Taal in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taal/
Ga naar de hoofdinhoud

Ongeveer 90.000 Rotterdammers tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden.

De gemeente wil hier samen met partners in de stad iets aan doen. Zodat alle Rotterdammers kunnen meedoen in de maatschappij.

Om de doelen uit het beleidskader 'De Taalspiraal' te bereiken richt de gemeente zich op vier sporen:

 • taal en ontwikkeling
 • taal en gezondheid
 • taal en werk
 • taal en geld

Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe Beleidskader Taal De Taalspiraal vastgesteld. Dit is het plan waarmee de gemeente samen met partners in de stad de taalvaardigheid van Rotterdammers wil verbeteren. Er is hierbij aandacht voor alle leeftijden (van kinderen met een taalachterstand tot ouderen met onvoldoende digitale vaardigheden). Taaltrajecten vergroten de kansen van Rotterdammers die door een taalachterstand beperkingen ondervinden in hun leven. De trajecten zijn geen doel op zich, maar een middel voor deelnemers om een persoonlijk doel te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een baan vinden, met school communiceren of informatie van instellingen begrijpen.

 • Subsidie aanvragen bij de gemeente
  Op basis van het beleidskader ‘De Taalspiraal’ (2019-20022) kunt u subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling taal, rekenen en digitale vaardigheden
 • Subsidie aanvragen bij het Rijk (Tel mee met Taal)
  Op de website van Tel mee met Taal vindt u meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagmogelijkheden.

De gemeente Rotterdam is samen met de regio Rijnmond verantwoordelijk voor het realiseren van een goed educatieaanbod voor de bewoners van de regio. In het regionale programma basisvaardigheden vindt u een beschrijving van dit aanbod en de werkwijze van de regio.

Jaar van de Taal

Logo Jaar van de Taal 2021

2021 is in Rotterdam het Jaar van de Taal. Tijdens dit jaar brengt de gemeente laaggeletterdheid permanent onder de aandacht. Meer informatie vindt u op de pagina Jaar van de Taal.

Taal en gezondheid

Pillen

Taal speelt een grote rol bij gezondheidsverbetering. Taalachterstand leidt tot hoge kosten in de gezondheidszorg door bijvoorbeeld veelvuldig bezoek aan de huisarts, verkeerd medicijngebruik en beperkte gezondheidsvaardigheden. Lees meer.

Taal en werk

Vlaggen

Taal en werk zijn nauw met elkaar verbonden. Mensen met een taalachterstand hebben meer moeite om een baan te vinden en lopen een grotere kans hun baan te verliezen. Lees meer.

Taal en ontwikkeling

Een meisje speelt reuzenscrabble.

Voorkomen is beter dan genezen. De activiteiten uit het taalbeleid helpen te voorkomen dat ouders taalachterstanden doorgeven aan hun kinderen. Lees meer op de pagina Taal en ontwikkeling.

Taal en geld

Een man kijkt mee met een vrouw

De gemiddelde schuld van Rotterdammers is hoog. Hierbij speelt taalvaardigheid ook een belangrijke rol. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van problemen. Lees meer hierover op de pagina Taal en geld.

Taalcursussen

Rotterdammers die hun taalvaardigheden willen verbeteren, kunnen diverse (gratis) taalcursussen volgen:

 • formele taaltrajecten die leiden naar een diploma
 • taalcursussen op het gebied van gezondheid, werk of ontwikkeling.

Alle taalcursussen zijn gratis en worden op verschillende locaties in de stad aangeboden. Kijk op beterintaal.nu voor het (gratis) aanbod in Rotterdam.

Vanwege de coronamaatregelen vinden op dit moment de meeste taalactiviteiten online plaats. Zie bijvoorbeeld:

Het taalaanbod in Rotterdam is zeer divers. Naast het taalaanbod van de gemeente zijn er veel organisaties in de stad die taalactiviteiten en taalcursussen aanbieden.

Let op: de gemeente geeft geen garanties over de kwaliteit of de beschikbaarheid van alle taalactiviteiten. Vanwege de coronamaatregelen bieden veel aanbieders hun lessen nu online aan. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met de taalaanbieder bij wie u een cursus wilt doen.

Als u een uitkering krijgt en een taalcursus wilt volgen, dan moet u dit bespreken met uw werkconsulent of activeringscoach.

Taal en inburgering

Meer weten over taal en uw inburgering? Kijk dan op de webpagina over Taal en inburgering. Bent u vanaf 1 januari 2013 verplicht om in te burgeren (inburgeringsplichtig)? Dan kunt u met uw vragen terecht bij DUO. Was u voor 1 januari 2013 al verplicht om in te burgeren? Stel dan uw vragen aan Inburgering010 (voorheen Taalplein), telefoonnummer 010 - 498 45 20. Of stuur een e-mail naar inburgering010@rotterdam.nl.

Taalverhalen

Laat u inspireren door de verhalen van ervaringsdeskundigen, professionals en organisaties. Wilt u net als zij aan de slag met laaggeletterdheid? Lees dan het blok 'Meer informatie' onderaan deze pagina.

In GeenPunt, de Rotterdamse taalglossie, leest u artikelen over het belang van taal en over hoe leuk taal kan zijn. Ook taalmoeilijkheden komen aan bod, net als manieren om daar werk van te maken. We zouden kunnen denken dat taalbeheersing vanzelfsprekend is, maar niets is minder waar. Veel (voor)leesplezier.

Dichter Derek Otte was van 2017 tot en met januari 2019 stadsdichter van Rotterdam. In deze periode heeft hij zich volop ingezet voor een taalvaardiger Rotterdam.

Dereks grote sociale betrokkenheid is de basis van zijn eigen televisieserie: Ken Je Kijken, Dereks Rotterdam. Elke aflevering staat een ander thema centraal. In alle afleveringen is er aandacht voor taal als belangrijk middel om mee te kunnen doen en dingen te bereiken.

De eerste aflevering is uitgezonden door TV Rijnmond in de Week van de Alfabetisering 2019. In januari en februari 2020 werd de serie opnieuw uitgezonden op Open Rotterdam. In de eerste aflevering, die in het teken staat van taal, spreekt Derek met twee taaldeskundigen. Saïd El Haji is schrijver en taaldocent en kent alle kanten van de taalmedaille. Ria Schaper kon tot een paar jaar terug amper lezen en schrijven, zij vertelt hoe ze daar verandering in bracht.

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven roept de gemeente Rotterdammers op om samen beter in taal te worden.

Lees meer over de vorige editie van de Week van Lezen en Schrijven in het bericht Week van lezen en schrijven (Archiefweb, september 2020). Of bekijk het filmpje van de startbijeenkomst in de Centrale Bibliotheek:

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

 • ga langs bij een VraagWijzer in uw gebied
 • bezoek het Taalpunt op de eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek (Hoogstraat 110)
 • bel met 14 010
 • stel uw vraag via taal@rotterdam.nl