Tweede paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 31-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/tweede-paspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen. Een 2e paspoort is 2 jaar geldig.

U komt langs bij een stadswinkel voor het aanvragen van een tweede paspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten eind juli

Van donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zaterdag 31 juli 18.00 uur kunt u geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort aan de balie doen. Dat komt door de introductie van de nieuwe Nederlandse identiteitskaart in het systeem. Houd hier rekening mee. Maak op tijd een afspraak voor een andere datum.

Proef nieuwe apparatuur

De gemeente doet een proef met nieuwe apparatuur bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Van 20 juli tot en met 6 augustus in stadswinkel Centrum en van 9 augustus tot en met 27 augustus in stadswinkel IJsselmonde. Meer informatie leest u in de folder

Afspraak maken

U maakt online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Bezorgen paspoort

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen wij tijdelijk gratis uw paspoort.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw paspoort aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw paspoort af tijdens de openingstijden bij de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. De openingstijden vindt u op de pagina stadswinkels en openingstijden. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Let op: Paspoorten die in de overige stadswinkels zijn aangevraagd, worden thuisbezorgd.

Voorwaarden voor het aanvragen van een tweede paspoort

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een 2e paspoort aan te kunnen vragen. U kunt geen 3e paspoort aanvragen. Een 2e Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

Spoedaanvraag tweede paspoort

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waarvoor een visum verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Soort aanvraag 2021
Voor personen vanaf 18 jaar € 74,70
Voor personen tot 18 jaar € 56,50
Extra kosten spoedprocedure € 50,90

U dient de aanvraag persoonlijk in en neemt mee naar de balie:

 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • U moet de noodzaak van een tweede paspoort aantonen. Bijvoorbeeld met:
   - een originele verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat u conflicterende landen moet bezoeken of landen waarvoor een
  visumplicht geldt  
   - een uittreksel van de Kamer van Koophandel
   - uitnodigingen van buitenlandse bedrijven
   - correspondentie met zakelijke contacten
   - vergelijkbare documenten die aantonen dat u een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen
 • Als de aanvrager onder curatele staat, moet de curator (schriftelijk) toestemming verlenen.

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring (pdf) dat de (beide) ouder(s)/gezaghouders toestemming geven
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige (ook als het een baby is) aanwezig zijn

U kunt het nieuwe tweede paspoort 5 werkdagen na aanvraag afhalen.

U heeft een tweede paspoort nodig voor zakelijke, beroepsmatige of privé-redenen:

 • U bezoekt regelmatig diverse landen. De stempels in uw paspoort van al bezochte landen kunnen problemen geven bij de toelating in een ander land (conflicterende landen)
 • U reist regelmatig naar verschillende landen waarvoor een visum nodig is. Als u door de visumaanvraag niet op tijd over uw paspoort kunt beschikken, kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Let op: als u vaak naar het buitenland reist, dan kunt u naast een gewoon of tweede paspoort een zakenpaspoort aanvragen met meer ruimte voor visa en stempels. Het tweede paspoort kan ook een zakenpaspoort zijn.

Naast het (eerste) paspoort en tweede paspoort mag men ook een Nederlandse identiteitskaart bezitten.

 • U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam
 • U bent in het bezit van een Nederlands nationaal paspoort of zakenpaspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is
 • U kunt de noodzaak van een tweede paspoort aantonen
 • Uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.