Preventie alcohol en drugs
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/alcohol-drugs/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat blijkt uit de resultaten van de programma’s Drugs & Alcohol I en II.

Dit is dan ook de reden dat de gemeente tot 2022 deze positieve koers vasthoudt met het nieuwe Preventie- en handhavingsplan Alcohol & Drugs 2019-2022.

Cijfers

Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren in Rotterdam is in vergelijking met landelijke cijfers flink lager. Enkele resultaten:

  • op het praktijkonderwijs en het mbo zien we een positieve trend; het drugs- en alcoholgebruik is flink gedaald. We zien echter wel een stijging in het middelengebruik op het vso
  • bingedrinken is onder Rotterdamse jongeren fors verminderd
  • sportverenigingen en avondwinkels houden zich steeds beter aan de regels van NIX18
  • horeca let beter op het niet doorschenken aan mensen die al onder invloed zijn
  • steeds meer ouders en andere Rotterdammers zijn het eens met de norm ‘onder de 18 jaar geen alcohol’.

Alle resultaten van het laatste programma 'Drugs en Alcohol II - Blijf helder' kunt u lezen in het digitale magazine Blijf Helder.

Preventie- en handhavingsplan Alcohol & Drugs 2019-2022

De gemeente houdt de ingezette koers van de voorgaande jaren vast en voert verbeteringen en verbreding door. Tot 2022 richt de gemeente zich met het nieuwe Preventie- en handhavingsplan weer op jongeren tot en met 23 jaar en hun omgeving. Met als doel het voorkomen van problematisch alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Nieuw is de sterkere aandacht voor problematisch gamen en de aanpak gericht op het verminderen van gebruik onder studenten op het HBO en WO. Minder gebruik heeft onder andere een positieve invloed op de schoolprestaties, zorgt voor minder schoolverzuim en minder schooluitval. Minder gebruik zorgt ook voor een betere gezondheid, minder geweld en minder overlast. De gemeente zet in op minder gebruik onder leerlingen op het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger- en wetenschappelijk onderwijs (hbo en wo).

Meer informatie

Het vorige programma: Drugs en Alcohol II.