Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hoek-van-holland/
Ga naar de hoofdinhoud

Hoek van Holland, in de volksmond vaak kortweg 'de Hoek' genoemd, heeft ruim 10.000 inwoners. De meeste inwoners, de 'Hoekenezen', wonen in het dorp. Het gebied bestaat uit drie delen: het dorp, Rijnpoort en strand&duin.

De ligging is uniek: aan de Noordzee én aan het begin van de Nieuwe Waterweg - de poort naar Rotterdam, waar een regelmatige stroom zeeschepen koers zet naar de Rotterdamse haven.

Nieuws

Het Strandplein en de directe omgeving worden vernieuwd. Met het opknappen van de paden en wegen, het nieuwe metrostation en de aanleg van een 'ovonde' zorgt de gemeente voor een aantrekkelijke en goed bereikbare vierseizoenenbadplaats. De werkzaamheden starten op 18 oktober 2021 en zijn opgedeeld in vier fases.

Strandplein en Badweg

Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd.

Er zijn tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar op het grote parkeerterrein langs de Badweg door de plaatsing van het bouwdepot. Ook is er geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf de Badweg naar de Zeekant. De bevoorradingsroute voor de strandpaviljoens en winkels aan de Badweg/Zeekant via de Rivierkant blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik. Voor voetgangers blijven de restaurants, winkels en (strand)paviljoens wel bereikbaar.

Ovonde

Naast het vernieuwen van het Strandplein, leggen we ook een ovale rotonde (ovonde) aan. De kruising Badweg/Strandboulevard/Koningin Emmaboulevard is nu nog onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen loopt het verkeer hier nog wel eens vast. Door een ovonde aan te leggen, kunnen we het verkeer beter sturen en beter laten doorstromen. Zo maken we de kruising overzichtelijker en veiliger. We leggen de ovonde aan in vijf fases om de overlast te beperken. Het bouwdepot wordt geplaatst op het parkeerterrein aan de Strandweg. Er zullen daarom tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar zijn. We zorgen ervoor dat we voldoende loopruimte vrijhouden, zodat de restaurants bereikbaar blijven. Het bestemmingsverkeer naar de Koningin Emmaboulevard zal tijdens de werkzaamheden aan de kruising van de Koningin Emmaboulevard met de Strandweg (in de buurt van Ina’s Snackpaleis) omgeleid worden.

Start van de werkzaamheden

De werkzaamheden voor het Strandplein starten op 18 oktober. De aanleg van de ovonde start eind oktober. Naar verwachting zijn de werkzaamheden klaar in het voorjaar van 2022. In principe wordt er gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Op vrijdag 3 september bezochten diverse fractievoorzitters van de gemeenteraad, op uitnodiging van de Gebiedscommissie van Hoek van Holland, het gebied. De Gebiedscommissie (hierna afgekort tot GC) wilde graag de belangen van Hoek van Holland duidelijke uitdragen en wilde de fractievoorzitters laten weten hoe ze denken over de nieuwe ontwikkeling op het bestuurlijke vlak na de volgende raadsverkiezingen: de Wijkraad.

Voorstelrondje

Om even wat meer over elkaar te weten te komen en het ijs te breken werd er gestart met een kort voorstelrondje. Direct gevolgd door het rondgaan van art impressies van het strandstation en het metro tracé, inclusief tunnelbak tot aan metrostation Hoek van Holland haven. Daarna vertrok het gezelschap per touringcar klaar door het gebied.

Metro

Bij de strandboulevard werd gesproken over de verlening van de metro tot aan het strand, die schril afsteekt tegen de omgeving met slechtonderhouden en de gedateerde weg. Aan het eind van de boulevard werd gestopt bij de overvolle camper parkeerplaats. Wens van de Hoekse GC is om deze onder andere te voorzien van een servicepunt voor het lozen van grijs water en toiletcassettes.

Bij de ingang/uitgang van de metrotunnelbak werd de, naar mening van de GC levensgevaarlijke overweg in de strandweg bekeken en werd toegelicht wat de daadwerkelijk situatie wordt als de metrotreinen met 80 km. per uur uit de tunnel komen en de overweg op stranddagen vele keren per uur dicht moet. Alle auto’s, fietsers en voetgangers moeten deze overweg passeren. De raadsleden waren zichtbaar onder de indruk en sommigen gaven aan daar alsnog vragen over te willen stellen.

Brinkplein

De volgende stop was het Brinkplein. Bij het bord met de aankondiging van de bebouwing van de Langeweg konden de raadsleden een heel positief verhaal horen, want na jaren van tegenslagen worden daar nu 150 prachtige appartementen gebouwd.  Op het Brinkplein werd er kort een presentatie gegeven over de, op korte termijn, te realiseren veranderingen/aanpassingen. De raadsleden waren het met de GC eens dat het huidige Brinkplein een wat sneue uitstraling heeft en niet echt een lokkertje is voor de bewoners/passanten/recreanten/toeristen. Ook begrepen de raadsleden nu ook veel beter dat de verbinding tussen strand, dorpskern (winkelgebied) en natuur/ruimtelijke kwaliteit (onder andere de polders) op geen enkele wijze logisch aansluit en mensen nieuwsgierig maakt.      

Oranjebonnen

De route vervolgt over de Bonnenweg richting de Bonnenpolder. De raadsleden geven aan het met de GC eens te zijn dat er een oplossing moet komen voor de Bonnenweg. Vooral omdat de Bonnenweg, wanneer het bestemmingsplan Oranje Bonnen wordt vastgesteld, de enige overbleven ontsluitingsweg is voor fietsers, voetgangers en ruiters waarbij je niet door het gebied van natuurbergraven Nederland hoeft te gaan. De raadsleden gaven aan dat, nu ze de situatie met eigen ogen gezien en ervaren hadden, zij overwegen een motie over de Bonnenweg in te dienen.

De GC gaf op haar beurt aan daar heel blij te zijn en dat de motie het standpunt van de GC echt zou ondersteunen.

Na een korte uitleg over waar wat nu eigenlijk komt reed het gezelschap snel door langs bedrijventerrein oost naar 'de Oranjeheuvel' in de Oranjepolder. Kort toegelicht waar het zonnecollectorenpark is bedacht en vervolgens via de Hoeksebaan naar de parkeerplaats bij de Rechtestraat. Hier hadden de raadsleden een mooi overzicht over het recreatieoord.

Strand

Omdat de raadsleden uitvoerig geïnformeerd wilde worden over alles wat er in Hoek van Holland gebeurt liep het bedachte programma aardig uit. Om toch een wat meer uitvoerige presentatie te kunnen geven over de wensen die de GC heeft, bijvoorbeeld over hoe het totale strand integraal en in samenhang ontwikkeld zou moeten worden, werd lopend over het strand naar het strandpaviljoen gelopen.

Voorafgaand aan de geplande barbecue benadrukt technisch voorzitter Peter Stok het belang van burgerparticipatie en vertelt de raadsleden dat de GC zich zorgen maakt over alweer een wijziging in het besturen van de gebieden zoals Hoek van Holland. Het plan van de gemeente is dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen de gebiedscommissies verdwijnen en plek zullen maken voor een zogenaamde Wijkraad.

De raadsleden gaven aan dat ze de zorg over de verandering en mogelijke vermindering van bevoegdheden van de Wijkraad in plaats van een Gebiedscommissie begrepen.

De fractievoorzitters beloofden dat zij er alles aan zouden doen om te zorgen dat er in de gebieden zoals Hoek van Holland een meer robuustere bestuursvorm moet komen. Inclusief een set van bevoegdheden en boter bij de vis in de vorm van budgetten.

Vervolgens kreeg Ton van Anraad het woord over de stand van zaken 'Visieontwikkeling recreatieoord'. Voordat hij kort op de inhoud inging bedankte hij namens de GC van Hoek van Holland de raadsleden voor de moedige en inspirerende wijze van handelen. 'Het via een motie opdracht geven aan een gebiedscommissie om niet alleen de participatie te verzorgen maar ook, in samenwerking met de Recreanten Advies Raad+ Hoek van Holland, met een alternatief te komen. De Toekomstvisie getuigt van lef en is een voorbeeld van hoe burgerparticipatie zou moeten gaan. Laten we in dit geheel ook de wethouders niet vergeten het volledig terugnemen van een collegevoorstel vergt moed zeker wanneer dat ook nog gepaard gaat met een welgemeend excuus', aldus Van Anraad.

Conclusie

Nadat kort de stand van zaken werd besproken, is de conclusie: We zitten geheel op een lijn en de deadline die voor het leveren van de gezamenlijke visie is bepaald wordt zo goed als zeker gehaald (eind september), aldus de Gebiedscommissie.  De raadsleden spreken hun dank uit hadden voor de geweldige rondleiding en toelichting.

De GC is ontzettend blij met de grote opkomst en de duidelijke interesse die getoond werd. Dit smaakt naar meer!

Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis ook op de stranden opleverde hebben inspecteurs geconstateerd dat het dit jaar weer iets schoner is geworden op de stranden. Men was bang dat door het aanbieden van afhaalmaaltijden door de paviljoens meer afval van deze verpakkingen terecht zou komen op de stranden. Er is gebleken dat zelfs onder deze omstandigheden het strand bijzonder schoon was. Er ligt ook nauwelijks plastic op het strand. Dit komt omdat veel strandtent-eigenaren koplopers zijn op het gebied van natuurlijke verpakkingen.

Strandverkiezingen

Elk jaar is er een ‘Schoonste Strand’ verkiezing. Dit is een belangrijk manier om de Nederlandse kust mooi te houden. De verkiezing en daarbij behorende strandinspecties worden in opdracht van Rijkswaterstaat georganiseerd door Strand Nederland. Gemeentes en ondernemers die zich inzetten voor een schoon strand kunnen met deze verkiezing sterren verdienen. Dit jaar scoorde Hoek van Holland op alle onderdelen uitstekend en kreeg 4 van de 5 sterren en een dikke 8.7 als gemiddeld rapportcijfer.

Waardering

Voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam die het gehele jaar bezig zijn met het schoon maken en schoonhouden van het strand van Hoek van Holland, is dit een welverdiende waardering. Frank van Rij is teamleider Reiniging in Hoek van Holland en vertelt dat hij en zijn team aangenaam verrast waren toen ze te horen kregen dat het strand met 4 van de 5 sterren beoordeeld is. ‘Dankzij alle inspanningen van het team hebben we dit bereikt en daar zijn we heel erg blij mee. Dit is een hele prestatie en daar hebben we met elkaar ontzettend hard voor gewerkt, dus ik ben enorm trots op mijn team.’

 

Impressie van het Strandplein bij de nieuwe metrohalte van de Hoekse lijn.

De gemeente Rotterdam heeft aannemer Boskalis uit Rotterdam aangewezen als winnaar van de aanbesteding voor vernieuwing van het Strandplein, in Hoek van Holland.

Boskalis zal naar verwachting 4 oktober 2021 beginnen met de aanleg van het Strandplein. Het Strandplein maakt onderdeel uit van de Hoekse Lijn. De metroverbinding tot aan het strand. Het versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming.

Aanbesteding

Voor de aanbesteding van het Strandplein zijn vijf partijen geselecteerd om een aanbieding te doen. Naast de prijs waren de stikstofuitstoot en de bouwlogistiek de belangrijkste criteria voor de gunning.

De beoordelingscommissie beoordeelde de inzending van Boskalis als beste. De stikstofemissie was de laagste van alle inzendingen, waarbij 92% ten opzichte van de referentie zal worden bespaard. Dit wordt bereikt door inzet van elektrische machines en stikstoffilters op het zware materieel. De reductie van stikstof is belangrijk, zo wordt de natuur in het omliggende duingebied beschermd.

Verder komt Boskalis ook goed tegemoet aan de uitgangspunten om de bereikbaarheid voor belanghebbenden, zoals ondernemers, leveranciers en bezoekers, te waarborgen tijdens de bouw.

Nieuw gezicht

Het Strandplein is het eindplein van Metro aan Zee. Het plein en de directe omgeving krijgen een nieuw gezicht. Het is voor Nederland uniek dat je straks uit de metro stapt en direct op het strand staat. Daarom is gekozen voor een plein met hoge kwaliteit. Hoofdonderdeel van het plein is een groot betonnen zitelement met plekken om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. De nieuwe pleinvloer bestaat uit een mix van zandkleurige tegels en donkergrijze stroken van Chinees natuursteen. In het speelse patroon zie je de dynamiek terug van eb en vloed, het komen en gaan van bezoekers en het rondstuivende zand. Het strand en de duinen lopen op natuurlijke wijze over in het plein, zodat het landschap alle aandacht krijgt.

Nu de gunning definitief is, kunnen de gemeente en Boskalis aan de slag met de aanleg. Het is de ambitie om het Strandplein in april 2022, rond Pasen, op te leveren.

Nieuw toeristische perspectieven

De komst van Metro aan Zee, de Hoekse Lijn tot aan het strand, een nieuw station nabij het strand, een heringericht plein en de aanpak van onder meer wegen en paden, versterkt Hoek van Holland als toeristische en recreatieve bestemming. De metrolijn tot aan zee zal het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, de bereikbaarheid van de regio verbeteren en het toerisme een impuls geven.

Begin oktober start aannemer Van der Werff Infra BV met de bouw van een 'ovonde', een ovale rotonde. De ovonde vervangt de kruising Badweg/Strandweg.

De gemeente Rotterdam heeft aannemer Van der Werff uit vijf partijen als beste geselecteerd. Deze aannemer houdt het meest rekening met de uitstoot van stikstof. Dit is belangrijk omdat de bouw plaatsvindt dichtbij een beschermd natuurgebied.

Start voorbereidingen

In augustus 2021 start de aannemer met het plaatsen van paddenschermen en paddenroosters. Hierdoor kan de rugstreeppad niet op het bouwterrein komen. Begin oktober starten dan de eerste werkzaamheden voor de ovonde. Begin april 2022, vlak voor de start van het badseizoen, is de ovonde klaar.

Druk verkeer

Het kruispunt dat er nu ligt is erg onoverzichtelijk en leidt op drukke dagen tot verkeersopstoppingen. De aanleg van Metro aan Zee en de spoorwegovergang is een mooie kans om meteen de verkeersveiligheid te verbeteren en het verkeer beter te sturen. Hier helpt de ovonde ook aan mee. In het midden van de ovonde komt een groen eiland in de sfeer van het omliggende duinlandschap.

De Hoekse Lijn, een voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De werkzaamheden liepen een lange vertraging op. De metro tot aan Hoek van Holland Haven werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het spoor ruim één kilometer te verlengen tot aan het strand. Daar komt ook een nieuw metrostation. Naar verwachting rijdt de metro vanaf 2022 tot aan het strand. Lees verder op Rotterdam.nl/hoekselijn.

Nieuwsarchief

De gouden klok wordt op de juiste plek gehangen.

Vlak bij zee in Hoek van Holland krijgt het nieuwe metrostation Strand vorm. Ook bij station Haven zit de vaart erin. De Plint met de algemene ruimtes is bijna klaar. De feestelijke opening laat nog even op zich wachten, maar de gouden klok hangt sinds 1 juli te glimmen. 

Waar bestaat De Plint nu eigenlijk uit?

Dit zijn de algemene ruimtes aan de zuidzijde van het station Hoek van Holland – Haven. Hierin vind je de fietsenstallingen, een commerciële ruimte, Rotterdam Tourist Information en RET-ruimtes. Nu de gemeente Rotterdam het werk aan De Plint heeft afgerond, is door de projectorganisatie Metro aan Zee de afbouw van metrostation Haven gestart. 

‘De aannemer is bezig met de laatste loodjes. Hij levert het gebouw voor de bouwvak op’, vertelt projectleider Petra Neiden. ‘Naast de klok is ook het straatmeubilair op het voorplein geplaatst. De bomen volgen in het najaar, in het plantseizoen.’

De eerste ‘bewoner’ zit inmiddels in de Plint: Rotterdam Tourist Information. Wie vult de andere plekken? ‘De horecaruimte gaat binnenkort in de verkoop. Er zijn al verschillende belangstellenden met interessante plannen. Ook komen er openbare (fiets)voorzieningen en plek voor deelmobiliteit. Hoe en wat precies onderzoeken we nog. De RET volgt zodra Metro aan Zee rijdt.’  

Meer informatie

Wilt u meer weten over de voortgang van Metro aan Zee? Kijk op de website hoekselijn.mrdh.nl. Daar kunt u ook drone-beelden bekijken. In het voorjaar van 2022 is de metro klaar voor testen en proefrijden.

Heeft u vragen? Bel 010 - 489 43 34 of mail naar acv.langeveld@rotterdam.nl

De gemeente werkt samen met Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en Humanitas aan een plan voor een modern woonzorgcentrum in het Lemairepark. Met dit nieuwe woonzorgcentrum, dat ook het huidige Bertus Bliekhuis vervangt, Breidt het aantal verpleeghuisplaatsen in het dorp uit. Bij en rondom het zorggebouw zijn woningen gepland en komt een vernieuwd park. Zo ontstaat een nieuwe, groene buurt die past bij de rest van de Hoek.

De Hoek blijft bereikbaar

Er groeit iets moois in Hoek van Holland. De gemeente bouwt op tal van plekken aan de toekomst van het dorp als levendige vierseizoenenbadplaats. Zo krijgt Metro aan Zee steeds meer vorm en is metrostation Haven al vergevorderd. Een verkeerscirculatieplan draagt eraan bij dat De Hoek bereikbaar blijft voor bewoners, bezoekers en de hulpdiensten, nu en in de toekomst. 

'Het woord circulatieplan zegt het al: we leiden het verkeer rond', legt projectleider Peer Cox van de gemeente uit. 'Strandgasten verwijzen we via de Maasdijk/N220 naar de kust. Die route brengt ze vanzelf langs alle parkeerplaatsen. Vertrekkend verkeer kan over de Maasdijk of de Hoeksebaan het dorp uit. De hulpdiensten kunnen bij incidenten van beide routes gebruikmaken.'

Slimme techniek

Slimme hulpmiddelen bevorderen de doorstroming van het verkeer. 'Een Dynamisch Route Informatie Paneel bij de Tweepleinenweg neemt automobilisten bij de hand en kan ze zelfs adviseren niet door te rijden als alle parkeerplaatsen vol zijn. Op vijf belangrijke kruispunten staan verkeerscamera’s. De collega’s in de Verkeersregiekamer kunnen hiermee de verkeerssituatie in de gaten houden en zo nodig tijdig ingrijpen en het verkeer via een andere route omleiden. En nog een voorbeeld: we gaan parkeerverwijzing gebruiken, te beginnen met de parkeerplaats aan de Badweg. Sensoren bij de toegang registreren de passerende auto’s; informatieborden op de Strandweg en de Strandboulevard geven aan of er nog parkeerplekken beschikbaar zijn en hoeveel.'

Zomerse dagen

Het strandseizoen staat voor de deur. Hoe blijft Hoek van Holland bereikbaar bij topdrukte? 'Op zomerse dagen geldt de Top Stranddag Regeling. We passen de maatregelen uit het circulatieplan dan vaker toe, zoals wegafsluitingen en verkeersregelaars die zorgen voor een verplichte rijrichting. De afgelopen jaren heeft dit prima gewerkt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook in 2021 ondanks alle bouwprojecten de verkeershinder beperkt blijft.'

De Hoekse Lijn, een voormalig treinspoor, is omgebouwd naar een metrolijn die in Schiedam Centrum direct aansluit op het metronet. De werkzaamheden liepen een lange vertraging op. De metro tot aan Hoek van Holland Haven werd in oktober 2019 in gebruik genomen. Momenteel worden voorbereidingen getroffen om het spoor ruim één kilometer te verlengen tot aan het strand. Daar komt ook een nieuw metrostation. Naar verwachting rijdt de metro vanaf 2022 tot aan het strand. Lees verder op Rotterdam.nl/hoekselijn.

Sinds vrijdag 2 april is de verkeerssituatie op de Badweg gewijzigd. Dit is nodig omdat de aannemer meer ruimte nodig heeft voor de bouw van het metrostation Hoek van Holland Strand. En voor de bouw van de betonnen wanden voor het toekomstige Strandplein. De hekken rond het bouwterrein staan hierdoor gedeeltelijk op het Strandplein. Hierdoor wordt de doorgang naar de Badweg erg smal. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers heeft de gemeente de volgende maatregelen getroffen:

 • Gemotoriseerd verkeer kan niet meer via de Badweg naar de Zeekant rijden.
 • Gemotoriseerd bestemmingsverkeer voor de Zeekant en de winkels aan de Badweg wordt vanaf vrijdag 2 april omgeleid via de Rivierkant naar de Zeekant. De omleidingsroute over de Rivierkant is geschikt voor verkeer in twee rijrichtingen.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel over de Badweg, via de strandslag, naar de Zeekant.
 • Strandgasten moeten hun auto op het grote parkeerterrein aan de Badweg plaatsen.
 • Lijnbus 611 en het bouwverkeer voor de metro mogen wel doorrijden op de Badweg.
 • Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden.
 • Voor doorgaande ‘snelle’ fietsers wordt een adviesfietsroute via het Noorlandsepad, Schelpweg en Rechtestraat aangegeven.

Deze situatie blijft zo tot begin oktober 2021. Dan start de gemeente Rotterdam met de aanleg van het Strandplein. Meer weten over de voortgang van Metro aan Zee? Kijk op hoekselijn.mrdh.nl. Daar kunt u ook dronebeelden bekijken. In het voorjaar van 2022 is de metro klaar voor testen en proefrijden.

De gemeente Rotterdam nodigt u uit om mee te denken aan een masterplan voor het dorpscentrum van Hoek van Holland. De gemeente maakt dit plan samen met omwonenden, lokale ondernemers en vastgoedeigenaren.

Een plan voor het dorpscentrum

Het is al lang de wens van inwoners, lokale ondernemers en de gemeente dat het dorpscentrum van Hoek van Holland een aantrekkelijker woon- en winkelgebied wordt. Het is nu minder aantrekkelijk door verouderde inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit van sommige gebouwen en de aanwezigheid van veel verkeer. Het dorpscentrum heeft genoeg opties om economie, samenzijn en cultuur te verbeteren. Het is de ambitie dat jonge en oudere Hoekenezen er prettig kunnen winkelen, ontspannen en verblijven. Er moet voldoende ruimte zijn voor evenementen en activiteiten én het moet aangenaam zijn voor bezoekers.

Denk mee!

Door de corona-pandemie is een openbare bijeenkomst niet mogelijk. De gemeente wil wel een start maken. Dat vraagt om creatieve aanpak. De gemeente nodigt u uit om uw eerste ideeën, zorgen en wensen voor het dorpscentrum te mailen. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat kan er weg? Wat is een welkome aanvulling? Welke bijdrage kan u leveren? U kunt op verschillende manieren meedenken:

 • Mail: Stuur een mail naar p.oosterloo@rotterdam.nl (vóór 25 mei 2020)
 • Nieuwsbrief: Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang de instructie om mee te kunnen doen aan een openbaar vragenuurtje (beeldbellen).
 • Schrijf een brief: Bent u niet zo handig met de computer? Dan kunt u uw boodschap ook per brief delen. Het adres is De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151 CJ in Hoek van Holland. Langsbrengen kan uiteraard ook; de Hoekstee is alleen op dinsdag en vrijdag geopend.

Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg gaan volgend jaar experimenteren met een digitaal platform voor bewoners. Op dit platform kunt u als bewoner plannen indienen of stemmen op plannen om van uw eigen gebied een betere plek te maken! En we hebben uw hulp nodig voor een goede naam van het platform.

Stemt u mee?

Er moet nog een naam worden gekozen voor het platform. Stemt u ook mee? Laat uw voorkeur weten via de poll op Facebook. De naam met de meeste stemmen is de winnaar. Dit maken we bekend op de facebook pagina’s van Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg.

Bewoners bepalen

Bewoners, de gebiedscommissies en de gemeente denken samen na over de invulling van het platform. Op het platform, dat halverwege volgend jaar online gaat, kunt u zelf een plan indienen of meebeslissen over welke plannen in het gebied worden uitgevoerd. Elk gebied krijgt een apart budget voor het uitvoeren van plannen. Bewoners bepalen door hun stem uit te brengen hoe het geld verdeeld gaat worden en welke plannen worden uitgevoerd.

Gemeente Rotterdam is benieuwd hoe u de vuurwerkshow in Hoek van Holland heeft ervaren. En ook of de vuurwerkshow invloed heeft gehad op het afsteken van consumentenvuurwerk. Wij nodigen u daarom uit om een aantal korte vragen te beantwoorden. De antwoorden gebruiken we om het beleid rondom de jaarwisseling te verbeteren. Zo maken we er met elkaar een mooi en veilig feest van.

De vragenlijst kunt u invullen door het downloaden van de Gemeentepeiler app.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

H!ERO

Voor de Kleine Kernen aanpak werkt de gemeente op tal van plekken in en rond het dorp aan de toekomst van De Hoek als levendige, vitale en goed bereikbare vierseizoenenbadplaats. Lastig wanneer u ergens heen wilt? Een omleiding of afsluiting geeft inderdaad soms overlast. Maar we doen er  alles aan om dit te beperken. Zodat iedereen snel in, door of juist óm Hoek van Holland kan blijven reizen. Met de fiets, auto, metro, bus en boot. Daarom is er een verkeerscirculatieplan. Slimme, samenhangende maatregelen zorgen ervoor dat Hoek van Holland zelfs op drukke zomerdagen zo goed mogelijk bereikbaar blijft en de hulpdiensten in noodsituaties vrij baan hebben.

Klik hieronder op de afbeelding om een plattegrond van het gebied te bekijken.

Metro aan Zee

Een goede OV-verbinding naar de kust is essentieel voor de bereikbaarheid van Hoek van Holland en de ontwikkeling tot vierseizoenenbadplaats. Metro aan Zee brengt toeristen en badgasten snel en veilig tot op het strand, met het Strandplein als sfeervolle entree en ontmoetingsplek. De bouw van de spoorverlenging is overal in volle gang. De ruwbouw van metrostation Haven en de ruimte rond het station zijn klaar. Hier wordt nu gewerkt aan de afbouw van de algemene ruimtes (‘De Plint’) en het aanbrengen van de spoorwegovergangen.

 • Waar: Van Haven tot aan de Zeekant
 • Wat: verlenging metrolijn van Hoek van Holland Haven naar Hoekse strand, afbouw nieuw metrostation Haven, bouw metrostation Strand en aanleg Strandplein
 • Start: 2019
 • Klaar: 2022

Veilig op de fiets

Hoek van Holland is via diverse mooie routes uitstekend bereikbaar met de fiets. De gemeente wil dit extra stimuleren. Bestaande fietspaden worden waar nodig vernieuwd, verbreed en veiliger gemaakt, rekening houdend met de sterke groei van het aantal elektrische fietsen. Nieuwe fietspaden rondom de metrolijn ondersteunen de verkeersdoorstroming naar de kust en breiden het fietsroutenetwerk uit. Ook komen op diverse plekken fietsvoorzieningen, zoals (beveiligde) stallingen, kluizen en mogelijk oplaadpunten. Bij station Hoek van Holland Haven en aan de Zeekant is dit al voor een deel gerealiseerd.

 • Waar: diverse plekken
 • Wat: verbetering fietspaden, aanleg nieuwe fietspaden en fietsvoorzieningen
 • Start: 2020
 • Klaar: 2022

Ovonde (ovale rotonde)

Dit kruispunt is een van de scharnierpunten in de verkeerscirculatie. Het is nu erg onoverzichtelijk. Op drukke stranddagen zetten de weggebruikers elkaar nog wel eens klem. De aanleg van de Ovonde verbetert het overzicht en de veiligheid ter plekke. Ook wordt het mogelijk om de ingaande en uitgaande verkeersstromen beter te sturen door verkeer rond te laten rijden of een van de zijwegen af te sluiten.

 • Waar: kruising Badweg/Strandweg/Strandboulevard
 • Wat: aanleg Ovonde (ovale rotonde)
 • Start: najaar 2021
 • Klaar: voorjaar 2022

Slim parkeren

De gemeente gaat parkeerverwijzing gebruiken, te beginnen bij de parkeerplaats aan de Badweg. Slimme sensoren bij de toegangen registreren de passerende auto’s; informatieborden op de Strandweg en de Strandboulevard geven aan of er nog parkeerplekken beschikbaar zijn en hoeveel. Zo wordt voorkomen dat bezoekers naar parkeerterreinen rijden waar geen ruimte meer is. De gemeente wil de sensoren en informatieborden ook bij andere parkeerterreinen plaatsen. We kunnen dan niet alleen waarschuwen waar het VOL is, maar ook aangeven waar er langs de P-route nog wel plek is. Hoe en wanneer dit gebeurt, hangt af van de financiering, want het systeem is duur.

 • Waar: parkeerterrein Badweg
 • Wat: parkeerverwijzingssysteem
 • Start: 2021
 • Klaar: 2021: uitbreiding 2022-2023

Verkeerscamera’s

Hoek van Holland heeft een beperkt wegennet. Voor de bereikbaarheid van het dorp en de kust is doorstroming van het verkeer noodzakelijk, zodat opstoppingen worden voorkomen. Op vijf belangrijke kruispunten (zie plattegrond hierboven) staan hiervoor camera’s. De collega’s in de Verkeersregiekamer kunnen hiermee de verkeerssituatie in de gaten houden en zo nodig tijdig ingrijpen en het verkeer via een andere route omleiden.

 • Waar: verkeersknooppunten
 • Wat: verkeerscamera’s
 • Start: 2020
 • Klaar: 2021

Hoeksebaan

De Hoeksebaan verbetert de bereikbaarheid van Hoek van Holland voor de bewoners en de gebruikers van Stena Line, en vermindert de verkeersdrukte in het dorpscentrum. Strandgasten worden nog steeds bij voorkeur over de Maasdijk (N220) geleid, omdat die aansluit op de circulatieroute langs alle parkeerplaatsen. Een Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP) bij de Tweepleinenweg neemt de automobilisten bij de hand en kan ze zelfs adviseren niet door te rijden als alle parkeerplaatsen VOL zijn. Hulpdiensten hebben bovendien een tweede aanrijroute en kunnen hierdoor in noodsituaties sneller ter plekke zijn.

 • Waar: tussen Haakweg en Langeweg
 • Wat: voltooiing Hoeksebaan
 • Start: 2019
 • Klaar: 2020

‘Iedereen moet op een leuke en gezonde manier kunnen bewegen’

Christine Domingos aan het sporten in een blauwe hangmat.

Sporten en dansen toegankelijk maken voor jong en oud. Dat is de passie van Hoekse H!ERO Christine Domingos. Als eigenaresse van Studio Domingos biedt ze al jarenlang samen met haar docententeam een breed lessenpakket aan. Van klassiek ballet, hiphop en streetdance tot bungee super fly, aerial yoga, jumping fitness en kangoo jump. Ook in coronatijd brengt ze haar klanten in beweging. Online, maar ook in de buitenlucht.

Christine Domingos is geboren en getogen in De Hoek. Na afronding van de dansopleiding in Haarlem nam ze in 2006, op 21-jarige leeftijd, de bestaande balletschool in Hoek van Holland over. Balletschool Domingos (nu Studio Domingos) was geboren. ‘Ik heb het lesaanbod stap voor stap uitgebreid tot een fulltime programma’, vertelt ze. Sinds 2014 biedt Christine naast dans- en balletles ook fun workouts aan, zoals jumping fitness en aerial yoga. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor zowel jongeren als ouderen die op een gezonde en vooral leuke en ontspannen manier willen bewegen. ‘Naast mijn werk heb ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) gestudeerd, met als specialisatie sportpsychologie. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen best willen sporten, maar ertegenop zien, weinig tijd hebben of nooit hebben ervaren hoe veel plezier het kan geven. Daarom ben ik na mijn afstuderen met de fun workouts gestart. Iedereen, ervaren of onervaren, fit of met een belemmering, kan hierbij op zijn eigen niveau bewegen en een vorm kiezen die het beste past.’

Ieder kind is bijzonder

De kennis die Christine tijdens de SPH-opleiding heeft opgedaan, zet ze ook in bij educatieve beweegtrainingen voor kinderen met ADHD, autisme, overprikkeling en hoogbegaafdheid. ‘Veel van deze kinderen hebben stress, last van boze buien en lopen vast op school. Vaak omdat ze druk ervaren, willen presteren, niet goed weten hoe ze met gevoelens moeten omgaan of zich moeilijk kunnen concentreren. Om ze een steuntje in de rug te geven, bieden we drie groepstrainingen voor 7- tot 12-jarigen. Daarin gaan we spelenderwijs aan de slag met thema’s zoals samenwerken, gevoelens herkennen, plannen, rust pakken en omgaan met overprikkeling. Uitgangspunt bij ons is echter dat elk kind bijzonder is en gewoon, zonder etiketje, kan meedoen met alle anderen. Daarom zijn de groepen niet groter dan twaalf deelnemers en zorgen SPH-studenten voor extra begeleiding als dat nodig is.’

Bewegen in coronatijd

Net als alle andere sportaanbieders heeft ook Christine Domingos last van de coronamaatregelen: Studio Domingos is al maanden dicht. Ondanks deze tegenslag zit ze niet bij de pakken neer, integendeel. ‘Ik wil eerlijk en sociaal zakendoen. Daarom heb ik vanaf het eerste moment aan klanten gemeld dat ze tijdens de lockdown niet hoeven te betalen. De situatie is voor hen net zo vervelend als voor ons. Samen komen we door deze moeilijke tijd heen. Sommigen hebben van dit aanbod gebruikgemaakt, anderen niet omdat ze ons willen steunen. Hartverwarmend! Daarnaast hebben we een app ontwikkeld waarmee klanten thuis, online en op hun eigen moment lessen kunnen volgen. Ook geven we buitenlessen op het parkeerterrein, vanwege corona in groepjes van twee. En voor de kinderen hebben we leuke activiteiten georganiseerd waarbij ze toch kunnen bewegen, zoals een speurtocht en tiktokles. Zolang we niet open kunnen, gaan we hier zeker mee door. Maar hopelijk is dat niet lang meer nodig en kunnen we iedereen weer binnen ontvangen!’

‘Als iedereen iets kleins doet, komen we sneller en sterker uit deze crisis.’

Linda Geers met de haven en vuurtoren op de achtergrond

Als eigenaar van twee horecabedrijven en een webshop in Hoek van Holland viel de corona-uitbraak H!ERO Linda Geers in maart 2020 rauw op het dak. Tijdens de lockdown zat ze niet bij de pakken neer, maar organiseerde samen met Welzijn op de Hoek een paastasjesactie om alle Hoekenezen een hart onder de riem te steken. ‘Als iedereen iets kleins doet, komen we sneller en sterker uit deze crisis.’

Hoekenees Linda Geers is horecaondernemer in hart en nieren. In 2014 werd zij op 22-jarige leeftijd eigenaar van restaurant MIJN Torpedoloods. Twee jaar later breidde ze dit uit met MIJN Badhuis en in 2019 volgde haar tweede bedrijf: Hotel Amerika in de Rietdijkstraat. Ook startte Linda de giftwebshop Lila Harp. Tot afgelopen maart was er zakelijk geen wolkje aan de lucht, maar toen kwam opeens corona. ‘Mijn partner en ik waren op vakantie in Egypte. Daar hoorden we dat het vliegverkeer werd stilgelegd. Met de laatste vlucht zijn we teruggevlogen naar Nederland. Bij aankomst in Hoek van Holland stonden we voor een gesloten deur; alles was dicht. Dat was echt schrikken. Ik ben twee weken van de leg geweest en kon van de stress nauwelijks slapen. Daarna heb ik me herpakt en zijn we met z’n allen aan de slag gegaan om er het beste van te maken.’

Tasjesactie

Precies op dat moment klopte Welzijn op de Hoek bij Linda Geers aan met het idee om alle Hoekenezen ter gelegenheid van het paasweekend te verrassen met een paastasje. ‘Ik vond het een geweldig initiatief en ben meteen andere Hoekse ondernemers gaan bellen’, vertelt Linda. ‘Bakkerij Van den Berg wilde ook meedoen en stelde 35.000 koekjes beschikbaar. In MIJN Torpedoloods heb ik samen met mijn team 5.500 tasjes ingepakt. Naast de koekjes zaten er ook flyers in met telefoonnummers van onder andere Jeugdwerk en Welzijn op de Hoek. De dag voor Pasen hebben we alle tasjes huis-aan-huis rondgebracht. De reacties waren hartverwarmend!’ Naast de tasjesactie deden Linda en haar medewerkers nog meer om de eerste coronagolf op een nuttige manier door te komen. ‘Bij mij werken allemaal horecatijgers, die kunnen niet stilzitten’, aldus Linda. ‘Ik heb ziekenhuizen in de regio gemaild dat ze bij een beddentekort onze hotelkamers konden gebruiken en verschillende teamleden hebben in verzorgingstehuizen en bij zorgmedewerkers thuis schoongemaakt.’

Openbaring

Negen maanden verder zijn de horecabedrijven van Linda Geers opnieuw al weken dicht. Hoe gaat het op dit moment? ‘Het is zwaar en de rek is er wel uit. Maar ik blijf positief en richt alle focus op de toekomst. Hopelijk kunnen we in het voorjaar weer open.’ Hoe kijkt Linda zelf naar corona. ‘Het is natuurlijk heel erg wat er gebeurt, maar er zijn wel degelijk
ook positieve kanten en kansen, zowel privé als zakelijk. Als je ze maar wilt zien. Voor mij persoonlijk was de noodstop een openbaring. Na jaren van 24/7 buffelen heb ik ontdekt dat er balans moet zijn tussen werk en privé. Mijn passie als ondernemer is nog steeds ‘groter, beter, heftiger’, maar het allerbelangrijkste in het leven zijn gezondheid en de mensen die je lief zijn. Dat inzicht is voor mij de winst van corona.’

‘Fijn dat zoveel mensen mijn haakje gebruiken’

Tom houdt een groene en een rode mondkapbeugel vast om ze te laten zien.

Een plastic beugel waarmee je een mondkapje achter je hoofd vastmaakt in plaats van achter de oren. Die slimme uitvinding deed Hoekse H!ERO Tom van der Houwen (14). Hij kwam ermee op de televisie en werd zelfs genomineerd voor de Cees de Veer Kinderprijs. Alle aandacht en publiciteit vindt hij prachtig. Maar hij is vooral trots dat zoveel mensen in de zorg zijn haakje gebruiken en daardoor prettiger kunnen werken.

Tom van der Houwen zit in 3-vwo van ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. De 14-jarige scholier is zeer geïnteresseerd in techniek en wil daar later zijn beroep van maken. ‘Ik ben niet iemand voor achter een bureau. Programmeren, oplossingen verzinnen voor praktische problemen en zorgen dat het werkt. Daar word ik blij van.’ Uit de 3D-printer op zijn kamer zijn al diverse handigheidjes gerold, zoals een houder voor de opzetstukken van een stofzuiger en een telefoonstandaard voor Zoom-meetings. Maar het grootste succesnummer is een plastic hulpstuk voor mondkapjes, met aan beide kanten haakjes. ‘De elastiekjes van het mondkapje doe je om de haakjes, zodat de elastieken niet meer achter je oren zitten.’

Snijdende touwtjes

Tom bedacht het mondmaskerbeugeltje vlak na de coronauitbraak in maart. ‘Ik wilde mijn moeder helpen. Zij werkt als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Haga-ziekenhuis en moet net als alle andere medewerkers de hele dag een mondkapje dragen. Dat is al niet fijn, maar de touwtjes van het masker snijden ook nog eens achter je oren. Op internet vond ik een ontwerp voor een achterhoofdbeugel. Dat ontwerp heb ik aangepast en verbeterd, zodat het sneller te printen is en minder plastic kost. Mijn moeder was meteen enthousiast en haar collega’s ook. Zo is het balletje gaan rollen.’

Veel bestellingen

De eerste weken printte Tom de bestelde beugeltjes zelf. Toen hij op RTL4 was geweest en in de krant had gestaan, was dat niet meer te doen. ‘De bestellingen stroomden binnen. Niet alleen van zorgverleners, maar ook van luchtvaartmaatschappijen zoals KLM, Corendon, Easyjet en British Airways.’ Het bedrijf Gearbox uit Maasdijk sprong bij. Hoeveel beugeltjes zijn er inmiddels verkocht? ‘Poeh, ik schat zo’n 3.000 en de teller loopt door. Daarnaast zijn er ook mensen die het haakje zelf printen. Dat kan, want ik heb mijn ontwerp online gezet.’

Gebiedscommissie

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Hoek van Holland. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief. Gebiedscommissie Hoek van Holland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen:

Ton van Anraad

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 148 902 47

E-mail am.vananraad@gebiedscommissierotterdam.nl

Jacco van Dam

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 252 585 23

E-mail jct.vandam@gebiedscommissierotterdam.nl

Caroline Pieterse

Gebiedscommissielid (juli 2018)

Telefoon 06 - 109 294 94

E-mail c.pieterse@gebiedscommissierotterdam.nl

Fred Plaizier

Gebiedscommissielid (augustus 2018)

Telefoon 06 - 301 720 19

E-mail jf.plaizier@gebiedscommissierotterdam.nl

Bianca Rooneij

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 135 429 14

E-mail b.rooneij@gebiedscommissierotterdam.nl

Carola van der Schilt

Gebiedscommissielid (april 2014)

E-mail c.vanderschilt@gebiedscommissierotterdam.nl

Tessa Sterrenburg

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 451 540 98

E-mail et.sterrenberg@gebiedscommissierotterdam.nl

Peter Stok

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 547 610 15

E-mail p.stok@gebiedscommissierotterdam.nl

Michel Timmerman

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 832 241 70

E-mail m.timmerman@gebiedscommissierotterdam.nl

Ineke Vos

Gebiedscommissielid (april 2014)

Telefoon 06 - 100 380 07

E-mail hmh.vos@gebiedscommissierotterdam.nl

Joey de Waard

Gebiedscommissielid (april 2018)

Telefoon 06 - 224 192 47

E-mail jmd.dewaard@gebiedscommissierotterdam.nl

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Bekijk het filmpje 'Lichtjesavond Hoek van Holland' (november 2015) voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Wat is de komende vier jaar nodig om Hoek van Holland gezond en leefbaar te houden? Dat staat in de wijkagenda 2019-2022. De gebiedscommissie heeft het plan bijna klaar en neemt donderdag 12 juli een besluit. Praat mee en vertel de commissie wat u belangrijk vindt voor het dorp. Lees meer in de Stadskrant-Hoek van Holland (pdf, editie 27 juni 2018)

Afgelopen april is de nieuwe gebiedscommissie voor Hoek van Holland geïnstalleerd. Eén van de eerste klussen van de gebiedscommissie is het schrijven van een wijkagenda.

Een wijkagenda is een plan voor de periode van 2019-2022. Hierin staan de strategische (hoofd)doelen. Wat is er nodig is om Hoek van Holland vitaal en leefbaar te houden.

De wijkagenda vervangt het voormalige gebiedsplan. De agenda is om het Rotterdamse beleid en de bijbehorende middelen voor Hoek van Holland te richten op wat het gebied nodig heeft. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meepraten over de inhoud van de wijkagenda. De gemeenteraad keurt de agenda uiteindelijk goed.

Participatie

De gebiedscommissie hoort graag wat u vindt van de eerste opzet van de wijkagenda en van het boekje 'Investeren in duurzame buitenkansen':

Vragen die de gebiedscommissie aan u heeft zijn:

 1. Herkent u de doelen en de acties, of heeft u aanvullingen? (Zie bijlage doelen in de wijkagenda.)
 2. Welk doel of welke doelen moet de commissie als eerste aanpakken?
 3. Heeft u verder nog opmerkingen over de concept wijkagenda?

Uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. De commissie gebruikt die bij het verder uitwerken van de wijkagenda.

De gebiedscommissie en geïnteresseerde bewoners en ondernemers krijgen op 10 oktober informatie over het voorlopig ontwerp van de buitenruimte van de spoorverlenging Hoekse Lijn. De gemeente heeft het voorlopig ontwerp van de inrichtingsplannen voor de Strandweg en de Strandboulevard klaar. Medewerkers van de gemeente vertellen dan meer over:

 • de inpassing van het spoor in de duinen
 • de inrichting van veilige oversteekplaatsen voor auto’s, fietsers en voetgangers bij de Strandweg en Strandboulevard
 • de recreatieve routes en verbindingen langs en over de spoorlijn.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Vervolg op themavergadering voorjaar 2017

De avond is een vervolg op de themavergadering van 20 april dit jaar. Hier werden de Programma’s van Eisen voor de inrichtingsplannen gepresenteerd. De reacties die tijdens deze avond zijn gegeven zijn zo veel mogelijk meegenomen in de nieuwe ontwerpen. De inrichtingsplannen zijn in de afgelopen periode ook besproken in de Klankbordgroep Hoekse Lijn. Hieraan neemt een vaste groep bewoners en ondernemers deel.

De aanleg van de Nieuwe Waterweg, de verbinding tussen de havens van Rotterdam en de Noordzee. Dit is het begin van de geschiedenis van Hoek van Holland. In 1863 werd gestart met het graven van de Nieuwe Waterweg. Hierdoor ontstond het dorp, doordat de werklieden zich op ’de hoek van Holland’ vestigden. Tot 1914 viel Hoek van Holland onder de gemeente ’s-Gravenzande, daarna onder gemeente Rotterdam.

Rotterdam heeft een relatief jonge bevolking. In Hoek van Holland wonen juist veel 50-plussers en specifiek veel 60- tot en met 69-jarigen. Hoek van Holland kent verder relatief weinig allochtone inwoners. De inkomens in Hoek van Holland liggen duidelijk hoger dan in Rotterdam en zelfs iets hoger dan in Nederland.

Hoek van Holland beschikt over diverse voorzieningen, waardoor het er prettig wonen, werken en recreëren is. Zo beschikt Hoek van Holland over basisscholen, horeca, winkels, sportvoorzieningen, een wijkcentrum en een zwembad. Bijzonder zijn het strand, de duin- en natuurgebieden en de musea. Verder heeft het uitstekende auto- en openbaar vervoerverbindingen met de nabijgelegen steden Den Haag, Rotterdam en Delft.

Met de laatste trein mee - Derrek Otte

'Miljoenen mensen, even zo veel verhalen, via stalen rails mee met de trein. Noem het Hoek van Holland of, misschien wel beter nog: Europa in het klein. Of de wereld zelfs, van Engeland aan de overkant, van verbinding in de ban. Tot Halte Hoek als startpunt richting Stockholm, Moskou, China of Japan. Zo ver gaan we vanavond niet, tenminste, dat is mij niet verteld. Maar het is goed om te weten dat we op deze route welgeteld de tel kwijt zijn. Tussen producten en personen.

Hele ladingen ertsen, kolen, etenswaren en andere goederen goed verscholen in miljoenen wagons van daar naar hier of andersom. Vannacht vieren wij geen einde maar de doorstart van wat in 1892 begon. Keihard economisch belang, voort in de vaart der volkeren, import, export: vervoer om ons te helpen te sjouwen. Handel kun je al héél wat eeuwen ook per trein aan Rotterdammers toevertrouwen.

Na gedane arbeid is het goed rusten, toeristen in eigen land. Ook ik ging vroeger vaak per trein een dagje naar de waterkant. Weg uit de dagelijkse sleur, naar waar de geur van de zee wacht. Iedereen die mee mag, het spoor voor jong en oud naar halte Hoek. Met de H van heimelijk naar rust op zoek. Van stad naar strand, een 125 jaar oude ontsnappingsroute, hoe moeten we die uitzwaaien? Vluchten als de lucht blauw, uitwaaien, een briesje neemt je zorgen mee. Zon hoog aan de hemel, al is het maar voor even, luisteren naar het ruisen van de zee.

Van zwart-witbeelden naar een keur aan kleuren, altijd licht, lucht en water. Nostalgie is prachtig maar we bewegen richting later. Altijd door, altijd vooruit, terugkijken met een lach en een traan. We moeten verder, we moeten beter; zonder innovatie is dat nooit gegaan. Hallo metro, tweede leven. Maar eerst nog even die laatste kilometers hoor. Treinen houden op met rijden soms maar de trein die tijd heet, dendert door.'

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) bouwt op de plek van de gesloopte Korrelbetonwoningen (omgeving Prins Hendrikstraat). Hier komen levensloopbestendige huurappartementen met een betaalbare huurprijs.

Deze appartementen zijn geschikt voor 55-plussers. Met deze nieuwbouw wil WVH de doorstroming op de Hoekse woningmarkt bevorderen. Gemeente Rotterdam heeft een conceptplan opgesteld voor de stedenbouwkundige uitgangspunten. Hieraan moeten het ontwerp voor de nieuwbouw en de ruimte eromheen straks voldoen. Hierbij gaat het om zaken als de hoogte van de bebouwing en de exacte plaats. En op welke manier er omgegaan wordt met parkeren.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen voor stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.