Staat van de Jeugd
Gepubliceerd op: 07-03-2017
Geprint op: 18-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/staat-van-de-jeugd/
Ga naar de hoofdinhoud

De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. In deze monitor zijn ruim 300 cijfers samengebracht.

In Rotterdam zijn meer dan 200.000 kinderen en jongeren jonger dan 27 jaar. Daarmee is Rotterdam een jeugdige stad. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien in deze stad. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is niet alleen goed voor de jeugd, maar ook voor Rotterdam.

Het doel van het Rotterdamse jeugdbeleid is dat kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder opgroeien in de stad.

In de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen beschermende factoren en risicofactoren een belangrijke rol. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld goede schoolprestaties, participatie en sociaal-emotionele vaardigheden. Risicofactoren zijn bijvoorbeeld crimineel gedrag, psychosociale problemen, opvoedonzekerheid bij ouders en schooluitval. Het Rotterdamse jeugdbeleid is erop gericht om deze risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. Hierdoor groeien kinderen en jongeren kansrijker, veiliger en gezonder op. De factoren zijn vertaald in meetbare indicatoren die worden gemonitord in de Staat van de Jeugd. Deze monitor verschijnt jaarlijks

Staat van de Jeugd 2020

De Staat van de Jeugd 2020 (pdf) is de vijfde editie. Met vijfmaal een Staat van de Jeugd zien we trends. Hierdoor krijgen we een goed beeld van hoe het gaat met de ontwikkeling van de Rotterdamse jeugd. Met de meeste kinderen en jongeren gaat het goed. Onderwijsresultaten verbeteren sinds een aantal jaar, net als het aantal baby’s dat met een gezond gewicht ter wereld komt. Ook kampen minder kinderen thuis met armoede. Tegelijk laat deze Staat van de Jeugd ook zien waar minder of geen groei is. Zo zijn psychosociale problemen fors onder kinderen en jongeren en stabiliseert het aantal kinderen en jongeren met een gezond gewicht. De impact van de corona-crisis op het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen is nog niet zichtbaar in deze cijfers. Dit zien we naar verwachting terug vanaf de editie van 2021.

Cijfers zijn digitaal beschikbaar

De Staat van de Jeugd is beschikbaar in een digitale module. Deze module bevat data op gemeenteniveau en op gebieds- en buurtniveau. Waar kan, zijn verschillende jaren met elkaar vergeleken. Daarnaast kan de lezer zelf tabellen samenstellen.

Naast de digitale versie geeft de gemeente ook een publieksversie uit. Deze publieksversie bevat cijfers en interviews die de verhalen vertellen achter de cijfers. De ‘stemmen van de stad’ maken duidelijk dat opgroeien een gedeelde verantwoordelijkheid is van ouders, en van opa’s en oma’s, leraren, sportcoaches, jongerenwerkers, muziekleraren, politieagenten en vrijwilligers. En natuurlijk van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Staat van de Jeugd, mail dan naar jeugd@rotterdam.nl.