Getijdenpark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/getijdenpark/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende jaren komt er meer groen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Langs deze rivieren met eb en vloed ontstaat zo een aantrekkelijk en uniek landschap: het getijdenpark.

Video 'Getijdenparken' (september 2019)

Bij getijdenparken zie je het water twee keer per dag zo’n anderhalve meter stijgen en dalen. Dat komt door de open verbinding naar zee. Elk getijdenpark is anders en je kunt er van alles beleven. Zo kun je er bijvoorbeeld wandelen, hengelen, picknicken, vogels spotten en genieten van het uitzicht. Getijdenparken en -oevers bieden verkoeling tijdens hete zomers. De langzaam aflopende oevers zorgen voor golfbreking bij hoog water.

Unieke natuur

In sommige parken vind je natuur die verder nergens in Europa te zien is. Er groeien planten die het goed doen op de grens van zoet en zout water, zoals spindotterbloem en grote waterweegbree. Ook trekt het vele, soms bijzondere vogels aan, zoals lepelaars, kluten en visdiefjes. Vissen, zoals paling, zalm en stekelbaars vinden hier rust en voedsel.  

Programma

De getijdenparken en -oevers maken deel uit van het programma Rivier als getijdenpark. Hierin werken meer dan 15 enthousiaste organisaties samen. Het programma is opgenomen in het Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden (onderdeel van het nationale Deltaprogramma).

Rotterdam

Rotterdam is op dit moment bezig aan de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas:

Andere gemeenten

De gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk en Schiedam zijn ook bezig met (voorbereidingen voor de aanleg van) getijdenparken:

In de bocht van de Nieuwe Waterweg bij Maassluis worden plannen uitgewerkt voor een getijdenpark. Na bestudering van drie principes is, na afweging van wenselijkheid en haalbaarheid, gekozen voor een waterinwaartse langsdam in combinatie met een hoogwatergeul.

In Schiedam komen in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling op de oever en in het water. Zo zijn onder andere ligplaatsen voor de zeekadetten ingepast in het ontwerp.

De plannen voor buitenplaats Het Huys ten Donck bestaan uit herstel van de historische haven en herbouw van het ‘boothuys’. Daarna is het de bedoeling een getijdenpark op het voorterrein van Het Huys ten Donck aan te leggen, in samenhang met het gehele landgoed.

Het Zandrakpark is gelegen in het oosten van de gemeente Capelle aan den IJssel, aan de Hollandsche IJssel nabij het recreatiegebied Hitland. Dichtbij het park ligt de jachthaven van het Zandrak en er is een restaurant. De locatie is bij uitstek geschikt voor de aanleg van een getijdenpark. Er is onderzoek gaande hoe een getijdenpark de natuurwaarde en de beleving van het getij kan vergroten.

Bestaande riviergetijdengebieden

Er zijn al enkele groene gebieden die te maken hebben met eb en vloed:

Kansen voor onderwaternatuur

In Rotterdam kan nog veel meer worden gedaan om de natuur onder water een boost te geven, zo blijkt uit een studie gepubliceerd op 22 maart 2021. Doordat de Nieuwe Maas en de zee elkaar ontmoeten in deze havenstad, is Rotterdam een essentieel gebied voor trekvissen zoals de zalm, schelpdieren en bijzondere waterplanten. Met een keur aan soms kleine maatregelen kunnen we deze soorten nog meer de ruimte geven. De komende maanden wordt besloten welke maatregelen in deze gebieden kunnen worden toegepast. Zo wordt Rotterdam ook onder water weer een stukje wilder en natuurlijker.

Partners

EU LIFE logo

De partners die meedoen zijn het Wereld Natuur Fonds, het Zuid-Hollands Landschap, het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, EcoShape, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Capelle aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam en Schiedam, het Waterschap Hollandse Delta, ARK Natuurontwikkeling, advies- en ingenieursbureau TAUW en RiverArt, een kunstproject en cultuur-toeristische route langs de Nieuwe Maasrivieroevers die Rotterdam en Dordrecht verbinden.

Meer informatie

De getijdenparken worden mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie.