Minder ongeadresseerde reclame, minder papier
Gepubliceerd op: 27-11-2019
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ja-ja/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u wél of juist géén ongeadresseerde reclame in de bus? U kunt een keuze maken door het wel of niet plakken van een sticker op uw brievenbus.

Sinds 1 november 2020 geldt in Rotterdam het opt-in systeem. Dat betekent dat er alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd mag worden als u daar toestemming voor geeft met een Ja/Ja-sticker. Met het opt-in systeem bespaart Rotterdam 5 miljoen kilo papierafval per jaar.

Situatie Sticker*
Ik wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen en geen huis-aan-huisbladen

Nee/Nee-sticker

Ik wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen, maar wel huis-aan-huisbladen Geen sticker of Nee/Ja-sticker*
Ik wil wel ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen

Ja/Ja-sticker

*de bestaande stickers blijven ook geldig

Stickers

De bestaande stickers blijven geldig. Wilt u een (nieuwe) sticker? Dan kunt u deze via het internet bij verschillende commerciële partijen bestellen. Let op: dit is vaak tegen betaling. De bezorgbranche geeft een gratis JA-sticker uit. Deze kunt u hier bestellen: Ja-sticker bestellen.

U kunt ook een gratis sticker ophalen bij de Stadswinkels en publiekslocaties van de gemeente Rotterdam. Als de Stadswinkels zeer beperkt open zijn als gevolg van coronamaatregelen, kunt u een sticker aanvragen via het e-mailadres schoon@rotterdam.nl. U kunt één sticker aanvragen.

Heeft u vragen over het systeem, neem dan contact op met telefoonnummer 14 010.

Toch ongewenst ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen?

Heeft u geen sticker, een NEE/JA-sticker of een NEE/NEE-sticker, maar toch ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente. U moet wel het ongewenste reclamedrukwerk bewaren als bewijs.

Het verspreiden van niet-commercieel drukwerk van maatschappelijke organisaties is niet verboden. Heeft u een NEE/JA-sticker of een NEE/NEE-sticker en ontvangt u ongewenst drukwerk van maatschappelijke organisaties zoals religieuze organisaties, politieke partijen of goede doelen? Dan dient u een klacht in te dienen bij de afzender van het reclamedrukwerk. Vervolgens kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Deze zal de afzender dringend adviseren de reclamestickers te respecteren. Aan maatschappelijke organisaties worden geen boetes opgelegd.

Wat betekent dit voor adverteerders/ondernemers?

Vanaf 1 november 2020 mogen adverteerders en ondernemers in Rotterdam hun ongeadresseerde reclamedrukwerk alleen nog bij mensen bezorgen die daar toestemming voor geven met een JA/JA-sticker. Adverteerders die zich hier niet aan houden, kunnen een boete krijgen.

De gemeente doet daarnaast een beroep op verspreiders van niet-commercieel aanprijzend drukwerk, zoals pamfletten, flyers en verkiezingsfolders om de CODE VOR en hiermee de brievenbussen met NEE/NEE-stickers en NEE/JA-stickers te respecteren. 

Ongeadresseerd reclamedrukwerk

Hieronder verstaan we reclamedrukwerk of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger. ‘Aan de bewoners van dit pand’ geldt ook als ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dit geldt ook voor ‘Aan de bewoners van [adres]’. Alleen als álle naam- en adresgegevens vermeld worden, beschouwen we het drukwerk als geadresseerd.

Huis-aan-huisbladen

Dit zijn ongeadresseerde bladen met een vaste frequentie die gratis worden verspreid. De inhoud moet voor minimaal 30 procent uit redactionele artikelen bestaan. Als u een NEE/NEE-sticker plakt, ontvangt u deze bladen ook niet.

Bewoners(nieuws)brieven

(Nieuws)brieven waarin informatie staat die relevant is voor bewoners in een buurt. Denk daarbij aan nieuwsbrieven over bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg, riolering, groenvoorzieningen, waterleidingen en elektriciteitsnetwerk. Die brieven komen meestal vanuit de gemeente, bouw- of nutsbedrijven. Bewonersnieuwsbrieven mogen ook bij adressen met NEE/NEE-sticker worden bezorgd.

Buurtbladen

Buurtbladen over bijvoorbeeld sociale activiteiten in de buurt, mogen ook huis-aan-huis worden verspreid als zij voor minimaal 30 procent uit inhoudelijke informatie bestaan. Er mag dus maximaal 70 procent reclame in deze bladen staan. Buurtbladen worden gelijkgesteld aan huis-aan-huisbladen en mogen niet worden bezorgd bij adressen met een NEE/NEE-sticker.

Drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties

Informatief drukwerk met een maatschappelijk doel, van personen en organisaties zonder winstoogmerk, mag overal bezorgd worden. Wel vraagt de gemeente aan deze organisaties om de NEE/NEE- en NEE/JA-stickers te respecteren. Heeft u een NEE/JA- of een NEE/NEE-sticker en heeft het maatschappelijke drukwerk een aanprijzend karakter, dan kan u hierover een klacht bij de Reclame Code Commissie indienen.