Onderscheidingen
Gepubliceerd op: 12-05-2020
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/onderscheidingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdammers die bijzondere activiteiten doen voor de stad, verdienen het om onderscheiden te worden. Op deze pagina vindt u alle informatie over de onderscheidingen die de gemeente aanbiedt.

Een onderscheiding voor bijzonder vrijwilligerswerk of buitengewone verdiensten voor de stad. De gemeente heeft voor deze verdiensten verschillende onderscheidingen.  

Ook tijdens corona kunt u mensen voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding. De gemeente zoekt in overleg naar een passende manier om de onderscheiding uit te reiken.

De Johan van Oldenbarnevelt-penning wordt toegekend aan personen die bijvoorbeeld in de wetenschap, economie, kunst en cultuur, bestuur enzovoort een grote internationale reputatie hebben opgebouwd. Hun inspanningen zijn (mede) ten goede gekomen aan de Rotterdamse samenleving. De onderscheiding wordt maximaal één keer per jaar uitgereikt na een unanieme beslissing van het college. Bij de bronzen penning hoort de Van Oldenbarneveltspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding.

De Wolfert van Borselenpenning wordt toegekend aan personen die onbezoldigd, naast hun hoofdfunctie, in leidinggevende functies op verschillende terreinen, minimaal 10 jaar activiteiten hebben verricht voor (een deel van) de Rotterdamse samenleving. Bij de zilveren penning hoort de Wolfert van Borselenspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding.

De Johan van der Veekenplaquette wordt toegekend aan personen die zich minimaal 10 jaar in één of meerdere leidinggevende functie(s) vanuit hun hoofdfunctie en/of nevenfuncties op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse economie. Bij de plaquette hoort de Johan van der Veekenspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding.

De stadspenning ‘Rotterdammert’ wordt toegekend aan professionals die zich beroepshalve intensief hebben ingezet voor de gemeente en/of haar inwoners. Kwalificaties als ‘bruggenbouwer’, ‘visionair’ of ‘charismatisch leider met opvallende prestaties’, zijn kenmerkend voor de toekenning van deze penning. De onderscheiding wordt alleen toegekend bij unanieme beslissing van het college.

De Cultuurpenning wordt één keer per jaar toegekend aan een persoon die op cultureel gebied een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Een commissie van deskundigen draagt jaarlijks drie kandidaten voor aan de wethouder van cultuur. De keuze van de wethouder wordt voorgelegd aan het college.

De uitreiking van de Cultuurpenning vindt plaats tijdens de opening van het nieuwe culturele seizoen: ‘24 uur Cultuur’. Bij de penning hoort de Cultuurspeld als draagbaar onderdeel van de onderscheiding. Aan de penning hangt ook een geldbedrag van 5.000 euro voor een project van de winnaar dat in zijn of haar sector van belang is.

De Doro Siepelprijs wordt jaarlijks bij de opening van het culturele seizoen uitgereikt aan een Rotterdamse culturele organisatie of persoon die zich inspant voor het aantrekken van nieuw publiek. De onderscheiding draagt bij aan de bevordering van cultuurparticipatie door Rotterdammers die van huis uit niet of nauwelijks gebruik maken van de Rotterdamse culturele voorzieningen.

De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een bijbehorend wisselobject. Een jury draagt een kandidaat voor aan het college. Met de prijs wordt het gedachtegoed van de naamgever van de prijs, voormalig directeur van Theater Zuidplein, levend gehouden.

De Erasmusspeld wordt toegekend aan personen die zich op sociaal, cultureel, economisch, enzovoort gebied op vrijwillige basis (minimaal 10 jaar) verdienstelijk hebben gemaakt voor (een deel van) de Rotterdamse samenleving.

De Rotterdamse Reus is een onderscheiding voor kinderen of jongeren tot en met 27 jaar (zowel individuen als groepen) die zich op eigen initiatief belangeloos inzetten voor inwoners van Rotterdam. Het kan ook zijn dat ze een uitzonderlijke prestatie leveren of hebben geleverd voor de samenleving of de stad en daarmee een voorbeeld zijn voor anderen.

Gebiedsonderscheidingen

De gemeente reikt ook gebiedsonderscheidingen uit voor personen die minimaal 5 jaar vrijwilligerswerk verrichten in een bepaald gebied in Rotterdam. Dit hoeft niet het gebied te zijn waarin deze persoon woont.

Iemand voordragen

U kunt iemand voordragen voor een onderscheiding. Op de pagina Gemeentelijke Onderscheidingen vult u het voorstelformulier in. Hier vindt u ook de voorwaarden. Het is vooraf goed om te weten dat u geen personen voor een specifieke onderscheiding kunt voordragen. Burgemeester en Wethouders bepalen of en zo ja welke onderscheiding wordt toegekend.

Lintjes

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding ‘Lintje’? Lees dan eerst alle informatie op de website Lintjes.nl en neem daarna eerst contact op met de gemeente waar de persoon die u wilt voordragen woont.  

Op de pagina Koninklijke Onderscheidingen vindt u meer informatie en de link naar het aanmeldformulier van de KNO.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de Rotterdamse of Koninklijke onderscheidingen, neemt u contact opnemen met de afdeling Externe Betrekkingen en Stadhuis via onderscheidingen@rotterdam.nl of het gemeentelijk servicenummer 14 010.