Tozo
Gepubliceerd op: 18-03-2020
Geprint op: 01-12-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de coronasteun. Daarom is de Tozo per 1 oktober 2021 gestopt. U kunt geen Tozo-uitkering en -lening bedrijfskapitaal meer aanvragen.

Op deze webpagina vindt u nog de informatie over de definitieve afhandeling van Tozo-aanvragen. Heeft u een brief ontvangen om uw inkomsten uit eigen bedrijf voor Tozo 5 door te geven? Ga dan naar Tozo inkomsten uit bedrijf.

Heeft u toch nog financiële ondersteuning nodig? Dan kunt u een Bbz-uitkering aanvragen. Kijk op www.rotterdam.nl/bbz voor informatie, veelgestelde vragen en het aanvraagformulier.

Heeft u vragen over Tozo?

Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat.

Veelgestelde vragen

U hoeft de uitkering niet terug te betalen. Belangrijk hierbij is wel dat u altijd de juiste informatie gaf, ook als u de uitkering al ontving. Dit is op grond van artikel 17 van de Participatiewet. U was verplicht om veranderingen over uw inkomen door te geven voor de maanden dat u Tozo ontving, bijvoorbeeld als u werk in loondienst had gevonden of een andere uitkering ontving. Veranderingen in uw privé- of woonsituatie moest u ook doorgeven, bijvoorbeeld als u ging samenwonen. Misschien moe(s)t u door deze veranderingen de uitkering of een deel ervan later terugbetalen.

Had u inkomsten uit eigen bedrijf tijdens de uitkeringsperiode? Of had u meer of minder inkomsten uit eigen bedrijf dan u opgaf in uw aanvraagformulier? U ontving na afloop van Tozo 1, 2, 3 en 4 een brief waarin we u vroegen om de definitieve inkomsten door te geven. Daarna is de definitieve hoogte van uw uitkering berekend.

Ontving u Tozo 5? In oktober kreeg u een brief hierover. Houd er rekening mee dat u eventueel iets terug moet betalen als u meer inkomsten had.

Ontving u een bericht van de gemeente Rotterdam met het verzoek de Verklaring Inkomsten uit eigen bedrijf voor Tozo 4 in te vullen? Voordat u de verklaring gaat invullen, berekent u per maand uw inkomsten uit eigen bedrijf. U kunt dit doen met behulp van het stappenplan op de pagina Tozo inkomsten. Hier vindt u ook een link naar het formulier en veelgestelde vragen over dit onderwerp. Heeft u hulp nodig bij het berekenen van uw inkomsten uit uw eigen bedrijf? Zoek dan hulp van iemand in uw omgeving, uw boekhouder of administratiekantoor.

Heeft u Tozo ontvangen en bericht gekregen dat u geld terug moet betalen aan de gemeente? Of heeft u niet het hele bedrag van uw lening voor bedrijfskapitaal nodig? Dan vragen we u om het bedrag binnen 6 weken terug te betalen. Hiervoor ontvangt u een acceptgiro.

U kunt het bedrag ook zonder acceptgiro direct storten op NL 31 INGB 0000 0559 16 t.n.v. Gemeente Rotterdam Werk en Inkomen. Zet het kenmerk dat op uw beschikking staat erbij. Zet er ook bij waar het teruggestorte bedrag voor bedoeld was: Tozo 1, 2, 3, 4 of 5 of lening bedrijfskapitaal Tozo 1, 2, 3, 4 of 5.

Lukt het u op dit moment niet om het (hele) bedrag terug te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Stuur hiervoor een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • of het om een uitkering Tozo 1, 2, 3, 4 en/of 5 gaat
 • welk bedrag u terug moet betalen
 • in hoeveel termijnen u terug kunt betalen.

U kunt ook bellen naar 14 010.

U vindt meer informatie in de Toelichting uitkeringsspecificatie Tozo. Op pagina 2 staat welke gegevens wel of niet meetellen als inkomen voor uw Tozo-aanvraag.

Wilt u nog wijzigingen over uw Tozo 5 doorgeven? Stuur dan een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • dat het om Tozo 5 gaat
 • of het om een uitkering levensonderhoud en/of een lening bedrijfskapitaal gaat
 • per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.

U kunt geen wijzigingen in inkomsten uit eigen bedrijf aan ons doorgeven. U ontvangt van ons een brief waarin we u vragen om deze inkomsten door te geven. Heeft u al een uitbetaling gekregen voor uw Tozo en heeft u weer inkomsten? Dan moet u misschien (een gedeelte van) de Tozo-uitkering terugbetalen.

Verandert uw rekeningnummer waarop de Tozo werd uitgekeerd? Geef dit door via een e-mail aan rbz.wi@rotterdam.nl. Zet er het volgende in:

 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • dat het om Tozo 5 gaat
 • of het om een uitkering levensonderhoud en/of een lening bedrijfskapitaal gaat
 • per wanneer de verandering ingaat of is ingegaan.

Lees in deze informatie van de Rijksoverheid (pdf) welk inkomen wel en niet meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken.

Bij uw aanvraag heeft u bepaalde gegevens opgegeven. Zoals uw gezinssituatie, te verwachte inkomen of verwachte inkomsten uit eigen bedrijf gedurende de periode. Elke gezinssituatie heeft een ander bedrag. De Rijksoverheid heeft deze bedragen vastgesteld. De bijstandsnormen vindt u in dit bericht van de Rijksoverheid.

U ontving een uitkeringsspecificatie. Daarin staan de inkomsten die u heeft opgegeven. U ziet daarin ook welke opgegeven inkomsten en eventueel ontvangen voorschot(ten) verrekend zijn.

Onder aan de beschikkingsbrief vindt u de link of het adres waar u uw bezwaar kunt indienen. Maak digitaal bezwaar, als dat kan.

Ondernemers die niet in Rotterdam wonen, maken bezwaar bij hun eigen gemeente. Woont u in Rotterdam? Kijk dan op Bezwaar maken bij de gemeente Rotterdam.

Ja. U moet deze lening terugbetalen. Het rentepercentage is 2% per jaar. Tot januari 2022 hoeft u niet af te lossen. Van 1 januari tot en met 31 december 2021 berekenen we geen rente. U bouwt dus geen hogere schuld op. Heeft u een partner? Dan is uw partner medeaansprakelijk voor het terugbetalen. Vroeg u na 1 januari 2021 een lening bedrijfskrediet aan? Ook dan begint u na 1 januari 2022 met afbetalen. U ontvangt of ontving daarover een brief van ons.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 4 november 2021.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen via 14 010. Of stuur een e-mail naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur
 • op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden.

Heeft u vragen over de Bbz-uitkering levensonderhoud? Kijk op www.rotterdam.nl/bbz of bel met 010 - 433 96 00, kies 1.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen.