is dat de houder van een Nederlands rijbewijs ook in het bezit kan zijn van een buitenlands rijbewijs dat niet afgegeven is door een ander lidstaat van de EU, EER of Zwitserland.

Leeftijd Geldigheidsduur rijbewijs Medische keuring
Tot 65e jaar 10 jaar Niet nodig
Vanaf 65e tot 70e jaar Tot uw 75e jaar Niet nodig
Vanaf 70e tot 75e jaar 5 jaar Als het oude rijbewijs verloopt op uw 75ste verjaardag of daarna.
Vanaf 75e jaar 5 jaar Verplicht

Als u code 95 op uw rijbewijs heeft staan, dan moet u deze verlengen. Kijk op de website van het CBR op de pagina Code 95 behouden hoe u de code verlengt.

Bijzondere situaties

Als u een C én D rijbewijs heeft met code 95, hoeft u per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur. Meer informatie vindt u op de pagina Bijzondere situaties - code 95 behouden op de website van het CBR.

Als uw rijbewijs is ingenomen, mag u geen motorvoertuig besturen. Dus ook geen scooter, bromfiets of snorfiets.

Meer informatie vindt u op de pagina rijbewijs kwijt.

Afstand rijbewijs

Wilt u definitief afstand doen van uw rijbewijs? Dan levert u uw rijbewijs in aan de balie. U maakt hiervoor een afspraak via de knop 'Afspraak maken' op deze pagina. U neemt mee naar de afspraak:

• een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument.
• uw rijbewijs

Aan de balie ondertekent u een verklaring. Deze verklaring krijgt u van de baliemedewerker. Het rijbewijs levert u in. U ontvangt een brief ter bevestiging.

Afstand van categorieën

U kunt ook afstand doen van categorieën. U maakt hiervoor een afspraak aan de balie via de knop 'Afspraak maken' op deze pagina. Kies voor Afstand Nederlands rijbewijs.
Voor de overgebleven categorieën vraagt u een nieuw rijbewijs aan. U betaalt voor het nieuwe rijbewijs de normale kosten. Let op: Een nieuw rijbewijs aanvragen kan pas na 7 dagen.

Wilt u op een later moment weer beschikken over de categorieën waarvan u afstand heeft gedaan? Dan moet u opnieuw examen doen bij het CBR.

Voor het verlengen van uw Nederlands rijbewijs moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor de voorwaarden op de website van de RDW. Hier leest u ook hoe u kunt verlengen.